Γενικά - Νομοθεσία

Η εγκύκλιος για το ωράριο των εκπαιδευτικών, το κατώτατο νόμιμο ωρομίσθιο και οι ημέρες αργίας και διακοπών στα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

13/11/2016

H εγκύκλιος για το ωράριο των εκπαιδευτικών, το κατώτατο νόμιμο ωρομίσθιο  και οι ημέρες αργίας και διακοπών στα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων γλωσσών.

Μια ιδιαίτερα σημαντική εγκύκλιος, η οποία αποτελεί εφαρμοστική οδηγία του Νόμου Φίλη για την ιδιωτική εκπαίδευση, υπεγράφη από τον Υπουργό Εργασίας κ. Κατρούγκαλο, λίγο πριν αποχωρήσει από τη θέση του. Θυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος νόμος Φίλη (Ν. 4415/2016) για την ιδιωτική εκπαίδευση αποτελεί νομοθέτημα-σταθμό που επιχειρεί να σταματήσει τον αγοραίο κατήφορο και τη μνημονιακή απορρύθμιση στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο μπαίνει επιτέλους τάξη στο χαοτικό τοπίο των Φροντιστηρίων Δ.Ε. και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, όπου επικρατούν αυτή τη στιγμή συνθήκες εργασιακού Μεσαίωνα.                                                   

Για πρώτη φορά καθορίζεται κατώτατο νόμιμο ωρομίσθιο για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους (6,70 ευρώ περίπου). Πρέπει να τονιστεί ότι μετά την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων οι συνάδελφοι είχαν χάσει μέχρι και το 70% των αποδοχών τους. Ταυτόχρονα στο χώρο οργιάζει η αδήλωτη εργασία και η φοροδιαφυγή.
Τα όσα ορίζει η συγκεκριμένη εγκύκλιος αποτελούν μια στοιχειώδη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων, αν και απαιτείται αυστηρή εποπτεία από τις αρχές της πολιτείας σε ένα χώρο όπου μαίνεται η  ασυδοσία. Πιο συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:
• Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πλήρες ωράριο (21 ώρες εβδομαδιαίως σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4415/2016) λαμβάνουν τα πλήρη μηνιαία ένσημα, δηλαδή 25.
• Κάθε ώρα πάνω από τις 21 αμείβεται υπερωριακά με βάση τις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας.
• Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται στα 45 λεπτά.
• Για τους εκπαιδευτικούς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών οι μέρες διακοπών και αργιών ισχύουν, όπως προβλέπονται με την υπ. αριθμ. Δ5/5500/4-11-83 του Υπουργού Παιδείας.
• Περιμένουμε άμεσα την έκδοση εξουσιοδοτικής πράξης του νόμου 4415/2016 για την εφαρμογή του και από το Υπουργείο Παιδείας
Τέλος, ενημερώνουμε τους συναδέλφους που εργάζονται σε Φροντιστήρια και ΚΞΓ  ότι ετοιμάζεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα εντάσσονται όλα τα στοιχεία τους στο σύστημα για να μπορούν οι Υπηρεσίες των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας να ελέγχουν αποτελεσματικά τη μαύρη εργασία.
Παρακάτω αναλυτικά η εγκύκλιος η οποία  αποτελεί εφαρμοστική οδηγία :
Η εγκύκλιος για το ωράριο των εκπαιδευτικών, το κατώτατο νόμιμο ωρομίσθιο και οι ημέρες αργίας και διακοπών στα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.