• ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • EΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ Υ.Α ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β' ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
  • ΚΡΙΣΗ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΡΔΗΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;

Nέα - Ανακοινώσεις

18/07/2021

Υ.ΠΑΙ.Θ. : Αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, εκπαιδευτικών ΠΕ05 Δ.Ε., προκειμένου να μεταταχθούν ή να αποσπαστούν σε διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες
????Υπουργική Απόφαση Αρ. Πρωτοκόλλου: 86141 /E2 / 15 - 07 - 2021
????Εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των κάτωθι εκπαιδευτικών Δ.Ε., προκειμένου να ΜΕΤΑΤΑΤΑΧΘΟΥΝ σε διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες ή/και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021

Περισσότερα

16/07/2021

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Την κατανομή ΤΩΝ ΝΕΩΝ οργανικών θέσεων των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής και ΠΕ07 Γερμανικής, σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ανά περιοχή μετάθεσης με την Αριθ. Πρωτ. : 86233/Δ1/15-7-2021 Υπουργική Απόφαση ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
???? Οι εν λόγω ΝΕΕΣ οργανικές θέσεις ΠΛΕΟΝ των ήδη υφιστάμενων, που συστήθηκαν με την παράγραφο α) του άρθρου 55 του ν. 4807/2021 (Α΄ 96), των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής, (που ανέρχονται σε 7), και ΠΕ07 Γερμανικής, (που ανέρχονται σε 40), στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
???? Οι ΝΕΕΣ αυτές οργανικές θέσεις όπως κατανεμήθηκαν σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ανά περιοχή μετάθεσης με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση ,σύμφωνα με την παράγραφο γ) του άρθρου 55 του ν. 4807/2021, «διατίθενται για την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι οργανικές θέσεις που απομένουν κενές, μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης, διατίθενται για διορισμό».
???? Πίνακες με την κατανομή σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες
ανά περιοχή μετάθεσης
Η κατανομή γίνεται ως ακολούθως:
Δείτε το έγγραφο με την κατανομή

Περισσότερα

14/07/2021

‼ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ A.P.L.F. - D.U. ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ. Αρ. Πρωτοκόλλου κατάθεσης: 85349 / 14/07/2021
???? Με το ΥΠΟΜΝΗΜΑ αναδεικνύεται πως το Υπουργείο Παιδείας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ από το 1997 με Ρυθμίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους και Νόμους ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ την υπηρεσιακή κατάσταση και τις οργανικές θέσεις των ήδη διορισμένων εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ τη δυνατότητα νέων διορισμών εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ έναν ολόκληρο κλάδο εκπαιδευτικών με προσφορά τη συνεχή διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση από το 1824 στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, τα λεγόμενα Λύκεια, όταν δηλαδή έγιναν δεκτές από τη Ελληνική Βουλή οι προτάσεις για την παιδεία που κατέθεσε ειδική επιτροπή βουλευτών υπό την προεδρία του Ανθίμου Γαζή…
Με το ΥΠΟΜΝΗΜΑ επίσης προτείνονται οι ενδεικνυόμενες λύσεις στα επί μέρους θιγόμενα θέματα ώστε η Γαλλική γλώσσα και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 να αντιμετωπίζονται εντέλει ισότιμα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
‼ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
???? Σχετικά με τα άρθρα 62 ( Όργανα και αντικείμενο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης ) παράγραφοι 1,2 και 73 ( Περιοδικότητα της Αξιολόγησης ), του Σχεδίου Νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών» με τα οποία επιχειρείται η αποσύνδεση του μονίμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας από την οργανική θέση του και τη σχολική μονάδα στην οποία έχει οριστεί αυτή
???? Σχετικά με την αναμόρφωση των θεσπισμένων διαχρονικά ρυθμίσεων – διατάξεων που αποδυναμώνουν και κατατείνουν στην υπονόμευση του Συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμικού ρόλου των ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ θέσεων που κατέχουν οι εν λόγω μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν οριστεί αυτές ως «σημείου αναφοράς» ως προς τη μονιμότητα τους, τις υπηρεσιακές τους μεταβολές, και εν γένει ότι αφορά στην υπηρεσιακή τους κατάσταση και στις σχέσεις τους με τη Διοίκηση – Υ.ΠΑΙ.Θ.

Περισσότερα

14/07/2021

14 juillet - La fête nationale de France ????????
LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ ????????
VIVE LA FRANCE ????????
Bonne fête à tous nos collègues français! ????????????????
Institut français de Thessalonique-Officiel Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Chers compatriotes, chers amis de la France,
Pour célébrer la fête nationale du 14 juillet ???????? ainsi que le regroupement dans les mêmes locaux de nos 3 entités, le Consulat général de France, l'Institut français et l'Ecole française de Thessalonique il y a exactement 10 ans, nous éclairons ce soir deux lieux emblématiques aux couleurs du drapeau français :
- notre bâtiment de l'avenue Leoforos Stratou ;
- la sculpture du front de mer chère aux Thessaloniciens, les parapluies du sculpteur G. Zongolopoulos.
Et aussi pour mettre un peu de couleurs sur cette année où la pandémie de Covid nous empêche malheureusement de nouveau de nous réunir, et pour ne pas oublier notre devise : LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ ????????
Très bonne fête nationale ???????? à toutes et tous,
Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent !
Sandrine Mouchet
Consule générale de France
Directrice de l’Institut français de Thessalonique

Περισσότερα

05/07/2021

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 84 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Kατατεθείσα πρόταση στη διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

 

Περισσότερα

01/07/2021

«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ05 Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021- 2022»
Με την Αρ. Πρωτ.: 78028/E2 /30-06-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
???? Α. Αποσπώνται, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

Περισσότερα

21/06/2021

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ APF-FU, APLF-DU ΚΑΙ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘ

Περισσότερα

21/06/2021

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Οι προτάσεις των Επιστημονικών Συλλόγων προς το ΥΠΑΙΘ για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

 

Περισσότερα

Επιμορφώσεις

03/07/2021

‼ XVe Congès Mondial de la F.I.P.F.
Programme du congrès
???? Cliquez sur les titres pour lire les résumés : http://nabeul2020.fipf.org/programme2021...
Nous vous rappelons que les heures indiquées sont celles de la Tunisie.
Très bonne lecture !

Περισσότερα

21/02/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Προσκαλείστε σε σεμινάριο επιμόρφωσης στη λογοτεχνία, που διοργανώνεται από τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης για τη γαλλική γλώσσα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Γαλλικό Τμήμα του ΑΠΘ  και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, από 16.00- 20.00, στην Αίθουσα Αλατίνη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο περιλαμβάνει δυο εισηγήσεις:

 Εισήγηση 1: 16.00 -18.00

 «Η δημιουργική αξιοποίηση της ανθρωπιστικής φωτογραφίας στο μάθημα

των Γαλλικών: για μια ευαισθητοποίηση των μαθητών στο δράμα της
σύγχρονης μετανάστευσης».

Εισηγήτρια κα Μακροπούλου Πολυτίμη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Λογοτεχνίας του Γαλλικού Τμήματος του ΑΠΘ.

 Εισήγηση 2: 18.00-20.00

«Τρόποι αξιοποίησης στοιχείων και θεματικών της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας  στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης».

Εισηγήτρια η κα Γραμματικοπούλου Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Λογοτεχνίας του Γαλλικού Τμήματος του ΑΠΘ.

Παρακαλείστε όσοι/ες  επιθυμείτε  να συμμετάσχετε  στο επιμορφωτικό σεμινάριο να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και τη Δευτέρα 24  Φεβρουαρίου 2020 στο μέηλ  akofidou@hotmail.gr

 Μετά την παρακολούθηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Περισσότερα

27/09/2019

A.P.L.F.- D.U.  A.P.F. KOZANI  I.F.T.

SEMINAIRE DE RENTREE

5 OCTOBRE 2019 A KOZANI 

 

Περισσότερα

10/09/2019

Aprės le 3ème Congrès européen de la F.I.P.F. où notre Association était coorganisatrice nous nous 

retrouverons samedi le 14 septembre 2019 pour notre séminaire de rentrée qui aura un " parfum " européen: “Projets européens….et autres”.

Nous vous attendons pour échanger, discuter, proposer.... rêver!!!

Inscrivez-vous

https://docs.google.com/forms/d/1b6INScycur4Wx0ae6y1hLgEoLi7nH1sxzidKtJMH-4Q/edit

Περισσότερα

23/08/2019

3e Congrès européen de la FIPF

Le programme final et les préactes du congrès 

Περισσότερα

06/08/2019

3e Congrès Européen de la FIPF : Programme des présentations d’exposants

Περισσότερα

23/07/2019

3e Congrès Européen de la FIPF

Programme provisoire 

Περισσότερα

02/06/2019

3e Congrès européen de la FIPF

Français, passion pour demain !

Athènes, 4 - 8 septembre 2019

REGARDS CROISÉS SUR LA PLACE DU FRANÇAIS

DANS DES SOCIÉTÉS EN MUTATION

La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF), la Commission de l’Europe de l’Ouest (CEO), la Commission de l’Europe Centrale et Orientale (CECO), l’Association des Professeurs de Français de Grèce (APF fu) et l’Association des professeurs de langue et de littérature françaises (APLF du), en partenariat avec des universités et les instances éducatives helléniques ainsi qu’avec le soutien de l’OIF, de l’Ambassade de France et des Ambassades Francophones en Grèce, organisent le 3e Congrès européen de la FIPF « français, passion pour demain ! » qui se tiendra à Athènes du 4 au 8 septembre 2019 autour de la thématique : « Regards croisés sur la place du français dans des sociétés en mutation ».

« Ce qui est vraiment spécifique à une société donnée, ce ne sont pas tant les valeurs, les croyances, les sentiments, les habitudes, les langues, les savoirs, les modes de vie, etc., que la façon dont toutes ces caractéristiques changent » (Manuela Carneiro da Cunha, 2007).

http://athenes2019.fipf.org/

Περισσότερα

Ο Σύλλογος
Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου ιδρύθηκε στις 12 Μαρτίου 1975, είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικός, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έχει ως τακτικά μέλη Πτυχιούχους Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αναγνωρισμένο τον τίτλο τους από την αρμόδια Δημόσια αρχή της Ελλάδας και ως μέλη-παρατηρητές τους Φοιτητές των Τμημάτων αυτών.
Εγγραφή Μελών
Είσαι Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας; Εργάζεσαι στη Δημόσια ή στην Ιδιωτική Εκπαίδευση (Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο); Παραδίδεις ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας;