Επιμορφώσεις

APLF DU - PROJET FIP 2015 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ κ. Χ. ΝΑΤΣΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 10.10.2015 & της κ. ΧΡ. ΙΝΑΧΟΓΛΟΥ – ΔΡΑΜΑ – 31.10.2015

08/10/2015

APLF DU

PROJET FIP 2015

8 Οκτωβρίου 2015

Αναβάλλεται η πραγματοποίηση των Σεμιναρίων

της κ. Χ. Νάτση στη Θεσσαλονίκη - 10/10/2015  και

της κ. Χρ. Ινάχογλου στη Δράμα - 31/10/2015.

Ο νέος χρόνος και ο χώρος θα ανακοινωθούν έγκαιρα

στον ιστοχώρο του Συλλόγου, στη σελίδα του F.B. του Συλλόγου και

με σχετική επιστολή προς τα σχολεία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

των Περιφερειών Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αντίστοιχα.