Nέα - Ανακοινώσεις

29/12/2022

ΑΙΤΗΣΗ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ NΣΚ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ - A.P.L.F.-D.U.
‼️ ΑΙΤΗΣΗ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ N.Σ.Κ. ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
???? Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ στην υπερσύνδεση που ακολουθεί παρακάτω.
✅ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
◾️ Σύμφωνα με τo ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής Συμβούλου της ΑΔΕΔΥ : έχουν υποπέσει σε παραγραφή οι αξιώσεις ετών 2016-2017, καθότι είναι μισθολογικές και υπόκεινται σε διετή παραγραφή. Όσον αφορά την μείωση του εισοδήματος ετών 2018-2022, θεωρώ ότι ομοίως οι αξιώσεις είναι παραγεγραμμένες για τα έτη 2018-2019. Μόνον οι αντίστοιχες αξιώσεις ετών 2020-2022 δεν έχουν παραγραφεί, (άρθρο 140 παρ.3 ν.4270/2014 Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού).
...«Παρά ταύτα και μέχρι να μελετηθούν ενδελεχώς με το νέο έτος οι αξιώσεις που προκύπτουν από το πάγωμα του μισθολογικού κλιμακίου, είναι σκόπιμο να υποβληθεί η αίτηση-όχληση για να διακοπεί η παραγραφή, (σίγουρα του έτους 2020 που εκτείνεται η διετία) των αξιώσεων που προκύπτουν από το πάγωμα του μισθολογικού κλιμακίου»...
◾️ Την παραγραφή διακόπτει κατ’ άρθρο 143 Κ.Δ.Λ. η υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία θεώρησης ή έγκρισης του οικείου πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αν δεν εκδοθεί πρακτικό, η παραγραφή αρχίζει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
❗️ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΘΟΥΝ οι χρηματικές αξιώσεις - απαιτήσεις των εκπαιδευτικών και όλων των δημοσίων υπαλλήλων κατά του δημοσίου για τη μη προσμέτρηση της διετίας 2016 – 2017, 2018-2019, 2020-2022 για τη μισθολογική μας εξέλιξη και την αντίστοιχη μείωση του εισοδήματος μας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ.
???? ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
◾️ Πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε την παρακάτω απλή διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της Αίτησης έως και 31 – 12 – 2022,
προκειμένου να μην χάσουμε τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης του Μισθολογικού Κλιμακίου που δεν χορηγήθηκε τα έτη 2016-2017 σε όλους ανεξαιρέτως του δημοσίους
υπαλλήλους, επειδή ανεστάλη η χορήγησή του με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015, και μέχρι σήμερα κατά μ.ο. ο καθένας μας μπορεί να έχει απωλέσει έως 4.000 ευρώ όλα τα έτη από τη μισθολογική ωρίμανση που θα είχε, εάν μας χορηγούνταν για τη 2ετία 2016-2017 το Μ.Κ. της κατηγορίας μας, που δεν λάβαμε ποτέ μέχρι σήμερα, χρειάζεται να κάνουμε αίτηση όχλησης μέχρι 31-12-2022 για διακοπή παραγραφής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.
◾️ Για αυτό το λόγο αναρτήσαμε Οδηγίες και Υπόδειγμα Αίτησης που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022, για όποιον υπάλληλο μελλοντικά θελήσει να κάνει Αγωγή, για να μην παραγραφούν οι αξιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, να καταβάλει οφειλόμενα ποσά που θα προσδιοριστούν με την Αγωγή για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, λόγω αναστολής χορήγησης των Μισθολογικών Κλιμακίων σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4354/2015, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προαγωγής μας στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο και την απώλεια μέρους του εισοδήματός μας και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.
☑️ Επίσης τις ίδιες ενέργειες μέχρι 31-12-2022 μπορούν να κάνουν και όσοι συνάδελφοι υπηρετούσαν κατά τα έτη 2016 -2017 κι έπειτα αλλά είναι σήμερα συνταξιούχοι.
◾️ Οπότε , ο/η καθένας/καθεμία από μας που έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, παρακαλούμε να αποστείλει το παρόν ενημερωτικό e-mail.
???? Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οδηγίες:

1. Συμπλήρωση  των ατομικών  στοιχείων στην  Αίτηση στο  Word  και εκτύπωση  της  ή  εκτύπωση

της Αίτησης και συμπλήρωση χειρόγραφα των ατομικών στοιχείων

2. Υπογραφή της Αίτησης

3. Σκανάρισμα της υπογεγραμμένης Αίτησης (Αρχείο PDF)

4. Υποβολή του Αρχείου της Αίτησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του

ΝΣΚ    http://www.nsk.gr/web/nsk/e-services                                                   

- εισαγωγή μέσω Γ.Γ.Π.Σ. με  χρήση   κωδικών  taxisnet

- επιλέγω Εξώδικο Αίτημα

- επιλέγω Δημιουργία

- ανοίγει το περιβάλλον για το αίτημα

- είδος Εξωδίκου, επιλέγω Διακοπή Παραγραφής στο επόμενο πεδίο Περιγραφή Αιτήματος κάνω

αντιγραφή  το περιεχόμενο της αίτησης και το επικολλώ

- στο επόμενο πεδίο Συνημμένα Έγγραφα κάνω επιλογή αρχείου και επισυνάπτω την σκαναρισμένη

υπογεγραμμένη  Αίτηση (δηλαδή το PDF)

- ακολούθως  συμπληρώνω όλα τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία, τα ελέγχω και

- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Η αίτηση πρωτοκολλείται και αποστέλλεται στο email που δηλώσατε.

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ