Nέα - Ανακοινώσεις

28/02/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. (www.pasykaga.gr)  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ A.P.L.F.  - D.U. (www.aplf.gr )

 ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ κα ΓΚΙΚΑ

Κατόπιν πολλαπλών αιτημάτων των Συλλόγων μας - αμέσως μετά τον ορισμό νέας ηγεσίας  προς το Υ.ΠΑΙ.Θ - για συνάντηση με τους φορείς του Υπουργείου έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να εκθέσουμε θέματα τα οποία απασχολούν τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας σχετικά με την διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Γαλλικής γλώσσας στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των ήδη διορισμένων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση,  των μη διορισμένων, των υπηρετούντων αναπληρωτών, αλλά και στους μαθητές των δύο βαθμίδων της Δημόσιας Εκπαίδευσης, έλαβε χώρα συνάντηση με την Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ  Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κα Γκίκα την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης από την πλευρά των εκπροσώπων των δύο Συλλόγων έγινε αναφορά στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο 2008 και η οποία τιτλοφορείται «Πολυγλωσσία, πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση» όπου μεταξύ των άλλων τίθεται η αρχή «μητρική συν δύο γλώσσες», δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολίτες να μιλούν δύο  γλώσσες επιπλέον της μητρικής τους βάσει της οποίας επιλέχθηκε η Γαλλική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς επίσης ότι υπήρχε και υπάρχει διορισμένο και μισθοδοτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό για την παροχή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου.

Τονίστηκε δε ότι η Γαλλική γλώσσα η οποία αποτελεί την επίσημη γλώσσα 200.000.000 ανθρώπων, με παρουσία και στις πέντε Ηπείρους, η δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στην Ευρώπη αλλά και ανά τον κόσμο, μετά τα αγγλικά, θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο, κατά το δυνατό, καλύτερης εκμάθησης τα επόμενα χρόνια. Η σημερινή ανεπαρκής και αποσπασματική διδασκαλία της οδηγεί πρακτικά σε κατάργησή της, τη στιγμή που το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης απαιτεί το αντίθετο. Για τον Έλληνα μαθητή, η τάση η οποία διαμορφώνεται (δεδομένου ότι οι οικογένειες δεν έχουν την οικονομική ούτε τη χρονική δυνατότητα να καλύπτουν εξωσχολικές δραστηριότητες) θα έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να υστερεί ως προς τους Ευρωπαίους συμμαθητές του στην ελλιπή γνώση μιας ευρέως ομιλούμενης ευρωπαϊκής γλώσσας. 

Δεδομένου ότι το μάθημα της Γαλλικής γλώσσας ανήκει σε αυτά της Γενικής Παιδείας, κατά τη συνάντηση δηλώσαμε ότι επιθυμούμε να συζητηθούν α) τρόποι για την βέλτιστη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στο γνωστικό τους αντικείμενο προς συμπλήρωση του Υποχρεωτικού Διδακτικού Ωραρίου τους, στα πλαίσια της Δωρεάν και Δημόσιας Παιδείας αλλά και της υποχρέωσης  της Ελλάδας για προαγωγή της Πολυγλωσσίας, προς όφελος πρωτίστως των μαθητών αλλά και β)  η άρση των πάσης φύσης σοβαρότατων εμποδίων που υπάρχουν στην υλοποίηση αυτού του στόχου.

Κατόπιν αναπτύχθηκαν κατ’ αρχήν στην Γενική Γραμματέα κα Γκίκα τα παρακάτω θέματα:  

 1. Η ανάγκη δημιουργίας προϋποθέσεων για την εμβάθυνση στην εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας ως κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας ώστε το Δημόσιο Σχολείο να παρέχει  το συγκεκριμένο εφόδιο στους μαθητές  για να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες μόρφωσης και τις απαιτήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.
 2. Η ανάγκη για βέλτιστη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 στην παροχή υπηρεσίας στο γνωστικό τους αντικείμενο προς όφελος των μαθητών στην πληρέστερη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας.
 3. Η άρση των σοβαρότατων εμποδίων που υπάρχουν στην επίτευξη - υλοποίηση των παραπάνω στόχων. 

Προς τούτο κατά τη διάρκεια της συναντήσεως ειδικότερα αναπτύχθηκαν δια ζώσης όσα διαλαμβάνονταν  στα Υπομνήματα των δύο Συλλόγων τα οποία είχαν εγκαίρως κατατεθεί κατά το προηγούμενο της συναντήσεως διάστημα και συγκεκριμένα :

 • Η ανάγκη για άμεση κατάργηση ή τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων για τη συγκρότηση τμημάτων Β΄ Ξένης γλώσσας σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίες προβλέπουν ότι «οι μαθητές-τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δύο (Γαλλικά ή Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών /τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη» ( Πρωτοβάθμια) και ότι, όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα Γενικής Παιδείας, δημιουργούνται παράλληλα τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των τμημάτων της Β’ Ξένης γλώσσας  δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια). (Υπουργικές Αποφάσεις α) υπ’ αριθμ. 70691/Δ1/26-4-2016 με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» β)  υπ’ αριθμ. Φ.52/64336/Δ1/24-4-2018 εγκύκλιος για τη διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία καθώς και γ) η υπ’ αριθ. 53476/ΓΔ4/4-4-2017 Υπουργική Απόφαση για την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων στα Γυμνάσια  ( ΦΕΚ  1171/4-4-2017).

Διότι εξ αιτίας της εφαρμογής των προαναφερθέντων Υπουργικών Αποφάσεων:

Οι μαθητές αναγκάζονται να διδαχθούν άλλη B΄ξένη γλώσσα από αυτή που επιθυμούν με κριτήριο την αριθμητική και συχνά την οριακή πλειοψηφία της εκάστοτε επιλεγόμενης γλώσσας, το οποίο αποτελεί άμεση καταστρατήγηση των δικαιωμάτων  των μαθητών καθώς εντέλει καταλήγει στην κατάργηση στην πράξη της επιλογής Β΄ Ξένης γλώσσας.  

Επιπρόσθετα, δημιουργούνται υπεράριθμα και ανομοιογενή τμήματα, τα οποία λειτουργούν με πάνω από 25 μαθητές (κατά παράβαση του Π.Δ. 79/2017) υποβαθμίζοντας την παρεχόμενη γνώση, την ουσιαστική διδασκαλία και την παιδαγωγική προσέγγιση του μαθήματος.

Παράλληλη συνέπεια των παραπάνω είναι να συρρικνώνεται  η δυνατότητα των εκπαιδευτικών της Γαλλικής Γλώσσας  για παροχή εκπαιδευτικού έργου στο γνωστικό τους αντικείμενο για το οποίο διορίστηκαν και μισθοδοτούνται.

Σωρευτικά όλα τα παραπάνω καθιστούν την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ως προς τη Β΄ Ξένη Γλώσσα στο δημόσιο σχολείο ελλιπή και κάθε σχεδιασμό επιτυχούς μετάδοσης του αναγκαίου  επιπέδου γνώσης της Γαλλικής γλώσσας ανέφικτο.

Τονίσαμε ιδιαίτερα ότι το παραπάνω πλαίσιο, που κινείται σε μια λογική εξοικονόμησης διδακτικού προσωπικού, δημιουργεί τεχνητά πλεονάσματα εκπαιδευτικών οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν το πρόγραμμά τους με οποιοδήποτε αντικείμενο χωρίς να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο διορίστηκαν και μισθοδοτούνται, (και μάλιστα χωρίς να ωφελούνται οι μαθητές ως προς την δυνατότητα κτήσης καλού επιπέδου γνώσης της Γαλλικής γλώσσας ),  απαξιώνοντας τους ως επιστήμονες στα μάτια των συναδέλφων τους στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο ενώ εντείνει και την απουσία μεταθέσεων εκπαιδευτικών Γαλλικής γλώσσας που παραμένουν για πολλά έτη μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικογενειακή και οικονομική ζωή τους ενώ σε πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί κενά από παραιτήσεις – συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών, αλλά και της δυνατότητας  νέων διορισμών.

 • Η αναγκαιότητα αναμόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων κατά τρόπο ώστε να συνδέεται η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη διδασκαλία της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και με την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.  

Συγκεκριμένα επισημάναμε ότι τα αναμορφωμένα  Αναλυτικά Προγράμματα για να καθιστούν εφικτή την επίτευξη των προαναφερθέντων θα πρέπει να περιλαμβάνουν και ρύθμιση του εργασιακού πλαισίου των εκπαιδευτικών κλάδου  ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας και των λοιπών υπηρεσιακών ζητημάτων που τους αφορούν:

 • Αύξηση των ωρών της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας με εισαγωγή του μαθήματος τουλάχιστον στη Δ’ Δημοτικού αλλά και στο ολοήμερο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριές μας της εμβάθυνσης στην εκμάθηση της γλώσσας. 
 • Επαναφορά της τρίωρης διδασκαλίας της στο Γυμνάσιο ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριές μας της  περαιτέρω εμβάθυνσης στην εκμάθηση της γλώσσας και στην εν λόγω βαθμίδα.
 • Η υποχρεωτική τρίωρη διδασκαλία της και στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου αλλά και στις τάξεις των ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ  σε συνέχεια επαύξησης  των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο Γυμνάσιο.
 • Η σύνδεση, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις,  της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ).
 • Η συμπερίληψη - επαναφορά της Γαλλικής γλώσσας  στα μαθήματα επιλογής του Λυκείου και όχι μόνο στον περιορισμό της σε Α Ξένη Γλώσσα για τους μαθητές οι οποίοι διδάσκονται άλλη ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γερμανικά).
 • Η πρόβλεψη ωρών προετοιμασίας – ενισχυτικής διδασκαλίας για όσους μαθητές πρόκειται να εξεταστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Ειδικό Μάθημα των Γαλλικών.
 • Η εισαγωγή της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας στα ΕΠΑΣ σε περισσότερες ειδικότητες από αυτήν της Αισθητικής – Κομμωτικής (ΕΠΑΣ) όπως ενδεικτικά στο Μηχανολογικό τομέα (μηχανές και συστήματα αυτοκινήτων) καθώς και στον τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος (Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας ) κ.λ.π.
 • Σχετικά  με την πρόθεση του Υπουργείου για αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, τα προγράμματα επιμόρφωσης και αξιολόγησης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι εκπρόσωποι των Συλλόγων εξέφρασαν τις σοβαρές επιφυλάξεις τους ως προς τον τρόπο υλοποίησής τους και τη σκοπιμότητα τους.
 • Σχετικά με την πρόθεση αξιολόγησης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών Γαλλικής γλώσσας τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επισημάνθηκε από την πλευρά των Συλλόγων  ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αξιολόγηση των εν λόγω εκπαιδευτικών  όταν οι εκπαιδευτικοί Γαλλικής γλώσσας  κατά τρόπο αντιδεοντολογικό και αντιεκπαιδευτικό καλούνται, ( όπως προαναφέρθηκε ) :

α) να παράσχουν υπηρεσία  σε αντικείμενα εκτός του διδακτικού αντικειμένου για το οποίο διορίστηκαν, τοποθετήθηκαν, μισθοδοτούνται και κατέχουν οργανική θέση εκπαιδευτικού είτε για την συμπλήρωση είτε ακόμη και την κάλυψη ολόκληρου του Υποχρεωτικού Διδακτικού Ωραρίου που αντιστοιχεί στον κάθε ένα προκειμένου να καλύψουν κενά που διαμορφώνονται στα ωρολόγια προγράμματα (ευέλικτη ζώνη, ολοήμερο, γραμματειακήυποστήριξησχολικών μονάδων κλπ.), χωρίς πολλές φορές να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο διορίστηκαν και μισθοδοτούνται, απαξιώνοντας τους ως επιστήμονες στα μάτια των συναδέλφων τους στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο μεταξύ των άλλων και εξαιτίας υποχρεωτικά προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών ή της αρχής της πλειοψηφίας των μαθητών ως προς τη διδασκαλία της Β΄ Ξένης γλώσσας κάτι το οποίο ΔΕΝ προβλέπεται για κανένα άλλο γνωστικό αντικείμενο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

 • β) να διδάσκουν σε υπεράριθμα τμήματα (ενώ η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της ξένης γλώσσας απαιτεί ολιγομελή τμήματα),
 • γ) να συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε πολλές σχολικές μονάδες  (4 ή 5) μετακινούμενοι  από σχολική σε σχολική μονάδα ακόμη και στη διάρκεια δεκάλεπτων διαλειμμάτων.

Άλλωστε το τελευταίο δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες διότι η συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου σε πολλές σχολικές μονάδες ενέχει επιπρόσθετα το μειονέκτημα του διαφορετικού επιπέδου μαθητών ανά σχολική μονάδα και διασπά το ενιαίο της κρίσεως – αξιολόγησης του παρεχόμενου έργου του εκπαιδευτικού της Γαλλικής γλώσσας

Επισημάναμε εξαρχής ότι οι εγκύκλιοι για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας  αναφέρονται «στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου». Μια αποτίμηση όμως της βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου είναι προφανώς αποτέλεσμα της ατομικής συμβολής κάθε εκπαιδευτικού  κάθε ειδικότητας στην παροχή εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με το γνωστικό του αντικείμενο σε κάθε σχολική μονάδα. 

Επειδή όσα σχετικά αναφέρθηκαν παραπάνω αναλυτικά  ως προς τις συνθήκες παροχής υπηρεσίας στο γνωστικό τους αντικείμενο εκ των πραγμάτων θέτουν τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής γλώσσας σε μειονεκτική θέση, ως προς τη συμβολή τους στη « βελτίωση ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου» και την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας τονίσαμε ότι αυτό είναι αναγκαίο να ανατραπεί με την αναμόρφωση   των Αναλυτικών Προγραμμάτων, όπως προπεριγράφηκε, σχετικά με τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων αναφέρθηκαν επίσης και στο θέμα των επιμορφώσεων που αναφέρονται ως αναγκαία προϋπόθεση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

 Η θέση των Συλλόγων ήταν και είναι ότι πρέπει να υπάρχει  διαμόρφωση πλαισίου για επικαιροποιημένες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το εφικτό πρακτικής εφαρμογής των παρεχόμενων γνώσεων από αυτές στις αίθουσες διδασκαλίας συνυπολογιζόμενου του μαθητικού δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής της κάθε σχολικής μονάδας.

 Τέλος  θέσαμε στη Γενική Γραμματέα  και το  ζήτημα των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας.

Ζητήσαμε από το Υπουργείο την έκδοση απόφασης για  την γενικευμένη εφαρμογή   επανυπολογισμού των μορίων Μ.Σ.Δ. που μετατράπηκαν το 2013 σε μόρια της Πρωτοβάθμιας  από μόρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανελλαδική βάση έπειτα από σωρεία δικαστικών αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν από τα κατά τόπους Διοικητικά Εφετεία που στο σύνολό τους κοινοποιήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, είναι άμεσα εκτελεστές και πλέον τελεσίδικες και διατάζουν τον επανυπολογισμό για όσους είχαν καταθέσει τις σχετικές Αιτήσεις Ακυρώσεως.

Οι εν λόγω αποφάσεις αφορούσαν αποκλειστικά μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των αναφερομένων ως νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην τελευταία, (ειδικότητες Γαλλικής γλώσσας, Γερμανικής γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Πληροφορικής, Θεατρικής Αγωγής), ενδεικτικά των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας των νομών Θεσσαλονίκης, Σερρών , Πιερίας, Πέλλας, Λάρισας, Τρικάλων, Ιωαννίνων κ.α.

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου μας παρέπεμψε για το θέμα αυτό

στη Νομική  Υπηρεσία του Υπουργείου όπου συζητήσαμε με τους αρμόδιους νομικούς συμβούλους τη δυνατότητα γενικευμένης εφαρμογής των αποφάσεων αυτών σε Πανελλαδική βάση.

Συμφωνήθηκε να επανέλθουμε για το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατό αφού προηγουμένως η Νομική Υπηρεσία εξετάσει από νομικής απόψεως τη δυνατότητα γενικευμένης εφαρμογής επανυπολογισμού των μορίων Μ.Σ.Δ. που μετατράπηκαν το 2013 σε μόρια της Πρωτοβάθμιας  από μόρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανελλαδική βάση.  

 • Τέλος θα πρέπει να γίνει αναφορά δια των κατατεθέντων Υπομνημάτων κατά το προηγηθέν της συνάντησης διάστημα  προβλήθηκε η αναγκαιότητα   νομοθετικής ρύθμισης που θα αναγνωρίζει τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών μεταξύ δύο σχολείων της ίδιας ομάδας την ίδια μέρα ως εκπαιδευτικό ωράριο εφόσον δεν είναι όμορα αλλά και η δυνατότητα της δίωρης συνεχόμενης διδασκαλίας του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας στις σχολικές μονάδες για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και την διευκόλυνση τους.  

Οι απαντήσεις που λάβαμε από την Γενική Γραμματέα κα Γκίκα για τα παραπάνω θέματα:

 • Το Υπουργείο γνωρίζει καλά τα προβλήματα που προκύπτουν από την απότομη διακοπή της  διδασκαλίας της β΄ ξένης γλώσσας από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια,  το σοκ που υφίστανται οι μαθητές από την προαναφερθείσα μεταβολή εξαιτίας των συγκεκριμένων εγκυκλίων που αφορούν τη δημιουργία τμημάτων Β΄ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (τα έχει βιώσει ως Διευθύντρια η κα Γκίκα στη σχολική μονάδα που υπηρετούσε) αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης θα γίνει σταδιακή διόρθωσή τους, εφόσον δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό το πρόβλημα αλλά και οικονομικό.
 • Το Υπουργείο - βάσει και των προεκλογικών εξαγγελιών -  θα ήθελε να ενισχύσει τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, ( γνωρίζοντας ότι πολλά συγγράμματα, δημοσιεύσεις και επιστημονικές πηγές είναι ξενόγλωσσες), αλλά στην παρούσα φάση  δεν είναι σε θέση να μας δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις ως προς τον τρόπο των προαναφερθέντων, διότι θα πρέπει να λαμβάνονται  υπόψη και οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες οι οποίες δεν έχουν ακόμη αρθεί.
 • Για τις ελάχιστες σχεδόν μηδενικές  μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, κατανοεί το πρόβλημα και θα το εξετάσει λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομικές παραμέτρους που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές μεταβολές.
 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Γαλλικής γλώσσας όπως και όλων των κλάδων θα ακολουθήσει μετά από πρόγραμμα επιμόρφωσης χωρίς να απαντηθεί το πώς θα επιτυγχάνεται αυτή όταν οι τελευταίοι  δεν παρέχουν υπηρεσία στο γνωστικό τους αντικείμενο στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.
 • Υποσχέθηκε ότι θα θέσει τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας σε διαβούλευση στους αρμόδιους παράγοντες και συμβούλους του Υπουργείου.
 • Θα πληροφορηθούμε τις όποιες  αλλαγές αποφασιστούν με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου κατά πάσα πιθανότητα  στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Λόγω ανειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων της κας ΓενικήςΓραμματέως κατέστη αδύνατον να απαντηθούν αναλυτικότερα όλα τα θέματα που προαναφέρθηκαν και αφορούν τον κλάδο των εκπαιδευτικών Γαλλικής γλώσσας.

Το αμέσως προσεχές διάστημα θα επιδιώξουμε ως Σύλλογοι νέα συνάντηση ώστε να δοθούν περαιτέρω αναλυτικές διευκρινίσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις για τα  θέματα που τέθηκαν από την πλευρά των Συλλόγων και για τα οποία λάβαμε την υπόσχεση ότι θα τεθούν υπόψη των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου για διαβούλευση και ανάλογη διαμόρφωση θέσεων.

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων

ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ