Nέα - Ανακοινώσεις

12/10/2020

Γυμνάσιο: Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των μαθητών που διδάσκονται τη Γαλλική γλώσσα.
Η αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου από το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021) προκύπτει από τον συνδυασμό του Π.Δ. 126/2016 και τον Νόμο 4692 / 2020 που τροποποίησε κάποιες διατάξεις του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Γαλλική γλώσσα διδασκόμενη ως Δεύτερη ξένη γλώσσα ανήκει στην Β΄ Ομάδα μαθημάτων. Ως εκ τούτου σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών που διδάσκονται τη Γαλλική γλώσσα , ισχύουν τα παρακάτω :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
Για τα μαθήματα της Ομάδας Β :
1ο Τετράμηνο : προβλέπεται ΕΝΑ Διαγώνισμα και 2ο Τετράμηνο προβλέπεται : ΕΝΑ Διαγώνισμα ή Συνθετική Δημιουργική Εργασία.
1. Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα.
2. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (Διαγωνίσματα) είναι:
α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ή
β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.
3. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:
α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο
β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά
γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.
4. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:
Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετράμηνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:
α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο
εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική́ σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.
β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά
γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες
δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Στα μαθήματα της Ομάδας Β ΔΕΝ διενεργούνται γραπτές προαγωγικές – απολυτήριες εξετάσεις.
Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́ και της Ομάδας Γ ́ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί́ τις εξετάσεις.
ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Στα μαθήματα της Ομάδας Β και Ομάδας Γ βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετράμηνου και του δευτέρου τετράμηνου.
Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από́ τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό́ το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετράμηνου.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β τετράμηνου το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β τετράμηνου.
Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.