Καταστατικό

Από τον Ιανουάριο του 2010 ισχύει το ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου μας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ