Nέα - Ανακοινώσεις

05/07/2021

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 84 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Kατατεθείσα πρόταση στη διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

 

Περισσότερα

01/07/2021

«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ05 Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021- 2022»
Με την Αρ. Πρωτ.: 78028/E2 /30-06-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
???? Α. Αποσπώνται, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

Περισσότερα

21/06/2021

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ APF-FU, APLF-DU ΚΑΙ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘ

Περισσότερα

21/06/2021

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Οι προτάσεις των Επιστημονικών Συλλόγων προς το ΥΠΑΙΘ για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

 

Περισσότερα

24/05/2021

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ A.P.L.F. - D.U. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 
Επιπροσθέτως των αναφερομένων στην κοινή Ανακοίνωση των τριών Συλλόγων A.P.F. - F.U. – A.P.L.F. – D.U. – ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. , Πάγια Θέση αποκλειστικά και μόνο του Συλλόγου A.P.L.F. – D.U. η οποία ως Αίτημα θα τεθεί αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ. ώστε να ληφθεί υπόψη κατά την αναγκαία πλήρη αναμόρφωση του περιεχομένου της με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ52/55240/Δ1 / 18-5-2021 Εγκυκλίου για την συγκρότηση τμημάτων Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελούν τα εξής :
▪ «Aν στα σχολεία που ανήκουν στην ίδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχει αριθμός διορισμένων μονίμων εκπαιδευτικών της Δεύτερης Ξένης γλώσσας, οι οποίοι ΔΕΝ συμπληρώνουν το ελάχιστο Υποχρεωτικό Διδακτικό Ωράριο τους στο γνωστικό τους αντικείμενο να επιτρέπεται η συγκρότηση τμημάτων σε σχολικές μονάδες - συμπεριλαμβανομένης σε κάθε περίπτωση της σχολικής μονάδας η οποία έχει οριστεί ως σχολική μονάδα οργανικής θέσης - με αριθμό μαθητών μικρότερο από τον ελάχιστα προβλεπόμενο στην Εγκύκλιο και χωρίς περιορισμό από τον αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας, ώστε να επιτυγχάνεται σε κάθε περίπτωση η εν λόγω συμπλήρωση του Υποχρεωτικού Διδακτικού Ωραρίου για τη διατήρηση της οργανικής τους θέσης» .
▪ Επειδή για τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – A.P.L.F. – D.U. η «ελεύθερη επιλογή» Δεύτερης Ξένης γλώσσας, δεν γίνεται αποδεκτό να συνεπάγεται διακινδύνευση των οργανικών θέσεων και εργασιακή ανασφάλεια για τους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής γλώσσας.

Περισσότερα

23/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – www.apf.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - www.aplf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - www.pasykaga.gr
Προς
κα Ζέτα Μ. Μακρή, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Αλέξανδρο Κόπτση, Γενικό Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
▪ Σε συνέχεια του
από 10-5-2021 Αιτήματος Συνάντησης με την κα Υφυπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας το οποίο κατατέθηκε στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 53058/Υ2/13-5-2021 σχετικά προκειμένου να συζητηθούν δια ζώσης ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό κατανομής του αριθμού προσλήψεων – νέων διορισμών που θα προκηρυχθούν ανά ειδικότητα τα αιτήματα μας για την αναγκαιότητα ικανοποιητικού αριθμού προσλήψεων μονίμου προσωπικού στα Δημόσια Σχολεία εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας,
καταθέτουμε και το παρόν έγγραφο ώστε κατά την επικείμενη συνάντηση των Συλλόγων μας με την αρμόδια Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να συζητηθεί και το παρακάτω αίτημα σχετικά με το περιεχόμενο της με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ52/55240/Δ1 / 18-5-2021 εγκυκλίου για την συγκρότηση τμημάτων Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στη νέα Εγκύκλιο προβλέπεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ (1) ΤΡΟΠΟΣ συγκρότησης τμήματος 2ης Ξένης Γλώσσας. Συγκεκριμένα αναφέρονται επί λέξει τα εξής :
…«Γ. Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.
α) Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από́ τις δυο (Γαλλικά́-Γερμανικά́) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή́ διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά́ το επόμενο σχολικό́ έτος στην Ε ́ τάξη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή́ για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δεν επιτρέπεται αλλαγή́ τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους».
 

Περισσότερα

23/05/2021

Υπουργείο Παιδείας - Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ52/55240/Δ1 / 18-5-2021 : «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021- 2022»
 
???? 1. Οδηγίες για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων.
???? 2. Προβλεπόμενες ενέργειες ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ για τους μαθητές που θα εγγραφούν από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2021- 2022, οι οποίοι διδάχθηκαν ως Β’ Ξένη Γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις.
???? 3. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Ε ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας έως 26 Μαΐου 2021.
Πατήστε εδώ https://www.esos.gr/.../articles-legacy/psn9m46mtli-rv5.pdf για να ανοίξετε την Εγκύκλιο.
???? Ειδικότερα αναλυτικά οι οδηγίες σύμφωνα με την εγκύκλιο έχουν ως εξής:
- Σύμφωνα με το π.δ. 79/2017 (Α’ 109) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», άρθρο 11 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Δημοτικού Σχολείου» παράγραφος 2 «Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις» και την Υ.Α. με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04- 2016/Δ1 (Β’ 1324) , https://www.alfavita.gr/.../2021-05/document%20%282%29.pdf η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, Γαλλικής ή Γερμανικής, πραγματοποιείται στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
- Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:
Α. Οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω ενημερώνουν για την επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας τους μαθητές/τριες της Δ ́ τάξης, οι οποίοι/ες θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Ε ́ τάξη, καθώς και τους γονείς και κηδεμόνες τους.
Β. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Ε ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στον Διευθυντή/ντρια του Σχολείου τους έως 26 Μαΐου 2021.
Πατήστε εδώ https://grafis.sch.gr/index.php/s/Cy8RinF10j4bWVa για να ανοίξετε τη δήλωση
Γ. Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.
α) Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε ́ τάξη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.
β) Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δ. Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων, με βάση τις αιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων συμπληρώνουν και υποβάλλουν τον αντίστοιχο Πίνακα στη Διεύθυνση Π.Ε. που ανήκει το σχολείο έως 31 Μαΐου 2021.
Οι Διευθυντές/ντριες Π.Ε. συμπληρώνουν συγκεντρωτικό Πίνακα, με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων και τον αποστέλλουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι 7 Ιουνίου 2021. Την τελική απόφαση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Τους συγκεντρωτικούς Πίνακες στους οποίους θα αναγράφεται κάθε σχολείο ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα αποστείλουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. μέχρι 18 Ιουνίου 2021.
2. Προβλεπόμενες ενέργειες ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ για τους μαθητές που θα εγγραφούν από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2021- 2022, οι οποίοι διδάχθηκαν ως Β’ Ξένη Γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις.
- Σύμφωνα με τη με αριθμ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 (Β’ 1171) Υ.Α. με θέμα: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων», https://www.esos.gr/.../epilogi_deyteris_xenis_glossas... οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων, αφού ενημερωθούν από τους Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων στα οποία διδάσκεται η Ιταλική Γλώσσα, ενημερώνουν εντός του Μαΐου με επιστολή τους τους μαθητές/τριες της ΣΤ ́ τάξης και τους γονείς και κηδεμόνες τους σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής της Ιταλικής Γλώσσας ως 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, καλώντας τους να υποβάλουν σχετική γραπτή δήλωση μέχρι την 4η Ιουνίου 2021.
- Ενημερώνουν, επίσης, τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ ́ τάξης με επιστολή τους εντός του Μαΐου ότι, κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ γραπτή ΑΙΤΗΣΗ μέχρι την 4η Ιουνίου 2021.
- Τέλος, οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων με τη λήξη των μαθημάτων αποστέλλουν στα Γυμνάσια μαζί με τους τίτλους Σπουδών, βεβαίωση για τη 2η ξένη γλώσσα που έχει διδαχθεί ο μαθητής στο Δημοτικό και κατά περίπτωση:
α) τις σχετικές δηλώσεις για την Ιταλική Γλώσσα και
β) τις ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για την αλλαγή της 2ης ξένης γλώσσας από αυτή που διδάχτηκε στο Δημοτικό.
 
 
 
 
 

Περισσότερα

12/05/2021

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΝΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

  • η κατ’ αναλογία κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, οι οποίες προκύπτουν δεδομένα εξαιτίας του μεγάλου αριθμού συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων που έλαβαν χώρα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της τελευταίας δεκαετίας σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  και της υλοποίησης, της ευεργετικής για μαθητές και γονείς, Κυβερνητικής δέσμευσης θεσμοθέτησης δυνατότητας απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κ.Π.γ.) Γαλλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Δημόσια Εκπαίδευση,
  •  η σύσταση οργανικών θέσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες, σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπως σήμερα εκφράζονται με την κατ’ έτος πρόσληψη αναπληρωτών σε εκατοντάδες κενά του κλάδου μας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας.

 

 

Περισσότερα

11/05/2021

Οργανικά κενά ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Δεύτερης Ξένης Γλώσσας 2021

Τα επίσημα Αναλυτικά και Συγκεντρωτικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, με βάση αντίστοιχη στατιστική επεξεργασία, για τα ΟΡΓΑΝΙΚΑ κενά ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ανά περιοχή και ανά ειδικότητα Δεύτερης Ξένης Γλώσσας σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ( βλέπε παρακάτω Πίνακες)

- Με την υπ΄ Αρ. Πρωτ.50923/Ε2 / 07/05/2021 Εγκύκλιο με ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022», το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα οργανικά κενά σε μόνιμες οργανικές θέσεις προς κάλυψη, ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ με μετατάξεις, (Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 10-05-2021 έως και 17-05-2021. - Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι 31-05-2021.) ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ με νέους μόνιμους διορισμούς, (οι οποίοι θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι σύμφωνα με την υφυπουργό Παιδείας Ζέττα Μακρή), έτσι όπως τα υπολογίζει το ίδιο το Υπουργείο, ΜΕΤΑ τις φετινές μεταθέσεις ΚΑΙ τις αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Βλέπε τα κενά αυτά ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ όπως ανακοινώθηκαν αναλυτικά ανά ειδικότητα και ανά περιοχή 

https://diavgeia.gov.gr/.../%CE%A8%CE%A5%CE%92%CE%A446%CE...

- ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ κενών ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ανά περιοχή και ανά ειδικότητα Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ Εκπαίδευση, τα κενά ανά ειδικότητα Δεύτερης (Β΄) Ξένης Γλώσσας έχουν ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) 2

2. Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 1

3. Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 1

4. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) 2

5. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Π.Ε.) 3

6.  ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) 1

7. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) 1

8. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) 1

9. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) 3

10. Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) 1

11. ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.) 1

12. Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) 3

13. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) 2

14. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) 1

15. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) 3

16. ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) 2

17. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) 1

18. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) 2

19. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) 1

20. ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) 2

21. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) 1

22. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 1

23. Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 1

24. Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) 2

25. Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) 1

26. Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 1

27. Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) 3

28. Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) 1

ΣΥΝΟΛΟ 45

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) 1

2. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) 2

3. ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) 2

4. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) 1

5. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) 1

6. Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) 1

7. Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) 1

8. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) 1

9. Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 1

10. Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 1

ΣΥΝΟΛΟ 12

Στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Εκπαίδευση, τα κενά ανά ειδικότητα Δεύτερης (Β΄) Ξένης Γλώσσας έχουν ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1

2. Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1

3. Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1

4. Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 4

5. Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1

6. Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 4

7. Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 4

8. Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1

9. Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 5

ΣΥΝΟΛΟ 22

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1. Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1

2. Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 2

3. ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 1

4. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 1

5. Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 5

6. Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 3

7. Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2

8. Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1

9. Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1

ΣΥΝΟΛΟ 17

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1. Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1

2. Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1

Τα επίσημα οργανικά κενά σε μόνιμες οργανικές θέσεις ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, που δίνει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας με τους ιδιαίτερα αυστηρούς αλγόριθμους, (τα κενά αυτά έχουν υπολογιστεί με 25-27 μαθητές ανά τμήμα!), ανέρχονται στην Πρωτοβάθμια σε 9.945 και στη Δευτεροβάθμια σε 5.710 υπερβαίνουν τις αθροιστικά 15.655, μόνο στη Γενική Αγωγή, σε όλες τις ειδικότητες και βαθμίδες.

Είναι προφανές ότι, οι 10.500 διορισμοί που έχει προαναγγείλει το Υπουργείο δεν φτάνουν, πόσο μάλλον οι μόλις 5.250 προσλήψεις μονίμων που εξήγγειλε για φέτος.

 

Περισσότερα

10/05/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022. (Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 50923 / Ε2/ 07/05/2021)  

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους: α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης, β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης, γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

2. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους: α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης, β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης, γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.

3. Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους: α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης, β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης. γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ)

4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους: α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης, γ. της Β/θμιας Εκπαίδευση

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 10-05-2021 έως και 17-05-2021.​

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Π.Ε.& Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περισσότερα