Nέα - Ανακοινώσεις

27/03/2021

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
❗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για αμοιβαία μετάθεση ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021
❗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997 (94Α΄) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ με τις υπ΄ αριθμ. 149629/Ε2/3-11-2020 και149641/Ε2/3-11-2020 εγκύκλιους μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-21.
❗ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο ΑΛΛΗΣ περιοχής και για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ΙΔΙΑΣ περιοχής.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
❗ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ
Α. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο ΑΛΛΗΣ περιοχής.
- Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να ανήκουν:
- στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και
- να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη κατά την 31η Αυγούστου 2021 και
γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
❗ ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ
- Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
❗ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
- Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης, (σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 10 του Π.Δ. 50/1996, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997) και
όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα
❗ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
- Η εγκύκλιος των μεταθέσεων συγκεκριμενοποιεί το ΠΔ και αναφέρει τα εξής:
- Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι και 9 Απριλίου 2021.
- Οι Προϊστάμενοι - Διευθυντές των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση αποστέλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ., τις αιτήσεις συνοδευόμενες από βεβαίωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης), προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ή το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) εάν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο ΑΛΛΗΣ περιοχής.
Β. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ΙΔΙΑΣ περιοχής
- Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).