• ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • EΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ Υ.Α ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β' ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
  • ΚΡΙΣΗ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΡΔΗΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;

Nέα - Ανακοινώσεις

02/08/2022

Υ.ΠΑΙ.Θ. : Μόνιμοι διορισμοί 83 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : Όλα τα ονόματα

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Περισσότερα

15/07/2022

Association des Professeurs de Langue et de Littérature Françaises Diplomés des Universités (A.P.L.F. - D.U.) - Institut Français de Thessalonique (I.F.T.) - Avec le soutien du Consulat Général de France à Thessalonique
Séminaire de rentrée 2022 2 - 3 septembre dans les locaux de l'Institut Français de Thessalonique
Αppel à communications
❗️ Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής σε σεμινάριο για καθηγητές γαλλικής γλώσσας: «Η διδασκαλία των γαλλικών μέσα από παιδαγωγικά παιχνίδια» - «L’implémentation du ludique dans l’enseignement/apprentissage du FLE»
✅ Γλώσσα εργασίας: Γαλλικά
❗ Υποβολή προτάσεων πριν τις 2 Αυγούστου
( Τίτλος πρότασης, περίληψη 150-200 λέξεων, σύντομο βιογραφικό)
info@aplf. gr, leonardoustel@gmail,com
 

Περισσότερα

15/07/2022

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ - A.P.L.F. - D.U.
 ΕΡΩΤΗΣΗ στη Βουλή των Ελλήνων από την Ανεξάρτητη Βουλευτή Α' Αθηνών, Αγγελική Αδαμοπούλου
«Ανάγκη για την προώθηση και τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας.»
 Η Ανεξάρτητη Βουλευτής Α' Αθηνών, Αγγελική Αδαμοπούλου, λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 18/6-7-2022 «ΥΠΟΜΝΗΜΑ» του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου A.P.L.F. – D.U. στις 13.7.2022 κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων την με αριθμό πρωτοκόλλου 6400/13.07.2022 ερώτηση που απευθύνεται στην Υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως, με θέμα: «Ανάγκη για την προώθηση και τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας.»
Βάσει των άρθρων 126-128Β του Κανονισμού της Βουλής η Υπουργός οφείλει να απαντήσει εγγράφως στην ερωτώσα Βουλευτή εντός είκοσι πέντε ημερών.
✅ Τα 4 ερωτήματα τα οποία τέθηκαν από τη Βουλευτή στα οποία οφείλει να απαντήσει η κ. Υπουργός είναι τα εξής:
- Προτίθεστε να εισακούσετε το Υπόμνημα του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου – Ελλάδα (APLF-DU) για το άρθρο 371 «Πρόγραμμα νέου Ολοήμερου» του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του
υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ;
- Προτίθεστε να προβείτε σε τροποποίηση του Άρθρου 371 «Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου;
- Προστίθεστε να εντάξετε και το γνωστικό αντικείμενο της Γαλλικής γλώσσας στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη - Προετοιμασία», τουλάχιστον για μια (1) διδακτική ώρα
όπως και τα άλλα αντικείμενα που αναφέρονται ήδη στο υπό ψήφιση άρθρο 371;
- Προτίθεστε να εντάξετε στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», και την ειδικότητα ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας ώστε να είναι δυνατή η συνεισφορά της στους εν λόγω υπό δημιουργία σχολικούς μαθητικούς ομίλους στο πλαίσιο της
αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές και προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες και στη Γαλλική γλώσσα;

 

 Τα πλήρη κείμενα της ερώτησης που έχει αριθμό πρωτοκόλλου 6400/13.07.2022 και του Υπομνήματος του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου – Ελλάδα (APLF-DU)  με αρ. πρωτ. 18/6-7-2022.  
 

Περισσότερα

09/07/2022

Αποσπάσεις 68  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ .

Οι εκπαιδευτικοί που σημειώνονται με την ένδειξη «Α/θμια» στον παραπάνω πίνακα, οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της απόσπασης, προκειμένου εν συνεχεία να διατεθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Βλέπε ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
 

Περισσότερα

08/07/2022

Aποσπάσεις 24 εκπαιδευτικών  ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα Σχολεία ή Πειραματικά Σχολεία και αποσπώνται με την παρούσα, με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση απόσπασης, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη τουδιδακτικού έτους 2022-2023 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2022. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ 

Περισσότερα

05/05/2022

???? ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛH
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
???? ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Mireille Calle-Gruber
Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022 και ώρα 18.30,
στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.
♦️ H Mireille Calle-Gruber
είναι ομότιμη καθηγήτρια του Queen’s
University του Καναδά και του Πανεπιστημίου La Sorbonne
Nouvelle – Paris 3, με γνωστικό αντικείμενο τη Γαλλική
Λογοτεχνία και την Αισθητική.
▪️ Το έργο της αναδεικνύει τις δυνατότητες κριτικού στοχασμού που προσφέρει η μελέτη της λογοτεχνίας στις σχέσεις της με τη γλώσσα, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και ειδικότερα με τα κινήματα του 20ού αιώνα, με προεξάρχον το Νέο Μυθιστόρημα και το συνολικό έργο του Michel Butor του οποίου μάλιστα έχει επιμεληθεί την έκδοση των Απάντων.
▪️ Η αξιολογότατη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητά
της εστίασε κυρίως στους Claude Simon, Assia Djebar, Pascal Quignard, Jacques Derrida, Peter Handke αλλά και στο έργο των Marguerite Duras, Hélène Cixous, Nelly Kaplan,Claude Ollier, κ.ά.
▪️ Είναι συγγραφέας περίπου τριάντα βιβλίων και συγγραμμάτων, και μεγάλου αριθμού άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, πολλούς από τους οποίους επίσης διηύθυνε.
▪️ Η Mireille Calle-Gruber είναι μία πολυσχιδής προσωπικότητα αναγνωρισμένου κύρους.
▪️ Το έργο της –ερευνητικό και διδακτικό– έχει βραβευθεί και διακριθεί διεθνώς.
✅ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
???? ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
???? ΕΝΑΡΞΗ-ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
από την Πρόεδρο
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
καθηγήτρια Μαρία Λιτσαρδάκη
???? ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου
???? ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητή Κωνσταντίνο Μπίκο
???? ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΩΜΕΝΗΣ
από την επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πολυτίμη Μακροπούλου
???? ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Ανάγνωση και επίδοση του ψηφίσματος από την Πρόεδρο του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθηγήτρια Μαρία Λιτσαρδάκη
και του τίτλου από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητή Κωνσταντίνο Μπίκο
???? ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΤΙΜΗΣ
από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου
♦️ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ
από την τιμώμενη κ. Mireille Calle-Gruber με θέμα: Célébrer le don
«Εορτάζοντας το δώρημα»
✅ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
???? ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ MOTETII
Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
▪️ Το φωνητικό σύνολο “Motetii” ιδρύθηκε το 2019 και αποτελείται από έντεκα φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
▪️ Το ρεπερτόριο του συνόλου εκτείνεται χρονολογικά από τον 16ο αιώνα μέχρι και τον 21ο, με έμφαση στην αναγεννησιακή και νεοελληνική μουσική δημιουργία.
▪️ Στόχος του είναι η ανάδειξη του πλούτου του πολυφωνικού a cappella τραγουδιού ανά τους αιώνες, μέσα από τη μελέτη και την ερμηνεία του.
◾️ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γιάννης Κωνσταντινίδης (1903-1984)
από τις συλλογές Οκτώ Μικρασιατικά Τραγούδια και
Οκτώ Δωδεκανησιακά Τραγούδια, για μικτή χορωδία a
cappella (1972):
• “Ώρα καλή στην πρύμνη σου...“ (Οκτώ ΜικρασιατικάΤραγούδια, αρ. 1)
• “Ρουμπαλιά Γαρουφαλιά...” (Οκτώ Μικρασιατικά Τραγούδια, αρ.5)
• “Θάλασσα, δέντρα και βουνά...” (Οκτώ ΔωδεκανησιακάΤραγούδια, αρ. 4)
• “Η Ερήνη...” (Οκτώ Δωδεκανησιακά Τραγούδια, αρ. 3)"Θαλασσάκι μου..." (παραδοσιακό, σε πολυφωνική διασκευή Ι.-Ρ. Τομπαζίδη)
Pierre Passereau (1509-1547)
“Il est bel et bon” (γαλλικό πολυφωνικό chanson της Αναγέννησης

Περισσότερα

19/04/2022

23/03/2022

CONCOURS HAÏKUS CEO/FIPF / 2021-2022

Α.P.L.F. – D.U. – I.F.T.

PRESELECTION NATIONALE

RÉSULTATS NATIONAUX

L’Association des Professeurs de Langue et de Littérature Françaises, Diplômés des Universités (A.P.L.F. D.U.) Thessalonique – Grèce félicite  tous les collègues et leurs élèves qui ont participé au concours organisé par la Fédération Internationale des Professeurs de Français (CEO/FIPF).

Les productions excellentes et le choix particulièrement difficile.

Le Jury composé  de   Mme Angélique Kofidou, Coordinatrice Pédagogique pour  la langue française de Macédoine Centrale et Occidentale, Mme Céline Hubineau, enseignante de français à l’Ecole Française de Thessalonique et l’Institut Français de Thessalonique, formatrice de formateurs, labelisée de TV5 Monde,  Mme Danaé Ioakimidis, chargée de Mission pour la Langue Française de l’Institut Français de Thessalonique et de la part de l’Association Mme Stella Léonardou, Présidente, a décidé de décerner les prix suivants. 

 Les haïkus primés qui participeront au même concours au niveau européen :

CATEGORIE A

Rayon de soleil

Fleurs en couleurs de printemps

Joie au coeur, espoir

3e École Primaire de Kalabaka / 6ème classe /Prof : Peny Papadopoulou

Voilà le printemps

Les hirondelles voyagent

Salut les nuages

Cosmas Constantin, 6ème classe / Ecole Primaire DE LA SALLE de Thessalonique / Prof : Anna Miliadou

Arrêtez la guerre.

Les amendiers ont fleuri.

Dansons tous ensemble.

Elina Anastasi /2e école Primaire Experimentale d'Ioannina / Prof : Moutsiou Alexia-Angelique

 

Quand je t’ ai vu rire

comme une étoile qui brille

partout dans le ciel

Ifigénie Chionaki / 1e Collège de Komotini / Prof : Smaragda Polyzoidou

Petit soir frais d’août,

Endormie dans mon grand lit,

Petit chat miaule

Savina Karypidou/ Ecole Primaire de Kopanos, Imathia/ Prof : Argyro Mavroudi

 

Papillons partout

Deux fleurs rouges à la montagne

La forêt est belle.

Marianna Athanassoula / 5e Collège de Thessalonique/ Prof: Niki Delli

Des pays du monde

Le connu et l’exotique

Terre et océans.

Antoine Katsimpras/ 1e Collège de Thessalonique / Prof: Athena Papadopoulou 

 

Hiver, bouillabaisse

         Bois chocolat chaud, sans cesse

         On est tous à l’aise

        17e École Primaire de Serrès / Prof : Despina Kalliarekou

CATEGORIE B

Bleu est sa couleur

des coquillages au fond

grand miroir du ciel

Nicoletta Kountria /2e Lycée Général de Nea Ionia/ Prof : Eftychia DAMASKOU

Grandes montagnes

enveloppées du parfum

des fleurs du printemps

Angeliki Konstantelia / Ecole Musicale de Volos/ Prof : Eftychia Damaskou

Un midi d’été

Chaleur insupportable

Chant  de cigales

1er Lycée de Katerini / Paraskevi keramidiotou

CATEGORIE C

Une fleur qui brille

l'odeur qui grandit toujours

l'humain qui observe

Mpananopoulou Mariza/ Cours privés /  Prof. : Sofia  - Alexandrou

Bonjour mon été

très joyeux chant de cigale

récolte dorée

Iliana Koufidaki

2e Lycée Général de Nea Ionia, Volos / DAMASKOU Eftychia

Coucher du soleil

Une réflexion de couleurs

Un cygne parfait…

1er Lycée de Katerini / Paraskevi keramidiotou

CATEGORIE D

La beauté d’été

Dans l’infini de la mer

Une tortue verte

1er Lycée de Katerini / Paraskevi keramidiotou

La nature souffre

Les châtaigniers s'agenouillent
L’espoir est perdu

 Alexandros Korelidis / Université Aristote de Thessalonique / Prof : Fostira Iasonidou

CATEGORIE E

Vole papillon

Dans l’éden de ma jeunesse

Vaincs le triste oubli

Fostira Iasonidou/Université Aristote de Thessalonique  

Cerf-volant piégé...

Oiseaux portants serpentines ...

Chants sortants du nid...

VASSILIKI KACHRIMANI

 Prix spéciaux au niveau national

CATEGORIE A

  Animaux sensibles

           Avec toucher, vue, ouïe

           Aime-les sans retour !

Christianna Topouzaki / Ecole G. Malliara, Αlimos Attikis / Prof : Flora Spatharou

          Dans le salon chaud

          Je caresse mon chat noir

          Qui dort sur mes pieds

          Ecole Primaire de Pentapoli/ Prof : Athina Daravigka

              

 

 

Περισσότερα

Επιμορφώσεις

01/08/2021

03/07/2021

‼ XVe Congès Mondial de la F.I.P.F.
Programme du congrès
???? Cliquez sur les titres pour lire les résumés : http://nabeul2020.fipf.org/programme2021...
Nous vous rappelons que les heures indiquées sont celles de la Tunisie.
Très bonne lecture !

Περισσότερα

21/02/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Προσκαλείστε σε σεμινάριο επιμόρφωσης στη λογοτεχνία, που διοργανώνεται από τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης για τη γαλλική γλώσσα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Γαλλικό Τμήμα του ΑΠΘ  και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, από 16.00- 20.00, στην Αίθουσα Αλατίνη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο περιλαμβάνει δυο εισηγήσεις:

 Εισήγηση 1: 16.00 -18.00

 «Η δημιουργική αξιοποίηση της ανθρωπιστικής φωτογραφίας στο μάθημα

των Γαλλικών: για μια ευαισθητοποίηση των μαθητών στο δράμα της
σύγχρονης μετανάστευσης».

Εισηγήτρια κα Μακροπούλου Πολυτίμη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Λογοτεχνίας του Γαλλικού Τμήματος του ΑΠΘ.

 Εισήγηση 2: 18.00-20.00

«Τρόποι αξιοποίησης στοιχείων και θεματικών της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας  στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης».

Εισηγήτρια η κα Γραμματικοπούλου Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Λογοτεχνίας του Γαλλικού Τμήματος του ΑΠΘ.

Παρακαλείστε όσοι/ες  επιθυμείτε  να συμμετάσχετε  στο επιμορφωτικό σεμινάριο να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και τη Δευτέρα 24  Φεβρουαρίου 2020 στο μέηλ  akofidou@hotmail.gr

 Μετά την παρακολούθηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Περισσότερα

27/09/2019

A.P.L.F.- D.U.  A.P.F. KOZANI  I.F.T.

SEMINAIRE DE RENTREE

5 OCTOBRE 2019 A KOZANI 

 

Περισσότερα

10/09/2019

Aprės le 3ème Congrès européen de la F.I.P.F. où notre Association était coorganisatrice nous nous 

retrouverons samedi le 14 septembre 2019 pour notre séminaire de rentrée qui aura un " parfum " européen: “Projets européens….et autres”.

Nous vous attendons pour échanger, discuter, proposer.... rêver!!!

Inscrivez-vous

https://docs.google.com/forms/d/1b6INScycur4Wx0ae6y1hLgEoLi7nH1sxzidKtJMH-4Q/edit

Περισσότερα

23/08/2019

3e Congrès européen de la FIPF

Le programme final et les préactes du congrès 

Περισσότερα

06/08/2019

3e Congrès Européen de la FIPF : Programme des présentations d’exposants

Περισσότερα

23/07/2019

3e Congrès Européen de la FIPF

Programme provisoire 

Περισσότερα

Ο Σύλλογος
Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου ιδρύθηκε στις 12 Μαρτίου 1975, είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικός, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έχει ως τακτικά μέλη Πτυχιούχους Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αναγνωρισμένο τον τίτλο τους από την αρμόδια Δημόσια αρχή της Ελλάδας και ως μέλη-παρατηρητές τους Φοιτητές των Τμημάτων αυτών.
Εγγραφή Μελών
Είσαι Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας; Εργάζεσαι στη Δημόσια ή στην Ιδιωτική Εκπαίδευση (Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο); Παραδίδεις ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας;