Γενικά - Νομοθεσία

Άδειες εκπαιδευτικών που είναι γονείς ανήλικων τέκνων σε περίπτωση ασθενείας τους

27/11/2016

Άδειες εκπαιδευτικών που είναι γονείς ανήλικων τέκνων σε περίπτωση ασθενείας τους.

Περισσότερα

Γνωμοδότηση σε ερώτημα Διευθυντή Σχολείου για παροχή στοιχείων μαθητών σε γονέα

13/08/2016

«Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για τη χορήγηση, σε γονέα μαθητή δημοτικού σχολείου, των στοιχείων των συμμαθητών του κατά το τρέχον και το προηγούμενο σχολικό έτος»

Περισσότερα

Τι ισχύει για τις αμοιβές εκπαιδευτικών και υπαλλήλων στις  πανελλαδικές  εξετάσεις, εξετάσεις  γλωσσομάθειας και ελληνομάθειας.
Τι ισχύει για τις αμοιβές εκπαιδευτικών και υπαλλήλων στις πανελλαδικές εξετάσεις, εξετάσεις γλωσσομάθειας και ελληνομάθειας.

01/04/2016

Οι αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί ισχύουν για τον τρέχων έτος έως την έκδσοη νέων σχετικά με την αποζημίωση των εκπαιδευτικών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και λοιπό προσωπικό...

Περισσότερα

Εξωδιδακτικά καθήκοντα
Εξωδιδακτικά καθήκοντα

01/04/2016

Πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί Δ2/20203/25-02-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες...

Περισσότερα