• ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • EΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ Υ.Α ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β' ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
  • ΚΡΙΣΗ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΡΔΗΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;

Nέα - Ανακοινώσεις

27/03/2024

Μεταθέσεις 77 Εκπαιδευτικών Γαλλικής γλώσσας ΠΕ05 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ενός Εκπαιδευτικού Γαλλικής γλώσσας σε Μουσικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024

Σε Μουσικά Σχολεία 

ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ05 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) ΣΕΡΡΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.

Όσοι υπηρετούν ως στελέχη της εκπαίδευσης παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους στη Δ/νση Εκπ/σης της νέας περιοχής μετάθεσης και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη θέση οριστικής τοποθέτησης ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης. 

Τα ονόματα των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών ΠΕ5 Γαλλικής γλώσσας με bold

Περισσότερα

27/03/2024

Μεταθέσεις 25 εκπαιδευτικών ΠΕ 05 Γαλλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2024

Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

 Όσοι υπηρετούν ως στελέχη της εκπαίδευσης παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους στη Δ/νση Εκπ/σης της νέας περιοχής μετάθεσης και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη θέση οριστικής τοποθέτησης ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνοδευτική κατάσταση, δεν μετατίθενται, είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ BOLD

Περισσότερα

14/03/2024

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 14.03.2024

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών : 1 εκπαιδευτικού ΠΕ05 (ΑΠΩ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 3 εκπαιδευτικών ΠΕ05 (2 ΑΜΩ και 1 ΑΠΩ) στη Δευτεροβάθμια ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

1. ΚΑΛΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Θέση 569 – μόρια 57,25 - Πλήρους Ωραρίου - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1. ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - θέση 639 – μόρια 54,4- Μειωμένου Ωραρίου - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2. ΡΟΥΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - θέση 680 – μόρια 53,5 – Πλήρους Ωραρίου - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3. ΦΑΗ  ΑΡΕΤΗ – θέση 880 – μόρια 48,25- Μειωμένου Ωραρίου - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περισσότερα

03/02/2024

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΑΣΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
???????????????? ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - A.P.L.F. - D.U.- ΕΛΛΑΔΑ
ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE LANGUE & DE LITTÉRATURE FRANÇAISES DIPLÔMÉS DES UNIVERSITÉS - A.P.L.F. - D.U. – GRÈCE
Λεωφόρος Στρατού 2Α-54640 Θεσσαλονίκη / Τηλ/Fax: (+30) 2310 844911/ Εmail:info@aplf.gr
Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής και της Επιτροπής της Δυτικής Ευρώπης
Membre de la FIPF et de la CEO
???? ΠΡΟΣ
- Τον Υπουργό Παιδείας κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
- Την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ζέτα Μακρή
???? ΚΟΙΝ.:
- Τη Διεύθυνση Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
- Τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
- Την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.)
- Τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.)
 
 

Περισσότερα

30/01/2024

INVITATION
Le Conseil Administratif de l’A.P.L.F. – D.U.
vous invite à partager une galette des Rois
le samedi 3 février 2024 à 10.30 du matin
au café “Lycée”, Institut Français de Thessalonique
Une occasion de nous retrouver et de vous informer sur les actions de l’A.P.L.F. –D.U., ainsi que sur les conclusions du projet Erasmus “Dans la classe de français sans frontières”
Nous vous attendons nombreuses et nombreux ❗

Περισσότερα

29/01/2024

 Προσλήψεις Αναπληρωτών Γαλλικής γλώσσας ΠΕ05 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2023-2024
Προσλήφθηκαν 15 Εκπαιδευτικοί Γαλλικής γλώσσας ΠΕ05 Πλήρους Ωραρίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2023 -2024.  
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024.

Περισσότερα

28/12/2023

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας : 10 στην Πρωτοβάθμια και 7 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει της αριθμ. 146661/Ε1/20-12-2023 (ΑΔΑ: 69ΕΣ46ΝΚΠΔ-ΟΒΠ) Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει:

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 9 έως και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, απευθείας στη σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

OΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

 

 

 

Περισσότερα

21/12/2023

C.E.O. / F.I.P.F.

CONCOURS HAIKU VERSION INTERNATIONAL 

L’A.P.L.F. - D.U.  y participe en organisant une présélection nationale en partenariat avec le Consulat Général de France et l’Institut Français de Thessalonique.

Nous demandons aux participants d’écrire un haïku de façon créative et artistique! 

Thème

Au choix : soit on écrit un haiku sur le thème du HARFANG DES NEIGES soit on écrit un haiku sur thème libre dans lequel on intègre un élément de la nature

Date limite: 20 février 2024 à minuit

Ιnscriptions et envoi des haikus:  Pour plus d'infos: Mme Stella Léonardou, Présidente (leonardoustel@gmail.com) , Mme Roula Iasonidou, Vice – Présidente  (roula.iasonidou@gmail.com)

Περισσότερα

Επιμορφώσεις

26/03/2023

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
❗️Πρόγραμμα "La voiture et le ferry francophones"
 Επιμόρφωση καθηγητών Γαλλικής γλώσσας δια ζώσης με τον Eric Cénat (Théâtre de l’Imprévu) στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, αίθουσα Allatini - Dassault την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 18.00 - 21.00.
 «Από τον Αρθούρο Ρεμπώ στον Καρλ Νορακ. Η ποίηση ως εργαλείο στην τάξη»
◾️ Πώς να εισάγετε εύκολα και απλά την ποίηση στο μάθημα των γαλλικών χρησιμοποιώντας την ως εργαλείο για τη βελτίωση της προφοράς και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των μαθητών μέσα από την εκφραστική ανάγνωση.
 Inscriptions : https://forms.gle/dG4VW98PgDEDidSx9
 Formation des enseignants de français langue étrangère dans le cadre du projet " La voiture et le ferry francophones" en présentiel"
 " D'Arthur Rimbaud à Carl Norac. La poésie comme outil en classe " Comment introduire facilement et simplement la poésie dans la classe de français en l'utilisant comme un outil pour améliorer la prononciation et développer la confiance en soi des élèves par la lecture expressive.
 Formateur: Eric Cénat (Théâtre de l’Imprévu)
✅ Venez nombreuses et nombreux !

Περισσότερα

01/08/2021

03/07/2021

‼ XVe Congès Mondial de la F.I.P.F.
Programme du congrès
???? Cliquez sur les titres pour lire les résumés : http://nabeul2020.fipf.org/programme2021...
Nous vous rappelons que les heures indiquées sont celles de la Tunisie.
Très bonne lecture !

Περισσότερα

21/02/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Προσκαλείστε σε σεμινάριο επιμόρφωσης στη λογοτεχνία, που διοργανώνεται από τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης για τη γαλλική γλώσσα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Γαλλικό Τμήμα του ΑΠΘ  και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, από 16.00- 20.00, στην Αίθουσα Αλατίνη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο περιλαμβάνει δυο εισηγήσεις:

 Εισήγηση 1: 16.00 -18.00

 «Η δημιουργική αξιοποίηση της ανθρωπιστικής φωτογραφίας στο μάθημα

των Γαλλικών: για μια ευαισθητοποίηση των μαθητών στο δράμα της
σύγχρονης μετανάστευσης».

Εισηγήτρια κα Μακροπούλου Πολυτίμη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Λογοτεχνίας του Γαλλικού Τμήματος του ΑΠΘ.

 Εισήγηση 2: 18.00-20.00

«Τρόποι αξιοποίησης στοιχείων και θεματικών της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας  στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης».

Εισηγήτρια η κα Γραμματικοπούλου Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Λογοτεχνίας του Γαλλικού Τμήματος του ΑΠΘ.

Παρακαλείστε όσοι/ες  επιθυμείτε  να συμμετάσχετε  στο επιμορφωτικό σεμινάριο να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και τη Δευτέρα 24  Φεβρουαρίου 2020 στο μέηλ  akofidou@hotmail.gr

 Μετά την παρακολούθηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Περισσότερα

27/09/2019

A.P.L.F.- D.U.  A.P.F. KOZANI  I.F.T.

SEMINAIRE DE RENTREE

5 OCTOBRE 2019 A KOZANI 

 

Περισσότερα

10/09/2019

Aprės le 3ème Congrès européen de la F.I.P.F. où notre Association était coorganisatrice nous nous 

retrouverons samedi le 14 septembre 2019 pour notre séminaire de rentrée qui aura un " parfum " européen: “Projets européens….et autres”.

Nous vous attendons pour échanger, discuter, proposer.... rêver!!!

Inscrivez-vous

https://docs.google.com/forms/d/1b6INScycur4Wx0ae6y1hLgEoLi7nH1sxzidKtJMH-4Q/edit

Περισσότερα

23/08/2019

3e Congrès européen de la FIPF

Le programme final et les préactes du congrès 

Περισσότερα

06/08/2019

3e Congrès Européen de la FIPF : Programme des présentations d’exposants

Περισσότερα

Ο Σύλλογος
Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου ιδρύθηκε στις 12 Μαρτίου 1975, είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικός, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έχει ως τακτικά μέλη Πτυχιούχους Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αναγνωρισμένο τον τίτλο τους από την αρμόδια Δημόσια αρχή της Ελλάδας και ως μέλη-παρατηρητές τους Φοιτητές των Τμημάτων αυτών.
Εγγραφή Μελών
Είσαι Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας; Εργάζεσαι στη Δημόσια ή στην Ιδιωτική Εκπαίδευση (Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο); Παραδίδεις ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας;