• ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • EΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ Υ.Α ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β' ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
  • ΚΡΙΣΗ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΡΔΗΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;

Nέα - Ανακοινώσεις

06/09/2023

SEMINAIRE DE RENTREE 2023
L' Association des Professeurs de Langue et de Littérature françaises Diplomés des Universités A.P.L.F. - D.U.organise le Séminaire de rentrée 2023 en collaboration avec l'Institut Français de Thessalonique et le soutien des Conseillères Pédagogiques pour le français, Mme Christina-Diana Ene et Triantafylia Syvaka.
Le thème "Dans la classe de français sans frontières : Éducation inclusive et langues étrangères : vers la cohabitation des diversités" semble très pertinent et d'actualité

• Date et Heure : Le séminaire aura lieu le samedi 16 septembre 2023 de 8h30 à 14h30.
• Lieu : Les activités se dérouleront dans les locaux de l'Institut Français de Thessalonique.
• Le séminaire est ouvert aux enseignants qui ont payé leur cotisation de 2023 à l'A.P.L.F. - D.U. ou des enseignants qui vont s'inscire pour la première fois.
En plus du séminaire, le 34e Salon du livre des Editions françaises se tiendra également dans les locaux de l'Institut Français le même jour.
L'après-midi de 14h30 à 18h30 sera consacré aux présentations des nouveaux ouvrages.

Une opportunité précieuse aux enseignants de français de se réunir, d'échanger des idées et de découvrir de nouvelles ressources pédagogiques.
Inscriptions : https://forms.gle/u13fB44GAtPi5ATN9
Nous vous attendons nombreux - nombreuses !

Περισσότερα

01/09/2023

 Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας.
 Όλα τα ονόματα των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στην Π.Ε. ( 21 Α.Π.Ω. + 91 Α.Μ.Ω. = 112) και Δ.Ε. (147 Α.Π.Ω.)  στην Α΄ φάση (01/09/2023)
✅ Αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθήσει μετά την
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης αναπληρωτών
▪️ Η κάθε Δ/νση εισάγει στον ΟΠΣΥΔ τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες για να δηλωθούν από τους αναπληρωτές (4-9-23)
▪️ Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν, συνδέονται στον ΟΠΣΥΔ για να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων (5-9-23)
▪️ Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα (sms) για τη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν (6-9-23)
▪️ Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν, παρουσιάζονται στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν ώστε να αναλάβουν υπηρεσία (7/8-9-23)
▪️ Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν καταθέτουν στη σχολική μονάδα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (παρ.8, άρθρο 6, 104627/ΓΔ5/7.8.2020)
▪️ Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας δηλώνει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών της μονάδας του
▪️ Η ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών συνάπτεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «https://anaplirotes.gov.gr». Σε εξαιρετική περίπτωση ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων, συνάπτεται χειρόγραφη σύμβαση εργασίας.
▪️ Οι αναπληρωτές μετά τη σύναψη ψηφιακής σύμβασης εργασίας, εισέρχονται στην εφαρμογή «https://anaplirotes.gov.gr» χρησιμοποιώντας ως στοιχεία ταυτοποίησης αυτά της ΓΓΠΣΔΔ (taxisnet). Καταχωρίζουν τα στοιχεία που τους ζητούνται και αποδέχονται ψηφιακά τη σύμβαση εργασίας
▪️ Οι αναπληρωτές μπορούν μέσα από την εφαρμογή να λάβουν αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σε ψηφιακή μορφή (pdf)

Περισσότερα

29/07/2023

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. : Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ
✅ Ο Εκκαθαρισμένος Πίνακας των εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας που κοινοποίησε ο εκπαιδευτικός κλάδου Πληροφορικής Σάββας Παπαδόπουλος, μετά την ανάρτηση τους από το ΑΣΕΠ.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ενημερώσει τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ότι οι αναπληρωτές θα παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου.

 Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. : Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ. ΑΣΕΠ https://www.esos.gr/arthra/84201/asep-2ge2023-oi-prosorinoi-pinakes-katataxis-ekpaideytikon-deyterovathmias ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 31 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 έως και τις 9 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.
✅ Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο https://www.asep.gr/guide/user_manual/enstasi_manual.pdf με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης ( https://www.asep.gr/ – Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).
 Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.
Πατήστε εδώ για να δείτε τους πίνακες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. :
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.068023&_adf.ctrl-state=zmy994tmz_35&_afrLoop=14612364135874816#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.068023%26_afrLoop%3D14612364135874816%26_adf.ctrl-state%3Dzmy994tmz_39
✅ Ο Εκκαθαρισμένος Πίνακας των εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας που κοινοποίησε ο εκπαιδευτικός κλάδου Πληροφορικής Σάββας Παπαδόπουλος, μετά την ανάρτηση τους από το ΑΣΕΠ.
▪️ Οι Εκκαθαρισμένοι Πίνακες δημιουργούνται από εκπαιδευτικούς με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψηφίων και προφανώς πρόκειται για ανεπίσημους πίνακες.
- Η εκκαθάριση έγινε με βάση τον αριθμό ταυτότητας. Κάτι που σημαίνει ότι αν κάποιος διορίστηκε με διαφορετικό αριθμό ταυτότητας από αυτόν που βρίσκεται στους προσωρινούς πίνακες, δεν έχει αφαιρεθεί.
– Έχουν αφαιρεθεί όλοι όσοι έχουν διοριστεί, ανεξάρτητα από την ειδικότητα στην οποία διορίστηκαν (δηλαδή αν είχαν και 2ο πτυχίο ή διορίστηκαν στη γενική, έχουν αφαιρεθεί από όλους τους πίνακες στους οποίους περιέχονταν).
– Έχουν υπολογιστεί όλοι οι διορισμοί από το 2020 μέχρι και τους πρόσφατους φετινούς διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον Εκκαθαρισμένο Πίνακα των εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας που κοινοποίησε ο εκπαιδευτικός κλάδου Πληροφορικής Σάββας Παπαδόπουλος, μετά την ανάρτηση τους από το ΑΣΕΠ:

Περισσότερα

21/07/2023

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Όλα τα ονόματα (64)
???? Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2023-2024
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ από ΗΛΕΙΑΣ σε ΑΧΑΙΑΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 51,375
2. ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ από ΑΡΤΑΣ σε Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 40,125
3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ από ΑΡΚΑΔΙΑΣ σε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 41,000
4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ από Γ΄ ΑΘΗΝΩΝ σε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ ΒΘΜΙΑ Μ. 36,875
5. ΒΑΚΑΔΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ από ΛΕΣΒΟΥ σε Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 40,750
6. ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ από Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε ΚΙΛΚΙΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 31,000
7. ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ από ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ σε Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ΒΘΜΙΑ Μ. 47,833
8. ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ από ΛΕΥΚΑΔΑΣ σε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 42,833
9. ΓΙΑΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ από ΛΕΥΚΑΔΑΣ σε ΑΧΑΙΑΣ ΑΘΜΙΑ Μ. 41,125
10. ΓΟΝΑΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ από ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ σε ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 48,000
11. ΓΟΥΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ από ΛΑΚΩΝΙΑΣ σε ΗΛΕΙΑΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 30,625
12. ΔΗΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ από ΗΛΕΙΑΣ σε ΑΧΑΙΑΣ ΑΘΜΙΑ Μ. 44,375
13. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ από ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ σε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 17,750
14. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ από ΑΡΤΑΣ σε Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 30,750
15. ΔΡΟΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ από ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ σε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ ΒΘΜΙΑ Μ. 52,333
16. ΖΑΠΡΑΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ από ΧΑΝΙΩΝ σε ΚΙΛΚΙΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 42,167
17. ΚΑΚΑΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ από Α΄ ΑΘΗΝΩΝ σε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΒΘΜΙΑ Μ. 35,000
18. ΚΑΛΑΚΩΝΗ ΖΑΧΑΡΩ από ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ σε ΛΕΣΒΟΥ ΒΘΜΙΑ Μ. 46,500
19. ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΕΙΡΗΝΗ από ΑΡΤΑΣ σε ΑΧΑΙΑΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 49,500
20. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ από ΗΛΕΙΑΣ σε ΑΧΑΙΑΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 44,875
21. ΜΑΚΑΒΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ από ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ σε Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΒΘΜΙΑ Μ. 46,167
22. ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ από ΗΛΕΙΑΣ σε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 20,375
23. ΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ από Α΄ ΑΘΗΝΩΝ σε ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΘΜΙΑ Μ. 54,833
24. ΜΟΥΡΓΚΑΣΗ ΑΓΟΡΗ από ΗΜΑΘΙΑΣ σε Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 49,000
25. ΜΠΑΡΙΣ ΜΩΧΑΜΜΑΝΤ από ΠΕΙΡΑΙΑ σε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΘΜΙΑ Μ. 19,125
26. ΜΠΕΚΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ από ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ σε ΠΙΕΡΙΑΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 37,333
27. ΜΠΕΛΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ από ΗΛΕΙΑΣ σε ΑΧΑΙΑΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 52,875
28. ΝΙΚΟΛΗ ΘΩΜΑΗ από ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ σε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ ΒΘΜΙΑ Μ. 57,000
29. ΞΗΡΟΤΑΓΑΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ από Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ σε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΒΘΜΙΑ Μ. 36,375
30. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ από ΠΕΙΡΑΙΑ σε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ ΒΘΜΙΑ Μ. 46,500
31. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ από Β΄ ΑΘΗΝΩΝ σε ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 32,500
32. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΕΠΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ από ΠΙΕΡΙΑΣ σε Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 55,833
33. ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΟΥ ΝΙΚΗ από ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ σε ΑΧΑΙΑΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 58,000
34. ΠΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ από ΗΛΕΙΑΣ σε ΑΧΑΙΑΣ ΑΘΜΙΑ Μ. 41,875
35. ΣΜΥΡΝΗ ΛΟΥΚΙΑ από ΗΛΕΙΑΣ σε ΑΧΑΙΑΣ ΑΘΜΙΑ Μ. 41,625
36. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ από ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ σε Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 45,125
37. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ από ΞΑΝΘΗΣ σε ΔΡΑΜΑΣ ΑΘΜΙΑ Μ. 56,000
38. ΤΟΤΟΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ από Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ σε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΒΘΜΙΑ Μ. 39,000
39. ΤΟΥΤΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ από ΤΡΙΚΑΛΩΝ σε Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 44,833
40. ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ από ΗΛΕΙΑΣ σε ΑΧΑΙΑΣ ΑΘΜΙΑ Μ. 26,625
41. ΤΣΙΟΥΦΗ ΕΥΤΕΡΠΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ από Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 54,000
42. ΦΩΤΟΥ ΛΙΛΙΑΝ από Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 48,167
43. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ από ΗΛΕΙΑΣ σε ΑΧΑΙΑΣ ΑΘΜΙΑ Μ. 43,250
44. ΨΥΛΛΑΚΗ ΤΕΡΕΖΑ - ΙΩΑΝΝΑ από Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε ΧΑΝΙΩΝ ΒΘΜΙΑ Μ. 38,875
45. ΨΥΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ από ΗΛΕΙΑΣ σε ΑΧΑΙΑΣ ΒΘΜΙΑ Μ. 56,000
???? Κατά προτεραιότητα
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ από ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ σε Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2. ΒΑΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ από ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ σε Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ από ΛΑΣΙΘΟΥ σε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4. ΚΑΝΔΥΛΙΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ από ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σε Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ από ΖΑΚΥΝΘΟΥ σε Β ΑΘΗΝΩΝ
6. ΚΑΡΝΤΟΖΟ ΝΤΕ ΜΠΡΙΤΟ ΙΖΑΜΠΕΛ ΧΡΙΣ από ΗΛΕΙΑΣ σε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ
7. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ από ΣΕΡΡΩΝ σε ΞΑΝΘΗΣ
8. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ από Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε ΣΑΜΟΥ
9. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ από ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ σε ΑΧΑΙΑΣ
10. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ από ΑΡΤΑΣ σε ΚΙΛΚΙΣ
11. ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ από ΚΙΛΚΙΣ σε Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12. ΤΣΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ από ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σε ΛΕΣΒΟΥ
???? Για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους
1. ΚΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ από ΠΕΙΡΑΙΑ σε ΑΧΑΙΑΣ
2. ΣΤΑΝΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ από ΠΕΛΛΑΣ σε Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
???? «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ05 Δ.Ε. Γενικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2023-2024».
1. ΖΙΟΥΔΡΟΥ ΗΡΩ από ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ σε Μουσ. Σχ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2. ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ από ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ σε Μουσ. Σχ. ΛΑΜΙΑΣ
3. ΚΟΝΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ από ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ σε Μουσ. Σχ. ΛΑΡΙΣΑΣ
4. ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ από ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ σε Μουσ. Σχ. ΣΕΡΡΩΝ
5. ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ από ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ σε Μουσ. Σχ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Περισσότερα

20/07/2023

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. : Αποσπάσεις 35 εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης γλώσσας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

 

Περισσότερα

04/07/2023

SEMINAIRE DE RENTREE 2023
L' Association des Professeurs de Langue et de Littérature françaises Diplomés des Universités A.P.L.F. - D.U. en collaboration avec l'Institut Français de Thessalonique organisent le séminaire de rentrée 2023
«Dans la classe de français sans frontières»
Éducation inclusive et langues étrangères : vers la cohabitation des diversités
qui aura lieu le samedi 16 septembre 2023 et vous invitent à envoyer vos propositions avant le 15 juillet
Le séminaire de rentrée de cette année est consacré au thème de l’éducation inclusive et de la cohabitation des diversités.
Plus particulièrement :
▪️ axe 1 Les défis et les opportunités de l’éducation inclusive
▪️ axe 2 Des stratégies pédagogiques et des ressources technologiques pour favoriser la cohabitation des diversités
▪️ axe 3 Des initiatives inspirantes inclusives dans la classe de FLE
▪️ axe 4 L’apprentissage inclusif et la famille

Περισσότερα

30/05/2023

Μόνιμοι διορισμοί 35 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ05, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91).

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 57070/Ε1/24-5-2023 (ΦΕΚ 12/τ.ΑΣΕΠ/24-5-2023, ΑΔΑ:ΨΛΥΡ46ΜΤΛΗ-ΤΔΚ) υπουργικής απόφασης, με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (ΦΕΚ 11/τ. ΑΣΕΠ/5-5-2023, ΑΔΑ:ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) ομοία, διορίζονται:

35 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπ/σης, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ05, εγγεγραμμένων στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ Γ΄ 1653/23-7-2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει) και ειδικότερα

  • 12 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση και
  • 23 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Ο πίνακας σε μορφή xls 

Περισσότερα

06/04/2023

Σχετικά με την ανάθεση απασχόλησης των μαθητών ή την κάλυψη κενού εκτός διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών

☑️ Η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών/τριων ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.
 Υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο Εκπαιδευτικού Προσωπικού όλων των κλάδων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ):
23 ώρες, εάν έχουν έως 6 έτη υπηρεσίας
21 ώρες, εάν έχουν από 6 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 12 έτη υπηρεσίας
20 ώρες, εάν έχουν πάνω από 12 έτη υπηρεσίας
18 ώρες για πάνω από 20 έτη υπηρεσίας
 H κείμενη νομοθεσία όσο και η νομολογία των δικαστηρίων ορίζουν σαφώς τόσο το εργασιακό όσο και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών:
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με α) την § 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την § Θ2, περ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και β) την § 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996.
 Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την § 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με την § 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021.
▪️ Από την διατύπωση των ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου.
✅ Ειδικότερα ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο.
◾️ Ώρες διδασκαλίας είναι αυτές, που παρέχονται εντός της τάξης (συμπεριλαμβανομένων και των διαλειμμάτων) και δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωση τις οριζόμενες τον νόμο διατάξεις
Σε περίπτωση, που στον/στην εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο ή δεν υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 438/2009, Α Δημοσίευση).
◾️ Από την άλλη πλευρά το διοικητικό έργο, το οποίο μπορεί να ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς, συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών κλπ..
☑️ Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.
Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85.
❗️ Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου.
☑️ Για τις περιπτώσεις ολιγοήμερης απουσίας (μία ως δύο μέρες) εκπαιδευτικού να αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων για την αναπλήρωση, με τρόπο τέτοιο που να μην ανατίθεται καμία διδακτική ώρα πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε κανένα συνάδελφο. Κάθε απασχόληση σε τμήμα θεωρείται διδακτικό ωράριο.
☑️ Αντιστοίχως, έχει κριθεί από την νομολογία των Δικαστηρίων ότι η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών/τριων με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου.
▪️ Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών/τριων ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.
♦️ Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
▪️ Εκπαιδευτικοί με πλήρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκπαιδευτικού ή να απασχολούν τους μαθητές με οποιοδήποτε τρόπο.
▪️ Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση παραμονής στο σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας (8πμ-2μμ).
▪️ Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις ώρες διδακτικής απασχόλησης και επιπλέον μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών δικαιούνται να αποχωρούν από το χώρο εργασίας.
ΟΛΜΕ (Νομική υπηρεσία)

Περισσότερα

Επιμορφώσεις

26/03/2023

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
❗️Πρόγραμμα "La voiture et le ferry francophones"
 Επιμόρφωση καθηγητών Γαλλικής γλώσσας δια ζώσης με τον Eric Cénat (Théâtre de l’Imprévu) στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, αίθουσα Allatini - Dassault την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 18.00 - 21.00.
 «Από τον Αρθούρο Ρεμπώ στον Καρλ Νορακ. Η ποίηση ως εργαλείο στην τάξη»
◾️ Πώς να εισάγετε εύκολα και απλά την ποίηση στο μάθημα των γαλλικών χρησιμοποιώντας την ως εργαλείο για τη βελτίωση της προφοράς και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των μαθητών μέσα από την εκφραστική ανάγνωση.
 Inscriptions : https://forms.gle/dG4VW98PgDEDidSx9
 Formation des enseignants de français langue étrangère dans le cadre du projet " La voiture et le ferry francophones" en présentiel"
 " D'Arthur Rimbaud à Carl Norac. La poésie comme outil en classe " Comment introduire facilement et simplement la poésie dans la classe de français en l'utilisant comme un outil pour améliorer la prononciation et développer la confiance en soi des élèves par la lecture expressive.
 Formateur: Eric Cénat (Théâtre de l’Imprévu)
✅ Venez nombreuses et nombreux !

Περισσότερα

01/08/2021

03/07/2021

‼ XVe Congès Mondial de la F.I.P.F.
Programme du congrès
???? Cliquez sur les titres pour lire les résumés : http://nabeul2020.fipf.org/programme2021...
Nous vous rappelons que les heures indiquées sont celles de la Tunisie.
Très bonne lecture !

Περισσότερα

21/02/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Προσκαλείστε σε σεμινάριο επιμόρφωσης στη λογοτεχνία, που διοργανώνεται από τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης για τη γαλλική γλώσσα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Γαλλικό Τμήμα του ΑΠΘ  και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, από 16.00- 20.00, στην Αίθουσα Αλατίνη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο περιλαμβάνει δυο εισηγήσεις:

 Εισήγηση 1: 16.00 -18.00

 «Η δημιουργική αξιοποίηση της ανθρωπιστικής φωτογραφίας στο μάθημα

των Γαλλικών: για μια ευαισθητοποίηση των μαθητών στο δράμα της
σύγχρονης μετανάστευσης».

Εισηγήτρια κα Μακροπούλου Πολυτίμη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Λογοτεχνίας του Γαλλικού Τμήματος του ΑΠΘ.

 Εισήγηση 2: 18.00-20.00

«Τρόποι αξιοποίησης στοιχείων και θεματικών της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας  στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης».

Εισηγήτρια η κα Γραμματικοπούλου Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Λογοτεχνίας του Γαλλικού Τμήματος του ΑΠΘ.

Παρακαλείστε όσοι/ες  επιθυμείτε  να συμμετάσχετε  στο επιμορφωτικό σεμινάριο να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και τη Δευτέρα 24  Φεβρουαρίου 2020 στο μέηλ  akofidou@hotmail.gr

 Μετά την παρακολούθηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Περισσότερα

27/09/2019

A.P.L.F.- D.U.  A.P.F. KOZANI  I.F.T.

SEMINAIRE DE RENTREE

5 OCTOBRE 2019 A KOZANI 

 

Περισσότερα

10/09/2019

Aprės le 3ème Congrès européen de la F.I.P.F. où notre Association était coorganisatrice nous nous 

retrouverons samedi le 14 septembre 2019 pour notre séminaire de rentrée qui aura un " parfum " européen: “Projets européens….et autres”.

Nous vous attendons pour échanger, discuter, proposer.... rêver!!!

Inscrivez-vous

https://docs.google.com/forms/d/1b6INScycur4Wx0ae6y1hLgEoLi7nH1sxzidKtJMH-4Q/edit

Περισσότερα

23/08/2019

3e Congrès européen de la FIPF

Le programme final et les préactes du congrès 

Περισσότερα

06/08/2019

3e Congrès Européen de la FIPF : Programme des présentations d’exposants

Περισσότερα

Ο Σύλλογος
Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου ιδρύθηκε στις 12 Μαρτίου 1975, είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικός, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έχει ως τακτικά μέλη Πτυχιούχους Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αναγνωρισμένο τον τίτλο τους από την αρμόδια Δημόσια αρχή της Ελλάδας και ως μέλη-παρατηρητές τους Φοιτητές των Τμημάτων αυτών.
Εγγραφή Μελών
Είσαι Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας; Εργάζεσαι στη Δημόσια ή στην Ιδιωτική Εκπαίδευση (Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο); Παραδίδεις ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας;