Επιμορφώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: «ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

08/09/2015

Ενημέρωση

για τη διδασκαλία των μαθημάτων

«Γαλλική γλώσσα»

και

«Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός»

στο Γενικό Λύκειο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ_ΕΛΛΗΝ ΕΥΡ ΠΟΛΙΤ_ΓΕΝ ΛΥΚΕΙΟ_2015-2016