Nέα - Ανακοινώσεις

09/06/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Απόφαση πιλοτικής δίκης υποχρεώνει το Υπουργείο να τοποθετήσει μεταταγμένους ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 με μόρια Β/θμιας και όχι Α/θμιας.

Στα πλαίσια της άρνησης του Υπουργείου Παιδείας για το κατά τον ορθό τρόπο επανυπολογισμό των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης των μεταταγμένων συναδέλφων ΟΛΩΝ  των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Π.Ε. κατατέθηκε   πιλοτικά δικόγραφο (αίτηση ακυρώσεως) βασισμένο στη διαφορετικότητα  των διατάξεων, στην διαφορετικότητα των κριτηρίων για την δημιουργία των αντίστοιχων κατηγοριών, ( 10 για την Π.Ε. και 12 για την Δ.Ε. ) και κατ’ επέκταση στον διαφορετικό τρόπο  αποθησαυρισμού των μορίων , ( κάτι που και παλαιότερα είχε επισημάνει η Συντονιστική Επιτροπή Μεταταγμένων με άρθρο της τιτλοφορούμενο ΑΤΥΧΗΣ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΙΩΝ  ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ –ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ που αναρτήθηκε  στις ιστοσελίδες ), έτσι ώστε  σε περίπτωση θετικής αποφάσεως, όπως στην προκειμένη περίπτωση,   να ανοίξει  ο δρόμος για την δικαστική ικανοποίηση ΟΛΩΝ των συναδέλφων, ΕΦΟΣΟΝ ΗΘΕΛΑΝ να προσφύγουν στα αρμόδια κατά τόπους  Διοικητικά Εφετεία και να ζητήσουν τον ορθό υπολογισμό των μορίων τους αν συνεχίσει το Υπουργείο να αρνείται την καθολική εφαρμογή του επανυπολογιμού των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης .

Σχετικά με την Απόφαση.

Σ’ αυτήν αναφέρεται χαρακτηριστικά :

«Επειδή, ο υπολογισμός των μορίων μετάθεσης των αιτούντων, εκπαιδευτικών ΔΕ, έγινε, όπως ισχυρίζεται η Διοίκηση με την έκθεση απόψεών της προς το Δικαστήριο, βάσει εγκυκλίου οδηγίας και καθ` ερμηνεία του άρθρου 16 παρ.8 εδ.β’ του π.δ.50/1996, σύμφωνα με την οποία μετατράπηκαν τα έως τη μετάταξή τους μόρια συνθηκών διαβίωσης των υπηρετήσεών τους, τα οποία υπολογίσθηκαν σε τόσα όσα προέκυπταν για την πλησιέστερη σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προς τούτο όμως δεν προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις καμία αντιστοιχία μορίων μεταξύ Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι για το κριτήριο συνθηκών διαβίωσης η κατάταξη των σχολικών μονάδων ΠΕ περιλαμβάνει 10 κατηγορίες ενώ της ΔΕ 12 κατηγορίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στον νόμο κατά ειδική διαδικασία (πρόταση αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, γνώμη συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών κ.λ.π.) και με βάση απαριθμούμενα στο νόμο κριτήρια (πληθυσμός έδρας σχολείων, συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, οργανικότητα των σχολείων, απόσταση από έδρα του νομού, συγκοινωνιακές συνθήκες και υψόμετρο της περιοχής), ούτως ώστε οι κατηγορίες αυτές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους οι εκπαιδευτικοί.

Ενόψει δε αυτής της αναντιστοιχίας των κατηγοριώνη μετατροπή των μορίων όλης της υπηρέτησης των αιτούντων στις σχολικές μονάδες της ΔΕ σε μόρια των πλησιέστερων σχολικών μονάδων της ΠΕ στις περιοχές όπου υπηρέτησαν έως τη μετάταξή τους δεν βρίσκει έρεισμα στις επικαλούμενες από τη Διοίκηση διατάξεις του εδ.β’ του άρθρου 16 του π.δ.50/1996, κατά την έννοια των οποίων, συνεπώς, η μετατροπή των μορίων αφορά το τελευταίο έτος υπηρεσίας των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών στη ΔΕ.

 Επομένως, μη νομίμως κατετάγησαν οι αιτούντες στον πίνακα αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης με λιγότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης από αυτά που συγκέντρωναν από την υπηρέτησή τους στη ΔΕ έως και ένα χρόνο πριν τη μετάταξή τους, όπως βασίμως περί αυτού προβάλλουν με την κρινόμενη αίτηση. Πρέπει δε, γι` αυτό, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες απορρίψεις των από 10.4.2017 ενστάσεων των αιτούντων κατά του 7664/3.4.2017 πίνακα, προκειμένου, μετά από νέο υπολογισμό των μορίων συνθηκών διαβίωσης χωρίς μετατροπή τους σε μόρια συνθηκών διαβίωσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να καταταγούν οι αιτούντες στον πίνακα με βάση το συνολικό αριθμό μορίων μετάθεσης που θα προκύψει».

Δηλαδή δέχθηκε το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ότι η Διεύθυνση Π.Ε. πρέπει να ακυρώσει τους μέχρι στιγμής υπάρχοντες Πίνακες κατάταξης για τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται στην απόφαση και να προχωρήσει στην διόρθωση του αθροίσματος των μορίων συνθηκών διαβίωσης ως εξής:

 «να υπολογιστεί το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης που είχαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πλην του τελευταίου έτους,

συν το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης του τελευταίου έτους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο να μετατραπεί σε μόρια συνθηκών διαβίωσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

συν το άθροισμα μορίων συνθηκών διαβίωσης του χρόνου υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τη μετάταξη και μετά και το άθροισμα αυτό να αποτελέσει το σύνολο των μορίων για τη μετάθεση/τοποθέτηση».

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Π.Ε. σύμφωνα με την Απόφαση, αντί του εσφαλμένου αριθμού μορίων συνθηκών διαβίωσης του πίνακαΠΡΕΠΕΙ  να θέσει τα παραπάνω μόρια συνθηκών διαβίωσης ούτως ώστε το σύνολο των μονάδων μετάθεσης να αυξηθεί αντίστοιχα για τον καθένα από τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται σ’ αυτήν (την απόφαση).

Συνάδελφοι,

Καλό είναι ΟΛΟΙ ΑΜΕΣΑ να καταθέσετε ενστάσεις στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας προσβάλλοντας τους πίνακες κατάταξης ως προς τον επανυπολογισμό των μορίων συνθηκών διαβίωσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

Δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία για διόρθωση του πίνακα με τα σωστά μόρια του καθένα. Οι πίνακες μετά την οριστική τοποθέτηση εφόσον δεν προσβληθούν τα αναφερόμενα στον καθένα μόρια έστω και κατ’ ένσταση «θα κλειδώσουν» με τα ήδη αναφερόμενα μόρια και δεν θα μπορούν να προσβληθούν στο μέλλον.

 

Αν όμως κατατεθεί ένσταση, μετά και το αποτέλεσμα αυτής της πιλοτικής δίκης, θα μπορούν, (σε περίπτωση απορρίψεως της ενστάσεως τους ),  να διεκδικήσουν δικαστικά τη διόρθωση των μορίων τους στον Πίνακα κατάταξης και να βελτιώσουν κατ’ αντίστοιχο τρόπο την τοποθέτηση τους σύμφωνα με τα μόρια που θα προκύπτουν κατά τον ορθό υπολογισμό που αποφαίνεται η Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Η ένσταση υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαβάστε περισσότερα:

https://xenesglosses.eu/2018/06/apofasi-pilotikis-dikis-ypochreonei-ypourgeio-topothetisei-metatagmenous-pe05-pe07-pe86-moria-v-thmias-kai-ochi-thmias/

Αν η κατάθεση ενστάσεων γίνει μαζικά θέλω να πιστεύω ότι το Υπουργείο θα γενικεύσει με έγγραφο του τον επανυπολογισμό των μορίων συνθηκών διαβίωσης για ΟΛΟΥΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ .

Με εκτίμηση και συναδελφικά

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

 
 

Περισσότερα

07/06/2018

Σε συνέχεια των Εκλογών του A.P.L.F.  D.U. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. για την διετία 2018-2020, που έλαβαν χώρα την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και μετά την καταμέτρηση και των επιστολικών ψήφων η τελική κατάταξη διαμορφώνεται κατά σειρά εκλογής των υποψηφίων ως εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Τακτικά μέλη

Λεονάρδου Στέλλα

Θεοδωρίδου Ευσταθία

Παπαδοπούλου Αθηνά

Λεονάρδου Μαριάννα

 Ιασονίδου Φωστήρα

 Δωρικίδου Αντωνία

 Ιορδανίδου Ασπασία

Αναπληρωματικό μέλος

Απόστολος Ματσάγκος

Οι κυρίες Λεονάρδου Μαριάννα και Ιασονίδου Φωστήρα ισοψήφισαν όπως

και οι κυρίες Δωρικίδου Αντωνία και Ιορδανίδου Άσπα.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Άσπα Κοκότη

Βαταμίδου – Μαρασλίδου Βασιλική

Περισσότερα

31/05/2018

ΦΕΚ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Περισσότερα

29/05/2018

 Εργαστήριο Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Poitiers 

Διεθνές Συνέδριο 

1-2 Ιουνίου 2018

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου που οργανώνεται από το Εργαστήριο Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο τουPoitiers, την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 και ώρα 09:30 στο Αμφιθέατρο Ι του ΚΕ.ΔΕ.Α. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Με εκτίμηση

Ρινέττα Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Αν. Καθηγήτρια, Τμ. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ

Τηλ. 2310 997996

Rinetta Kiyitsioglou-Vlachou, Professeure associée,  Département de Langue et de Littérature françaises AUTH

Tel. : +2310 997996

 

  

Περισσότερα

26/05/2018

22/05/2018

Διαμαρτυρία - υπόμνημα με θέμα την κοινή αξιολόγηση απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Είμαστε μία ομάδα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ειδικότητες ΠΕ07 (Γερμανικής γλώσσας) και ΠΕ05 (Γαλλικής γλώσσας) και με το παρόν υπόμνημα θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε εντονότατα για το υπάρχον καθεστώς διαχωρισμένης αξιολόγησης αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ως άνω ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα κατά το διορισμό μας δεν υπήρχε η δυνατότητα επιλογής βαθμίδας εκπαίδευσης, παρότι οι δύο γλώσσες διδάσκονταν από τότε και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Περισσότερα

18/05/2018

Aπόφαση κατανομής οργανικών θέσεων ειδικοτήτων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86 - Πληροφορικής και ΠΕ91 - Θεατρικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περισσότερα

17/05/2018

6η ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ

18-19-20 Μαΐου

Ο Σύλλογος Α.P.L.F.  D.U. σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην 6η Γιορτή Πολυγλωσσίας την οποία οργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με θέμα «Η μόρφωση στο δρόμο για τη δημοκρατία και τον πλουραλισμό» και θα πραγματοποιηθεί στις 18-19-20 Μαΐου στον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Σας περιμένουμε όλους στο περίπτερο Γαλλία

Περισσότερα

16/05/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Την Τρίτη 15/5/2018  μέλη των Δ.Σ. των επιστημονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ05 σε συνάντηση που πραγματοποίησαν με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας έλαβαν την διαβεβαίωση ότι το προσεχές χρονικό διάστημα το ΥΠΠΕΘ θα ολοκληρώσει τη διαδικασία απόδοσης των οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους συναδέλφους των μη κοινών ειδικοτήτων – όπως αυτές είχαν συσταθεί ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 3391/τΒ’/20-10-2016.

Πιο συγκεκριμένα αναμένεται άμεσα να υπογραφεί το ΦΕΚ της απόδοσης των εν λόγω οργανικών θέσεων που επιλύει πλέον οριστικά και βάζει τέρμα στο συνεχές καθεστώς εργασιακής ομηρίας και υπηρεσιακής ανασφάλειας που βίωσαν οι μεταταγμένοι συνάδελφοι μας για μια ολόκληρη πενταετία.

Περισσότερα

16/05/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Περισσότερα