Nέα - Ανακοινώσεις

21/06/2021

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Οι προτάσεις των Επιστημονικών Συλλόγων για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (APF FU) – www.apf.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY (APLF)  –  www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.)  –  www.pasykaga.gr

 

                                      Προς:  κα Ζέτα Μ. Μακρή

                      Υφ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

                                                  κ. Αλέξανδρο Κόπτση

                      Γ.Γ. Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. και Ειδ. Αγωγής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: Οι προτάσεις των Επιστημονικών Συλλόγων για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

 Τα ΔΣ των Συλλόγων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μετά την απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου για εισαγωγή της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας ως υποχρεωτικό μάθημα στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, και την υλοποίησή της το τρέχον σχολικό έτος, χαιρετίζουν την απόφαση αυτή παράλληλα όμως εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας γενικότερα, στη Δημόσια Εκπαίδευση και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό αυτής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 Η εισαγωγή της διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσας αποδεικνύει ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αναγνώρισε την οδηγία (COM (2008)566) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Πολυγλωσσία με τίτλο «Πολυγλωσσία, Πλεονεκτήματα για την Ευρώπη και Κοινή υποχρέωση» σύμφωνα με την οποία οι Ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δίνουν στους πολίτες τους τη δυνατότητα της εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών επιπλέον της μητρικής τους γλώσσας (1+2), χωρίς να προκύπτει τόσο από το γράμμα όσο και από το πνεύμα της εν λόγω οδηγίας προτεραιότητα για καμία από τις δύο Ξένες Γλώσσες που αποφασίζει να εντάξει στο εκπαιδευτικό του σύστημα ένα Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε ουσιαστικά και de facto κατηγοριοποίηση μεταξύ αυτών των δύο Ξένων Γλωσσών με διαφοροποίηση των συνθηκών διδασκαλίας της κάθε μιας στα Αναλυτικά Προγράμματα των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

 H Ελλάδα αναγνώρισε ότι η εν λόγω οδηγία είναι επωφελής για το σύνολο των πολιτών της και ως εκ τούτου αποδέχτηκε την εφαρμογή της στο εκπαιδευτικό της σύστημα για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος. Με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών παραβιάζεται η Κοινοτική Οδηγία. Και τούτο διότι σε κανένα σημείο της οδηγίας δεν αναφέρεται ότι δίνεται προτεραιότητα σε κάποια από τις 2 ξένες γλώσσες τις οποίες ένα κράτος εντάσσει στο εκπαιδευτικό του σύστημα, πόσο μάλλον να τις κατηγοριοποιεί σε α΄και β΄ ξένη γλώσσα, όπως γίνεται στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην παρέχονται ίσες ευκαιρίες απόκτησης ίδιου επιπέδου γνώσης και εμβάθυνσης στη Γαλλική γλώσσα με αυτήν που χαρακτηρίζει την Αγγλική.

 Με δεδομένο ότι η Γαλλική  γλώσσα αποτελεί την επίσημη γλώσσα 200.000.000 ανθρώπων, με παρουσία και στις πέντε Ηπείρους, η σημερινή ανεπαρκή της διδασκαλία θα έχει ως αποτέλεσμα ο Έλληνας μαθητής να υστερεί σε σχέση με τους Ευρωπαίους μαθητές,  έχοντας ελλιπή γνώση μιας ευρέως ομιλούμενης ευρωπαϊκής γλώσσας, τη στιγμή που στην πλειοψηφία τους οι οικογένειες δεν έχουν την οικονομική ούτε τη χρονική δυνατότητα να καλύπτουν εξωσχολικά την παροχή του συγκεκριμένου εφοδίου στα τέκνα τους.

 Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας κ. Νίκης Κεραμέως ότι «για την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου θα τεθεί, ως προϋπόθεση  στους μαθητές, εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών τάξεων του Λυκείου, και η κατοχή ενός αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» και ότι «θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές – εφόσον το επιθυμούν – να το αποκτήσουν δωρεάν μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», είναι αναγκαίο να υπάρξει αναμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος στο Νομοσχέδιο κατά τρόπο ώστε να συνδέεται η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη διδασκαλία της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες στην απόκτηση όμοιου επιπέδου γνώσης δύο ξένων Γλωσσών εκτός της μητρικής γλώσσας αλλά και την δυνατότητα απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας  προβλέποντας τα παρακάτω :

1. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 Μετά από την εφαρμογή της Υ.Α. που ρυθμίζει τον τρόπο διδασκαλίας της β΄ ξένης γλώσσας στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση («Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου», ΦΕΚ Αρ. φύλλου 1324/τ. Β΄/26-04-2016), εμφανίζονται έντονα τα προβλήματα και οι συνέπειες για το σχεδιασμό της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

 Σύμφωνα με την Υ.Α., τα ξενόγλωσσα τμήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν αριθμητικά αυτά της γενικής παιδείας, με αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος των μαθητών να εξαναγκάζεται να διδαχθεί άλλη γλώσσα από αυτήν της επιλογής του, λόγω μιας συχνά οριακής πλειοψηφίας της εκάστοτε επιλεγόμενης γλώσσας, δημιουργώντας υπεράριθμα και ανομοιογενή τμήματα, τα οποία λειτουργούν με πάνω από 25 μαθητές (κατά παράβαση του Π.Δ. 79/2017).

Ως εκ τούτου ζητάμε:

 • Την άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης που αφαιρεί ουσιαστικά το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Β´ Ξένης Γλώσσας και έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό άνω του ενός τρίτου των μαθητών/τριών της Ε΄ τάξης από τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας επιλογής τους, προσθέτοντας τη διάταξη ο αριθμός των τμημάτων της Β΄ Ξένης γλώσσας να μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης για να καθιστά εφικτή την παράλληλη διδασκαλία των δύο ξένων γλωσσών (Γαλλικής – Γερμανικής) όπως ίσχυε πριν την ως άνω Υπουργική Απόφαση.
 • Αύξηση των ωρών της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας με γενικευμένη εισαγωγή του μαθήματος στην Δ΄ Δημοτικού (2 ώρες) στο σύνολο Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδας έτσι ώστε να παρέχεται ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός ωρών (Δ΄ τάξη 2 ώρες, Ε΄ τάξη 2 ώρες και ΣΤ΄ τάξη 2 ώρες: συνολικά 6 ώρες).
 • Εισαγωγή της Γαλλικής γλώσσας (2 – 4 ώρες εβδομαδιαίως) και στο  ολοήμερο πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές του Δημόσιου Σχολείου της εμβάθυνσης στην εκμάθηση της.
 • Καθώς η Γαλλική γλώσσα είναι μία εκ των τριών γλωσσών που διδάσκεται και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, να δίνεται η δυνατότητα να γίνει η διδασκαλία της όπως προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα για την Αγγλική γλώσσα.

2. Για το Γυμνάσιο

 • Επαναφορά της τρίωρης διδασκαλίας της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές του Δημόσιου Σχολείου της περαιτέρω εμβάθυνσης στην εκμάθηση της γλώσσας και στην εν λόγω βαθμίδα αλλά και της απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.           
 • Τη σύνδεση της διδασκαλίας με πιστοποίηση επιπέδου Α2/Β1, αφού εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις, στο τέλος της 6χρονης (Δημοτικό & Γυμνάσιο), σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 • Ένταξη της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Ομάδα Α′ μαθημάτων τα οποία εξετάζονται γραπτά στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις κάθε τάξης στα πλαίσια της ισότιμης διδασκαλίας γνώσης δύο Ξένων Γλωσσών στους μαθητές του Δημόσιου Σχολείου εκτός της μητρικής γλώσσας.
 • Πρόσθεση διάταξης σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των τμημάτων της Β΄ Ξένης γλώσσας να μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης για να καθιστά εφικτή την παράλληλη διδασκαλία των δύο ξένων γλωσσών (Γαλλικής – Γερμανικής), σε συνέχεια της διδασκαλίας τους στο Δημοτικό ώστε να είναι δυνατή η απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.
 • Τη συγγραφή ή τη δυνατότητα προμήθειας νέων διδακτικών μεθόδων σύμφωνα με το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών.
 • Τη θέσπιση ανώτερου αριθμού ανά τμήμα Ξένης γλώσσας τους 15 μαθητές και χωρίς κατώτερο όριο.
 • Την εισαγωγή της διδασκαλίας της β´ ξένης γλώσσας στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας

3. Για το Γενικό Λύκειο

 • Υποχρεωτική διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας και στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου σε συνέχεια επαύξησης  των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο Γυμνάσιο, με τουλάχιστον δύο ώρες διδασκαλία την εβδομάδα, και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.
 • Η συμπερίληψη – επαναφορά της Γαλλικής γλώσσας και στα μαθήματα επιλογής του Λυκείου για τους μαθητές οι οποίοι διδάσκονται άλλη ξένη γλώσσα.
 • Σύνδεση, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις,  της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης για τη Γαλλική γλώσσα στο Δημόσιο Σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ) σε ανάλογο επίπεδο.
 • Ενίσχυση του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας για το ειδικό μάθημα των γαλλικών.
 • Σύνδεση της διδασκαλίας στο Λύκειο με το κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) μιας και η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί εφόδιο για το κάθε μαθητή και είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας να του το παρέχει (επίπεδο β1-β2).
 • Αποστολή εγκυκλίου για Πρόγραμμα Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ).
 • Τη δωρεάν χορήγηση ή τη δυνατότητα προμήθειας των διδακτικών βιβλίων για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών, με διαδικασίες ανάλογες προς αυτές που ισχύουν για την Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση.

4. Για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

 Στο πνεύμα της αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και της ισότιμης αντιμετώπισης των μαθητών των δύο τύπων Λυκείων, οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται επαρκώς δύο ξένες γλώσσες ως συνέχεια της διδασκαλίας αυτών στο Γυμνάσιο.

 • Η  διδασκαλία της Γαλλικής ως μάθημα ορολογίας κρίνεται απαραίτητη σε μια σειρά από ειδικότητες όπως Αισθητικής – Κομμωτικής Τέχνης Αισθητικής Τέχνης και μακιγιάζ, Διοίκησης και Οικονομίας, Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό, Εφαρμοσμένων τεχνών και καλλιτεχνικών εφαρμογών, Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας και κοσμήματος, Βιομηχανικού σχεδιασμού, Τεχνικός τεχνολογίας ενδύματος και υποδήματος – Σχεδιαστής μόδας, Επαγγελμάτων Τουριστικών επιχειρήσεων, Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης, Τεχνίτης εστιατορίου – επισιτισμού, Επιμέρους τομείς και επαγγέλματα, Αισθητικός ποδολογίας, καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής Μηχανολογίας, Τεχνικός οχημάτων, Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τεχνολογίας Τροφίμων κ Ποτών Υγείας – Πρόνοιας,  Βοηθός Φυσικοθεραπευτή, στις οποίες κρίνεται απαραίτητη ( ΦΕΚ 1053/2015).
 • Η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας συμβάλλει στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης  και ως εκ τούτου σε επιτυχημένη  σταδιοδρομία των μαθητών που θα αποφοιτήσουν από  αυτήν.

5. Για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια

 Την επαναφορά της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια  έτσι ώστε οι μαθητές που φοιτούν σε αυτά να έχουν τη δυνατότητα  στη συνέχεια  επαύξησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο Γυμνάσιο στην εκμάθηση της, αλλά και στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης στη γνώση της Γαλλικής γλώσσας έναντι τωνμαθητών που φοιτούν στα Γενικά Λύκεια.

6. Και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και μεταξύ Γυμνασίου-Λυκείου να υπάρχει σύνδεση και οι μαθητές να συνεχίζουν την ίδια γλώσσα που είχαν επιλέξει αρχικά ώστε να μην αναιρείται η συνέχεια και η εμβάθυνση σε αυτή.

Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειες σας σας επισημαίνουμε ότι η ρύθμιση και υλοποίηση όλων των παραπάνω ζητημάτων, θα επιφέρουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ΠΕ05 στην παροχή υπηρεσίας στο γνωστικό τους αντικείμενο προς όφελος των μαθητών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες μόρφωσης και υπό το πρίσμα της δυνατότητας απόκτησης πιστοποιημένης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσα από τις δομές του Δημόσιου Σχολείου και της  απαλλαγής των Γονέων και Κηδεμόνων από την σημαντικότατη οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η πιστοποίηση της Γλωσσομάθειας στον Ιδιωτικό Τομέα. 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ