Επιμορφώσεις

Α.P.L.F. DU PROJET FIP 2015-2016

05/01/2016

"Ecriture créative dans la classe de FLE". 
 
Samedi le 16 Janvier 2016 de 9.30-12.30 à l' Institut français de Thessalonique. 
 
MME. Natsi, conseillère scolaire Epire, Corfou et Leucade. 
 
TITRE: "Et si imiter était créer ! Faire entrer la poésie dans la classe de FLE pour libérer la plume des élèves".
 
 Νombre de participants 20 -25 personnes.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ