Nέα - Ανακοινώσεις

26/10/2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE LANGUE & DE LITTÉRATURE FRANÇAISES DIPLÔMÉS DES UNIVERSITÉS – GRÈCE

Λεωφόρος Στρατού 2Α-54640 Θεσσαλονίκη / Τηλ / Fax: (+30) 2310 844911/ Εmail: info@aplf.gr

Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής και της Επιτροπής της Δυτικής Ευρώπης

Membre de la FIPF et de la CEO

Αρ. πρωτ. 32/26-10-2020

        ΠΡΟΣ

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη

ΚΟΙΝ.:

Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως

Γεν. Γραμματέα Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδ. Αγωγής κ. Γκίκα

  Τμήμα Α΄ Διορισμών και Προσλήψεων Προσωπικού Πρωτ. Εκπ/σης

  Τμήμα Β΄ Διορισμών και Προσλήψεων Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης

Υπόμνημα σχετικά με την υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για αναβάθμιση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας από Α.Μ.Ω. σε Α.Π.Ω.

Περιήλθε σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας A.P.L.F. – D.U. από εκπαιδευτικούς ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας διορισθέντες σε νομούς ανά την Ελλάδα ως Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου (Α.Μ.Ω.) - με ανώτερο διδακτικό ωράριο 15 ώρες -  ότι παρά τις ισχύουσες διατάξεις δεν αναβαθμίζονται σε Αναπληρωτές Πλήρους Ωραρίου (Α.Π.Ω.)  παρότι υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες στο γνωστικό τους αντικείμενο ή ακόμα κι αν υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες - «κενά» στο Ολοήμερο και στην Ευέλικτη Ζώνη στα σχολεία, όπου υπηρετούν  ως Α.Μ.Ω..

Ενδεικτικά στο νομό Αιτωλοακαρνανίας υπάρχουν λειτουργικά κενά και υπάρχει σχετικό αίτημα από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε συνάδελφοι Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου (Α.Μ.Ω.) κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας των προηγούμενων φάσεων (Α΄ και Β΄), να αναβαθμιστούν σε Αναπληρωτές Πλήρους Ωραρίου (Α.Π.Ω.)  καθώς είναι εφικτή η επαύξηση των διδακτικών  ωρών τους σε 24, όπως άλλωστε έγινε κανονικά αντίστοιχη αναβάθμιση Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου σε Πλήρους Ωραρίου συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων (Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής) οι οποίοι είχαν προσληφθεί επίσης στις προηγούμενες Α΄ και Β΄ φάση.

O Σύλλογος διερεύνησε τα παραπάνω αναφερόμενα:

A. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας πληροφορηθήκαμε τα εξής:

Η Διεύθυνση αιτήθηκε για πρόσληψη στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας πριν την Γ’ Φάση 4 αναπληρωτές Πλήρους Ωραρίου κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας καθώς προέκυψαν  λειτουργικά κενά στο Νομό και είναι εφικτή η επαύξηση των διδακτικών  ωρών τους σε 24. Το Υπουργείο Παιδείας διόρισε στη Φάση αυτή (Γ’ Φάση) 6 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ05 Μειωμένου Ωραρίου και ότι αυτό συνέβη χωρίς να έχει γίνει αναβάθμιση από το Υπουργείο των συναδέλφων Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου Γαλλικής Γλώσσας των προηγούμενων φάσεων σε Αναπληρωτές Πλήρους Ωραρίου.                                   

Και ότι πράγματι η Διεύθυνση αιτήθηκε και για  Α.Μ.Ω. άλλων ειδικοτήτων (Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής) και το αίτημα έγινε δεκτό  από το Υπουργείο Παιδείας αναβαθμίζοντας τους εν λόγω εκπαιδευτικούς Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου  των προηγούμενων φάσεων σε Αναπληρωτές Πλήρους Ωραρίου.  

B. Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Σκαρμούτσο ο οποίος επιβεβαίωσε όλες τις πληροφορίες τις οποίες λάβαμε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.  

 Γ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο γραφείο του Υπουργείου Παιδείας αναφερθήκαμε εκτενώς στα παραπάνω γεγονότα και λάβαμε την εξής απάντηση.

 «Το Υπουργείο πραγματοποιεί διορισμούς και εμμένει στη θέση οι διορισμοί Αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να είναι Μειωμένου Ωραρίου (το ανώτερο 15 ώρες) με την αιτιολογία ότι δεν είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05 να συμπληρώνουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο γνωστικό αντικείμενο  της Γαλλικής γλώσσας το Υποχρεωτικό τους Ωράριο των 24 ωρών», κάτι όμως το οποίο δεν απαιτεί από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων.

Δεδομένου ότι το νομοθετικό καθεστώς πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών διέπεται από :

1. Την αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)»

2.  Την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), «Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.».

3. Την Αρ. Πρωτ.: 105324/Ε1 / 12/8/2020 «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021».

Ειδικότερα στην Αρ. Πρωτ.: 105324/Ε1 / 12/8/2020 «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021» που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπογράφει ο υφυπουργός Βασίλειος Διγαλάκης, αναλύονται οι υφιστάμενες δυνατότητες δήλωσης-επιλογής περιοχών προτίμησης, ανά εκπαιδευτικό κλάδο και δομή, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, ενίοτε με χρήση παραδειγμάτων, προς διευκόλυνση των υποψηφίων και μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα εξής:

.«Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ……. ΠΕ05 ……, δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης

ΜΕΡΟΣ Β΄:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και της προσφάτως εκδοθείσας αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υ.Α. οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α΄, Β΄ καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 58, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί (ή μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

 Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ (8) και λιγότερες από δεκαέξι (16) και δεν δικαιολογούν τον διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.

Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, ο υποψήφιος παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη αποκλειστικά και μόνο με πλήρες ωράριο απασχόλησης   στον ίδιο κλάδο,  ή  ειδικότητα αντίστοιχα,  της ίδιας περιοχής πρόσληψης   της ίδιας ή άλλης δομής γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 9 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως):

 (i)  είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Διεύθυνση   έως το μέγιστο των 15 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως  ( ή έως το ελάχιστο των 9 ωρών)  στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης και

(ii)  παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη στην ίδια ή διαφορετική δομή (Γενική Εκπαίδευση ή ΕΑΕ) αποκλειστικά και μόνο με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης στον οικείο κλάδο, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων διαθέσιμων υποψηφίων εκπαιδευτικών.

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του.

Σε περίπτωση αναβάθμισής του με πλήρες ωράριο, ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία, άλλως ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες (στην παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν.4589/2019) κυρώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την νέα πρόσληψη με πλήρες ωράριο η πρόσληψη με μειωμένο ωράριο παύει να ισχύει. Εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να αναβαθμιστεί η πρόσληψή του σε πλήρους ωραρίου (στην ίδια ή άλλη δομή του οικείου κλάδου) οφείλει να απενεργοποιήσει τις σχετικές αιτήσεις, αυτενεργώντας σχετικά».

Σύμφωνα με τα παραπάνω για τον Α.Μ.Ω. ισχύουν το εξής :

Α. Ως προς το εργασιακό καθεστώς

1. Ο Α.Μ.Ω. ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες, παρέχει υπηρεσία από 9 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

2. Ο Α.Μ.Ω. παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη στην ίδια ή διαφορετική δομή (Γενική Εκπαίδευση ή ΕΑΕ) αποκλειστικά και μόνο με πλήρες ωράριο  στην ίδια περιοχή  της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης  στον οικείο κλάδο, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων διαθέσιμων υποψηφίων εκπαιδευτικών.

Β. Ως προς την αρμοδιότητα καθορισμού των διδακτικών ωρών για τις οποίες μπορεί να παρέχει διδακτικό έργο στις σχολικές μονάδες

1. Ως προς μεν την τροποποίηση της παροχής υπηρεσίας από τον Α.Μ.Ω. από τις 9 (εννέα) έως το μέγιστο των 15 (δεκαπέντε) διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών αρμόδια είναι η οικεία Διεύθυνση Π.Ε. ή Δ.Ε..

Η αρμοδιότητα της οικείας Διεύθυνσης Π.Ε. ή Δ.Ε. περιορίζεται μέχρι την προαναφερθείσα ενέργεια.

2. Ως προς μεν την αναβάθμιση του Α.Μ.Ω. σε Α.Π.Ω. την αποκλειστική αρμοδιότητα την έχει μόνο το Υπουργείο Παιδείας όταν υφίστανται προς τούτο οι προϋποθέσεις (αριθμός διαθέσιμων διδακτικών ωρών και σχετική πρόταση προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου της Διεύθυνσης Π.Ε..

Σύμφωνα με τα παραπάνω στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης και της Συνταγματικής Αρχής της ίσης μεταχείρισης ομοίων μεταξύ τους καταστάσεων, ( όμοιο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υπηρεσιακή κατάσταση ΟΛΩΝ των Α.Μ.Ω. ), κατά το άρθρο 4 του Συντάγματος, παρίσταται καταχρηστική η διακριτική μεταχείριση εκπαιδευτικών της ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας λόγω μη αναβάθμισης  Α.Μ.Ω. σε Α.Π.Ω. στις περιπτώσεις που υφίστανται προς τούτο οι προϋποθέσεις (αριθμός διαθέσιμων διδακτικών ωρών στο γνωστικό τους αντικείμενο ή ακόμα κι αν υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες - «κενά» στο Ολοήμερο και στην Ευέλικτη Ζώνη στα σχολεία, όπου υπηρετούν  και σχετική πρόταση προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου της οικείας Διεύθυνσης Π.Ε. όπως ενδεικτικά στην περίπτωση της Διεύθυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας).

Το Υπουργείο Παιδείας εφόσον εφάρμοσε έστω και άπαξ την αναβάθμιση που προβλέπεται στην προαναφερθείσα παράγραφο ( ΙΙ) ακόμη και σε έναν (1) εκπαιδευτικό Α.Μ.Ω. αναβαθμίζοντας τον σε Α.Π.Ω. ασκώντας χρηστή διοίκηση υποχρεούται πλέον να αναβαθμίσει όλους τους Α.Μ.Ω. όλων των ειδικοτήτων σε Α.Π.Ω. σε όλες τις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. και κατ΄ επέκταση  ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας για τους οποίους συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις (αριθμός διαθέσιμων διδακτικών ωρών στο γνωστικό τους αντικείμενο ή ακόμα κι αν υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες - «κενά» στο Ολοήμερο και στην Ευέλικτη Ζώνη στα σχολεία, όπου υπηρετούν  και σχετική πρόταση από την οικεία Διεύθυνση)   κατά τη σειρά κατάταξής τους στους σχετικούς πίνακες.  

Επειδή το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιεί διορισμούς και εμμένει στη θέση οι διορισμοί αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να είναι Μειωμένου Ωραρίου (το ανώτερο 15 ώρες) με τη αιτιολογία ότι δεν είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05 να συμπληρώνουν  στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα της Γαλλικής γλώσσας το Υποχρεωτικό τους Ωράριο των 24 ωρών κάτι το οποίο σε πλείστες όσες περιπτώσεις δεν ισχύει όπως αποδεικνύεται και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.

Επειδή δημιουργείται πρόβλημα με την προϋπηρεσία – αποθησαυριζόμενα μόρια των συναδέλφων του κλάδου ΠΕ05  και επομένως και στη σειρά κατάταξης τους στους πίνακες αναπληρωτών.

 Επειδή αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί ΠΕ05 με πολλά χρόνια συνεχούς παρουσίας και απασχόλησης τους  ως Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου να έχουν βρεθεί στους νέους πίνακες αναπληρωτών με ελάχιστα μόρια σε σχέση με συναδέλφους που απασχολήθηκαν ως Αναπληρωτές Πλήρους Ωραρίου λιγότερα σχολικά έτη.

Επειδή το φαινόμενο αυτό απαντάται μόνο στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών Δεύτερης Ξένης Γλώσσας. Όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  προσλαμβάνονται και εργάζονται είτε ως Α.Μ.Ω. είτε ως Α.Π.Ω. έστω και μετά από αναβάθμιση τους από Α.Μ.Ω. από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διδάσκοντας τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, αλλά και συμπληρώνοντας το ωράριό τους με ώρες στο Ολοήμερο και στην Ευέλικτη Ζώνη.

Επειδή πολλοί εκπαιδευτικοί ΠΕ05 αναγκάζονται να μην αποδεχτούν την πρόσληψή τους εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και  κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές λόγω του μειωμένου μηνιαίου μισθού τους που ανάγεται σε παροχή διδακτικής υπηρεσίας  15 ωρών,  δηλαδή περίπου 530 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Το Υπουργείο Παιδείας να κάνει δεκτό το αίτημα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας για αναβάθμιση Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας σε Αναπληρωτές Πλήρους Ωραρίου.   

Το Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης και της Συνταγματικής Αρχής της ίσης μεταχείρισης ομοίων μεταξύ τους καταστάσεων, ( όμοιο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υπηρεσιακή κατάσταση ΟΛΩΝ των Α.Μ.Ω. ), κατά το άρθρο 4 του Συντάγματος, υποχρεούται να αναβαθμίσει όλους τους Α.Μ.Ω. όλων των ειδικοτήτων σε Α.Π.Ω. σε όλες τις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.  και κατ’ επέκταση   ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας για τους οποίους συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, (αριθμός διαθέσιμων διδακτικών ωρών στο γνωστικό τους αντικείμενο ή ακόμα κι αν υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες - «κενά» στο Ολοήμερο και στην Ευέλικτη Ζώνη στα σχολεία, όπου υπηρετούν και σχετική πρόταση από την οικεία Διεύθυνση)  κατά τη σειρά κατάταξής τους στους σχετικούς πίνακες.

Η Πρόεδρος                                                      Η Γενική Γραμματέας

Στυλιανή Λεονάρδου                                         Φωστήρα Ιασονίδου