Nέα - Ανακοινώσεις

31/10/2018

29/10/2018

Δεν επιτρέπεται να παρακάμπτεται η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 177284/Ε2 / 22-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Από την υπηρεσία μας, (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ (Π.Ε.) & Β΄(Δ.Ε.),  διαπιστώθηκε ότι παρακάμπτεται η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών με αιτιολογικό ότι τα κενά προς διεκδίκηση είναι λίγα και η υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών προκαλεί άσκοπη γραφειοκρατία. Με αφορμή το γεγονός αυτό, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αρμόδιο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ΠΔ 50/96 (ΦΕΚ 45/Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3ε του ΠΔ 100/97 (ΦΕΚ 94/Α) και το άρθρο 12 του ΠΔ 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α), είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα).

 

Περισσότερα

19/10/2018

Ενημέρωση σχετικά με εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ.

Σε συνέχεια του αποσπάσματος της υπ΄ αριθμ. 44/27-09-2018 Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά σε διδακτικό υλικό για τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-19, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β΄ 1426) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (Β΄ 2122) όμοιά της, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄83) περιλαμβάνει το μάθημα «Αγγλικά Ειδικότητας» αλλά και το μάθημα «Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ισπανικά ή Ιταλικά», στο οποίο οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να επιλέξουν να διδαχθούν μία από τις ανωτέρω Ξένες γλώσσες. Για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην εν λόγω ειδικότητα οι μαθητές/μαθήτριες προμηθεύονταν μέχρι σήμερα τα διδακτικά τους εγχειρίδια από το ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με λίστες εγκεκριμένων εγχειριδίων που εκδίδονταν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Όπως κάθε χρόνο το Ι.Ε.Π. εισηγείται σχετικά με τα διδακτικά βιβλία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία των Ξένων γλωσσών στα ΕΠΑ.Λ. Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πλέον από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. η προμήθεια διδακτικών εγχειριδίων από το ελεύθερο εμπόριο για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη διδακτικού βιβλίου για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών στην ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑ.Λ. προτείνεται από το Ι.Ε.Π. να χρησιμοποιηθεί για το σχολικό έτος 2018-2019 το διδακτικό υλικό που έχει εκπονηθεί για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) και το οποίο καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας των εν λόγω μαθημάτων.

 

Περισσότερα

09/10/2018

Ενημέρωση σχετικά με το Βιβλίο Εκπαιδευτικού του διδακτικού υλικού « Micro-intervalle » για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στη Γ΄ Γυμνασίου

Το ΙΕΠ ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας ότι το Βιβλίο Εκπαιδευτικού για το διδακτικό υλικό της Γ΄ Γυμνασίου « Micro–intervalle » έχει αναρτηθεί στο URL:

 
.Επισημαίνεται ότι στο Βιβλίο Καθηγητή δίνονται πληροφορίες σχετικά με τα ηχητικά αρχεία του διδακτικού υλικού.

Περισσότερα

08/10/2018

Τα ονόματα των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού)


Ορίζονται και τοποθετούνται στη θέση των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας, οι κάτωθι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, με τους αναπληρωτές τους, με θητεία έως 31 Ιουλίου 2021 ως εξής: 

Περισσότερα

04/10/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας ότι το Βιβλίο Εκπαιδευτικού για το διδακτικό υλικό της Γ΄ Γυμνασίου « Micro-intervalle » έχει αναρτηθεί στο URL: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGYM-C126.

Επισημαίνεται ότι στο Βιβλίο Καθηγητή δίνονται πληροφορίες σχετικά με τα ηχητικά αρχεία του διδακτικού υλικού. 

Περισσότερα

04/10/2018

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Β’ Φάση προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2018-2019

Περισσότερα

04/10/2018

Περισσότερα

02/10/2018

Διδακτικό Υλικό για το μάθημα της «Ξένης Γλώσσας» στο ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Το εν λόγω υλικό έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013).

Περισσότερα

02/10/2018

INSTITUT FRANCAIS DE THESSALONIQUE

Chères enseignantes, chers enseignants,

L’Institut Français de Thessalonique a le plaisir de recevoir Madame Catherine Mavromara, enseignante de FLE/FOS à l’Université Démocrite de Thrace, le samedi 20 octobre en salle Nehama de 10h00 à 12h00. Un atelier de formation autour du jeu en classe de FLE vous y sera proposé. Au programme : tour d’horizon des tendances didactiques actuelles, présentation du dernier ouvrage de notre invitée « Alors on joue! », puis mise en pratique manuelle. Cet atelier de formation s’adresse exclusivement aux enseignants de FLE qui exercent en école. L’entrée est libre et une attestation de participation vous sera délivrée à la fin de l’atelier.

Pour vous y inscrire, envoyez-nous un mail à education@ift.gr.

Attention, entrée provisoire rue Amalias !

Nous espérons vous y voir nombreux-ses !

Bien à vous,

Athena Missios

Chargée de mission pour le français

Service de coopération éducative

T. 2310 821 231 (115)

F. 2310 841 283

www.ift.gr | facebook

 

Περισσότερα