Επιμορφώσεις

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΙΚΣ / 20.11.2015

04/11/2015

Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Θεσ/νίκης

Σεμινάριο κόμικς για 40 εκπαιδευτικούς

«Κόμικς, ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο»

20 Νοεμβρίου 2015 / 15.15΄-17.15΄

στη Βιβλιοθήκη «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή»

της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσ/νίκης

Εμψυχωτής : Τάσος Αποστολίδης, συγγραφέας και εκπαιδευτικός,

Πληροφορίες : grpka@dide-v.thess.sch.gr

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ