Nέα - Ανακοινώσεις

19/03/2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY (APLF) 

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE LANGUE ET DE LITTERATURE FRANÇAISES DIPLOMES DES UNIVERSITES-GRECE

Λεωφόρος Στρατού 2Α-54640 Θεσσαλονίκη / Τηλ/Fax: (+30) 2310 844911/ 6972600734 / Email :info@aplf.gr / site: www.aplf.gr

Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής και της Επιτροπής της Δυτικής Ευρώπης

Membre de la F.I.P.F. et de la CEO

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ  ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.  Φ52/38300/Δ1 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Β΄  ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Ο Σύλλογος μας A.P.L.F.  D.U. ήδη από τα τέλη Ιουνίου 2019 κατέθεσε Υπομνήματα  για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ειδικότητα ΠΕ05 με  προτάσεις προς επίλυσή τους και ανέπτυξε δια ζώσης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κόπτση στις  27-6 -2019 και 25-7-2019  τον οποίο επίσης ενημέρωσε και συζήτησε τα ειδικότερα προβλήματα της ειδικότητας μας στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αρμοδιότητας του.

 Τα εν λόγω Υπομνήματα  κοινοποίησε αρχές Αυγούστου και στο Υ.ΠΑΙ.Θ. προς ενημέρωση της καινούριας ηγεσίας του και των παραγόντων του χωρίς όμως να λάβει ποτέ απαντήσεις. ( Τα Υπομνήματα είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου).

Από το Σεπτέμβριο 2019 μετά από συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με τη Γραμματεία της Γενικής Γραμματέως κα Γκίκα για ορισμό ημερομηνίας συνάντησης με την τελευταία αλλά  και με την Υφυπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.  κα Ζαχαράκη υποδείχθηκε να κατατεθεί και εγγράφως σχετικό Αίτημα, συνοδευόμενο μάλιστα  από αναλυτικό κείμενο, έτσι ώστε να καταγραφούν τα καίρια θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση και αφορούν τον κλάδο μας με τους εν λόγω παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ. ( Το σχετικό αίτημα και το αναλυτικό κείμενο με τις θέσεις και προτάσεις του Συλλόγου οι οποίες άλλωστε έχουν καταγραφεί και στα Υπομνήματα κατατέθηκε στις 17-10-2019).  

Σε όμοιες ενέργειες το αντίστοιχο χρονικό διάστημα προχώρησε, όπως ενημερώθηκε ο Σύλλογός μας και ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ..

Ακολούθησαν στο μεσοδιάστημα  συνεχείς οχλήσεις και πιέσεις του Συλλόγου μας A.P.L.F.  D.U. αλλά και του Συλλόγου ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. για συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. και εντέλει αυτή ορίστηκε  στις 20 Φεβρουαρίου 2020 με τη Γενική Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Γκίκα.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 20-2-2020 με  τη Γενική Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Γκίκα, οι εκπρόσωποι των Συλλόγων A.P.L.F.  D.U. και ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.  αναφέρθηκαν εκτενώς  στα έγγραφα  Υπομνήματα που είχαν ήδη κοινοποιηθεί και ήταν σε γνώση των αρμοδίων παραγόντων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ανέπτυξαν  και δια ζώσης τις θέσεις του κλάδου για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ειδικότητα μας.

Λάβαμε την υπόσχεση πώς όσα καταθέσαμε εγγράφως και αναπτύξαμε αναλυτικά δια ζώσης ότι θα ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 (Αναλυτικά για την εν λόγω συνάντηση στο από 28-2-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου).

Επίσης από κοινού ο Σύλλογος μας A.P.L.F.  D.U. και ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. επιδίωξαν και επέτυχαν συνάντηση στο Ι.Ε.Π. με την κα Ανδρονίκη Χαριτωνίδου, Σύμβουλο Α' Γαλλικής Γλώσσας/Επιμόρφωσης στο ΙΕΠ και μέλος της Γνωμοδοτικής  Επιτροπής Ξένων Γλωσσών του Ι.Ε.Π..

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 5-3-2020 όπου αναπτύξαμε και δια ζώσης αναλυτικά τις θέσεις του κλάδου για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ειδικότητα μας όπως καταγράφηκαν στα ήδη κοινοποιηθέντα  Υπομνήματα τα οποία και επανακατατέθηκαν στην κα Χαριτωνίδου, η οποία επέδειξε πλήρη κατανόηση σε όσα αναπτύχθηκαν  από τους εκπροσώπους των Συλλόγων και  δεσμεύθηκε να προωθήσει τα αιτήματά μας  στην αρμόδια επιτροπή, με την επισήμανση ότι το Ι.Ε.Π. γνωμοδοτεί και προτείνει επί θεμάτων αρμοδιότητας του αλλά πολλές φορές  λαμβάνονται διαφορετικές προς τις εισηγήσεις του, (του Ι.Ε.Π.),  αποφάσεις από το Υ.ΠΑΙ.Θ. .

(Αναλυτικά για την εν λόγω συνάντηση στο από 18-3-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου).

Παρά δε τις υποσχέσεις πώς όσα καταθέσαμε εγγράφως και αναπτύξαμε αναλυτικά δια ζώσης ότι θα ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους κατά τις προαναφερθείσες συναντήσεις μας, το Υπουργείο εντέλει επέλεξε την επανάληψη για πολλοστή φορά μιας εγκυκλίου η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ότι αφορά στη Γαλλική γλώσσα και λειτουργεί δυστυχώς σε βάρος των μαθητών της Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης που επιλέγουν τη Γαλλική γλώσσα αλλά και της βέλτιστης αξιοποίησης των εκπαιδευτικών του κλάδου μας και εντέλει της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Ο Σύλλογος μας δηλώνει ρητά και απερίφραστα την πλήρη αντίθεση του προς το περιεχόμενο της  εγκυκλίου της οποίας μόνο οι ημερομηνίες και οι υπογραφές επικαιροποιήθηκαν !!!

Δηλώνει επίσης ότι θα επιδιώξει με κάθε τρόπο την κατάργηση ή τροποποίηση της εν λόγω εγκυκλίου.

Ο Σύλλογός μας A.P.L.F.  D.U. σε συνεργασία με τον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. συνεχίζουν τη διεκδίκηση επίλυσης των θεμάτων που ταλανίζουν τον κλάδο μας επιδιώκοντας, το συντομότερο δυνατό, νέες συναντήσεις με τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου και του Ι.ΕΠ..

Το Δ.Σ. του Συλλόγου