Nέα - Ανακοινώσεις

26/06/2017

Σχετικά με την Παράσταση Διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας στις 21.06.2017 στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τις συναντήσεις των Δ.Σ. των Επιστημονικών τους Φορέων με παράγοντες του Υπουργείου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY (APLF)  -  www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σχετικά με την  Παράσταση Διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας στις 21.06.2017 στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τις συναντήσεις των Δ.Σ. των Επιστημονικών τους Φορέων με παράγοντες του Υπουργείου

 

Την Τετάρτη  21.06.2017 οι εκπαιδευτικοί των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας πραγματοποίησαν στο Υπουργείο Παιδείας Παράσταση Διαμαρτυρίας ενάντια στη συστηματική υποβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες του Δημόσιου Εκπαιδευτικού Συστήματοςστο πλαίσιο της οποίας οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών τους Φορέων επιδίωξαν για άλλη μια φορά συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου, η οποία και έχει κριθεί ως απολύτως απαραίτητη, εξαιτίας της σοβαρότητας και του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων που εκκρεμούν και τα οποία συνοψίζονται στο σχετικό κείμενο/πρόσκληση συμμετοχής στην ως άνω Παράσταση Διαμαρτυρίας.

Κατόπιν εντόνων πιέσεων των εκπροσώπων των ως άνω Φορέων και πολύωρης αναμονής τους για την πραγματοποίηση της ως άνω συνάντησης στον χώρο έξωθεν και  έμπροσθεν του Υπουργείου, δόθηκε τελικά -και κατ’ εφαρμογή της γνωστής πλέον πρακτικής του Υπουργείου- η δυνατότητα για μια ακόμα συνάντηση με παράγοντες του Υπουργείου και όχι με τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπύρο Κωνσταντάτο καθώς και με τον Σύμβουλο του Υπουργού για θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτη Γεωργόπουλο, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι αν και το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων ζητημάτων αφορά - ακριβώς λόγω της παροιμιώδους κωλυσιεργίας ως προς τη ρύθμισή τους- στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, κανένας από τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου για θέματα της εν λόγω βαθμίδας και για αδιευκρίνιστους σε εμάς λόγους δεν εμφανίστηκε, όπως ακριβώς συνέβη και στην αντίστοιχη συνάντηση από 25.05.2017, καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης ώστε να λάβουμε σχετικές με τα αιτήματα μας απαντήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κύριοι Κωνσταντάτος και Γεωργόπουλος δήλωσαν εξαρχής και εξ αντικειμένου  αναρμοδιότητα για θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ωστόσο οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων αναφέρθηκαν παρόλα αυτά στο σύνολο των ζητημάτων των κλάδων τους και για τις δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω σημεία αιχμής:

 • Στο εύρος των αρνητικών συνεπειών που προκαλούν οι Υπουργικές Αποφάσεις για την Πρωτοβάθμια (1324/26-4-2016) και τη Δευτεροβάθμια (1171/4-4-2017) Εκπαίδευση, τόσο για τους μαθητές/τριες, όσο και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07.
 • Στις ήδη καταγεγραμμένες επιπτώσεις από την εφαρμογή κατά το σχολικό έτος 2016-2017 της Υπουργικής Απόφασης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα αφενός μεν  άνω του ενός τρίτου των μαθητών/τριών να μη διδαχθούν τη γλώσσα της επιλογής τους και αφετέρου δε τη δραματική συρρίκνωση του εργασιακού αντικειμένου των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 που τη διδάσκουν.
 • Στη σαφή χειροτέρευση που επέφερε η συρρίκνωση του εργασιακού αντικειμένου των εκπαιδευτικών των ως άνω κλάδων, τόσο ως προς το σκέλος που άπτεται των συνθηκών εργασίας τους (π.χ.: μετάβαση σε πολυάριθμες σχολικές μονάδες εβδομαδιαίως και ημερησίως) όσο και ως προς το σκέλος που άπτεται των συνθηκών  διδασκαλίας  τους (π.χ.: πολυπληθή τμήματα, έλλειψη κινήτρων μάθησης, μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για το μάθημα κλπ.).
 • Στην –σε συνάρτηση με τα παραπάνω- ανάγκη ρύθμισης τους εργασιακού πλαισίου  των μεταταγμένων εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 και πρόβλεψης για αναλογική μείωση του διδακτικού τους ωραρίου, μέσω υπολογισμού της ώρας μετακίνησης ως διδακτικής.
 • Στην επιτακτική ανάγκη άμεσης έκδοσης Υ.Α. για την κατανομή στους μεταταγμένους από τετραετίας εκπαιδευτικούς των ως άνω κλάδων, των  οργανικών θέσεων  που έχουν συσταθεί με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 172260/Ε1/2016ώστε να καταστεί εφικτή η συνεπακόλουθη οριστική - οργανική  τοποθέτησή τους στις καθορισμένες από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  σχολικές μονάδες  ή ομάδες σχολείων, μετά και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (1324/2017 και 1325/2017) που έκριναν νόμιμες τις μετατάξεις.
 • Στην εξίσου επιτακτική ανάγκη για  επανυπολογισμό των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) για τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς σε εναρμόνιση με τις αποφάσεις του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και την εφαρμογή τους στην Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών.
 • Στις αναμενόμενες επιπτώσεις της Υ.Α. για τον τρόπο δημιουργίας τμημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1171/4-4-2017)  καθώς η  συρρίκνωση του αριθμού τους:

α) δεν θα παρέχει  ίσες ευκαιρίες στο σύνολο του μαθητικού δυναμικού των Γυμνασίων, λόγω της μεγάλης πιθανότητας ασυνέχειας της διδασκόμενης Β΄ Ξένης Γλώσσας στο Δημοτικό, εξ αιτίας της ΜΗ δημιουργίας τμήματος αντίστοιχης Β΄  Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο, ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ έτσι  την υποχρέωση παροχής  ίσων ευκαιριών στην μάθηση, αφού κάποιοι μαθητές θα διδάσκονται την Β΄ Ξένη Γλώσσα που διδάχθηκαν στο Δημοτικό, ενώ κάποιοι άλλοι  θα υποχρεωθούν να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτή που επέλεξαν πηγαίνοντας στο Γυμνάσιο, μειώνοντας την πιθανότητα λήψης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.) για απροσδιόριστο αριθμό μαθητών και

β) θα επιφέρει αποτελέσματα ανάλογα με τα ως άνω αναφερθέντα για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςαναφορικά με το εργασιακό ωράριο, την υπηρεσιακή κατάσταση και εν τέλει  την εργασιακή ασφάλεια των συναδέλφων και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού δεν θα παρέχουν υπηρεσία στο διδακτικό αντικείμενο για το οποίο διορίστηκαν με ενδεχόμενο να  προκύψει και ζήτημα πλεονάζοντος προσωπικού.

 • Στην έμπρακτη στήριξη σύσσωμης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, των Συνδικαλιστικών Οργάνων, των Γονέων και Κηδεμόνων και της κοινωνίας στο σύνολό της στα ως άνω ζητήματα, όπως αυτή έχει εκφραστεί μέσω της έκδοσης σχετικών ανακοινώσεων και ψηφισμάτων από τους εν λόγω Φορείς. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στην έμπρακτη στήριξη των αιτημάτων των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ)  καθώς και από τους δεκάδες Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) και των Ενώσεων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ). Αναφορά έγινε επίσης στα ψηφίσματα που έχουν εκδώσει και συνεχίζουν να εκδίδουν καθημερινώς πολυάριθμοι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων της χώρας, καθώς και στις σχετικές ανακοινώσεις των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και τέλος στις χιλιάδες υπογραφές πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα και συνεχίζουν να συγκεντρώνονται σε καθημερινή βάση, με αίτημα την ανάκληση των καταστροφικών για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Υπουργικών Αποφάσεων.

Δυστυχώς, επεδείχθη για άλλη μια φορά πλήρης αδιαφορία και δεν δόθηκε καμία σαφής απάντηση ως προς τις ενέργειες του Υπουργείου για να αρθούν οι προπεριγραφείσες αρνητικές επιπτώσεις για τους εμπλεκόμενους μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και να αποφευχθούν οι αναμενόμενες αντίστοιχες επιπτώσεις για τους μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ αδιαφορία επεδείχθη και για την ως άνω περιγραφείσα ομόφωνη και ομόθυμη θέση όλων των εμπλεκόμενων στο θέμα Φορέων.

Η μόνη απάντηση που με απόλυτη σαφήνεια και παρρησία δόθηκε από την πλευρά των προαναφερθέντων παραγόντων του Υπουργείου ήταν ότι οι  εν λόγω Υπουργικές Αποφάσεις ΔΕΝ πρόκειται να τροποποιηθούν ή να αποσυρθούν και θα παραμείνουν ακριβώς ως έχουν.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων εκφράζουν την εντονότατη δυσαρέσκεια τους για τα αποτελέσματα και αυτής της συνάντησης στο Υπουργείο και φυσικά την –για πολλοστή φορά-μη πραγματοποίηση της αιτηθείσας συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας και εμμένουν στα αιτήματά τους για:

 • Ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων υπ’ αριθ. 70691/Δ1/26-4-2016, με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» και υπ’ αριθ.53476/ΓΔ4/28-03-2017, με θέμα: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων».
 • Ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων αιτημάτων  που αφορούν στους μεταταγμένους  εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Τη δημιουργία των προϋποθέσεων, προς όφελος πρωτίστως των μαθητών/τριών, αφού οι τελευταίοι θα συνεχίζουν απρόσκοπτα  να διδάσκονται τη γλώσσα  που ξεκίνησαν στην Ε΄ Δημοτικού αυξάνοντας την πιθανότητα λήψης του Κ.Π.Γ., για την παροχή υπηρεσίας  στο διδακτικό αντικείμενο διορισμού τους  από όλους τους  συναδέλφους  εκπαιδευτικούς των ως άνω κλάδων, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Άμεση αναμόρφωση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο επίτευξης των ως άνω καθόλα δίκαιων και αυτονόητων αιτημάτων, οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής και Γερμανικής δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε πρόσφορο μέσω, ενώ θα εντείνουν ακόμα περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους, αρχής γενομένης με την πραγματοποίηση ενός ακόμα Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου Διαμαρτυρίας ενάντια στη συστηματική υποβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2017-2018.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων

των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ