Γενικά - Νομοθεσία

01/06/2018

Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ