Επιμορφώσεις

11/04/2019

Ημερίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης και Διεθνούς Γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

« Νέες προσεγγίσεις στη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας » 

Κυριακή 5 Μαΐου 2019 Κτίριο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 

οδός Πειραιώς 2111, Αθήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ