Nέα - Ανακοινώσεις

19/03/2020

A.P.L.F.  - D.U.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ  ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.  Φ52/38300/Δ1 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Β΄  ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Ο Σύλλογος μας A.P.L.F.  D.U. ήδη από τα τέλη Ιουνίου 2019 κατέθεσε Υπομνήματα  για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ειδικότητα ΠΕ05 με  προτάσεις προς επίλυσή τους και ανέπτυξε δια ζώσης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κόπτση στις  27-6 -2019 και 25-7-2019  τον οποίο επίσης ενημέρωσε και συζήτησε τα ειδικότερα προβλήματα της ειδικότητας μας στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αρμοδιότητας του.

 Τα εν λόγω Υπομνήματα  κοινοποίησε αρχές Αυγούστου και στο Υ.ΠΑΙ.Θ. προς ενημέρωση της καινούριας ηγεσίας του και των παραγόντων του χωρίς όμως να λάβει ποτέ απαντήσεις. ( Τα Υπομνήματα είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου).

Από το Σεπτέμβριο 2019 μετά από συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με τη Γραμματεία της Γενικής Γραμματέως κα Γκίκα για ορισμό ημερομηνίας συνάντησης με την τελευταία αλλά  και με την Υφυπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.  κα Ζαχαράκη υποδείχθηκε να κατατεθεί και εγγράφως σχετικό Αίτημα, συνοδευόμενο μάλιστα  από αναλυτικό κείμενο, έτσι ώστε να καταγραφούν τα καίρια θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση και αφορούν τον κλάδο μας με τους εν λόγω παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ. ( Το σχετικό αίτημα και το αναλυτικό κείμενο με τις θέσεις και προτάσεις του Συλλόγου οι οποίες άλλωστε έχουν καταγραφεί και στα Υπομνήματα κατατέθηκε στις 17-10-2019).  

Σε όμοιες ενέργειες το αντίστοιχο χρονικό διάστημα προχώρησε, όπως ενημερώθηκε ο Σύλλογός μας και ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ..

Ακολούθησαν στο μεσοδιάστημα  συνεχείς οχλήσεις και πιέσεις του Συλλόγου μας A.P.L.F.  D.U. αλλά και του Συλλόγου ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. για συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. και εντέλει αυτή ορίστηκε  στις 20 Φεβρουαρίου 2020 με τη Γενική Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Γκίκα.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 20-2-2020 με  τη Γενική Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Γκίκα, οι εκπρόσωποι των Συλλόγων A.P.L.F.  D.U. και ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.  αναφέρθηκαν εκτενώς  στα έγγραφα  Υπομνήματα που είχαν ήδη κοινοποιηθεί και ήταν σε γνώση των αρμοδίων παραγόντων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ανέπτυξαν  και δια ζώσης τις θέσεις του κλάδου για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ειδικότητα μας.

Λάβαμε την υπόσχεση πώς όσα καταθέσαμε εγγράφως και αναπτύξαμε αναλυτικά δια ζώσης ότι θα ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 (Αναλυτικά για την εν λόγω συνάντηση στο από 28-2-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου).

Επίσης από κοινού ο Σύλλογος μας A.P.L.F.  D.U. και ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. επιδίωξαν και επέτυχαν συνάντηση στο Ι.Ε.Π. με την κα Ανδρονίκη Χαριτωνίδου, Σύμβουλο Α' Γαλλικής Γλώσσας/Επιμόρφωσης στο ΙΕΠ και μέλος της Γνωμοδοτικής  Επιτροπής Ξένων Γλωσσών του Ι.Ε.Π..

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 5-3-2020 όπου αναπτύξαμε και δια ζώσης αναλυτικά τις θέσεις του κλάδου για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ειδικότητα μας όπως καταγράφηκαν στα ήδη κοινοποιηθέντα  Υπομνήματα τα οποία και επανακατατέθηκαν στην κα Χαριτωνίδου, η οποία επέδειξε πλήρη κατανόηση σε όσα αναπτύχθηκαν  από τους εκπροσώπους των Συλλόγων και  δεσμεύθηκε να προωθήσει τα αιτήματά μας  στην αρμόδια επιτροπή, με την επισήμανση ότι το Ι.Ε.Π. γνωμοδοτεί και προτείνει επί θεμάτων αρμοδιότητας του αλλά πολλές φορές  λαμβάνονται διαφορετικές προς τις εισηγήσεις του, (του Ι.Ε.Π.),  αποφάσεις από το Υ.ΠΑΙ.Θ. .

(Αναλυτικά για την εν λόγω συνάντηση στο από 18-3-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου).

Παρά δε τις υποσχέσεις πώς όσα καταθέσαμε εγγράφως και αναπτύξαμε αναλυτικά δια ζώσης ότι θα ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους κατά τις προαναφερθείσες συναντήσεις μας, το Υπουργείο εντέλει επέλεξε την επανάληψη για πολλοστή φορά μιας εγκυκλίου η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ότι αφορά στη Γαλλική γλώσσα και λειτουργεί δυστυχώς σε βάρος των μαθητών της Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης που επιλέγουν τη Γαλλική γλώσσα αλλά και της βέλτιστης αξιοποίησης των εκπαιδευτικών του κλάδου μας και εντέλει της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Ο Σύλλογος μας δηλώνει ρητά και απερίφραστα την πλήρη αντίθεση του προς το περιεχόμενο της  εγκυκλίου της οποίας μόνο οι ημερομηνίες και οι υπογραφές επικαιροποιήθηκαν !!!

Δηλώνει επίσης ότι θα επιδιώξει με κάθε τρόπο την κατάργηση ή τροποποίηση της εν λόγω εγκυκλίου.

Ο Σύλλογός μας A.P.L.F.  D.U. σε συνεργασία με τον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. συνεχίζουν τη διεκδίκηση επίλυσης των θεμάτων που ταλανίζουν τον κλάδο μας επιδιώκοντας, το συντομότερο δυνατό, νέες συναντήσεις με τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου και του Ι.ΕΠ..

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Περισσότερα

19/03/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Β' ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Περισσότερα

18/03/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. (www.pasykaga.gr)  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ A.P.L.F.  -D.U. (www.aplf.gr )

 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) κα ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 έλαβε χώρα συνάντηση εκπροσώπων των Συλλόγων μας με τη Σύμβουλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) κα Ανδρονίκη Χαριτωνίδου έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να εκθέσουμε και να συζητήσουμε τα οξυμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί  του κλάδου ΠΕ05 σχετικά με τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Γαλλικής Γλώσσας στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Περισσότερα

08/03/2020

CONCOURS HAÏKUS CEO/FIPF (volet mondial) 2019-2020

RÉSULTATS NATIONAUX

L’Association des Professeurs de Langue et de Littérature Françaises, Diplômés des Universités (A.P.L.F. D.U.) Thessalonique –  Grèce félicite  tous les collègues et leurs élèves qui ont participé au concours organisé par la Fédération Internationale des Professeurs de Français (CEO/FIPF).

Le choix fut particulièrement difficile parmi des productions tellement intéressantes.

Le Jury composé  de  Mme Polytimi Makropoulou, Professeur Assistant  de l’ Université Aristote de Thessalonique, Mme Angélique Kofidou, Coordinatrice Pédagogique pour  la langue française de la  Macédoine Centrale et Occidentale, Mme Anastasia Megalokonomou, enseignante de FLE au secondaire et de la part de l’Association Mme Marianne Léonardou, Vice - Présidente, a décidé de décerner les prix suivants: 

Περισσότερα

28/02/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. (www.pasykaga.gr)  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ A.P.L.F.  - D.U. (www.aplf.gr )

 ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ κα ΓΚΙΚΑ

Κατόπιν πολλαπλών αιτημάτων των Συλλόγων μας - αμέσως μετά τον ορισμό νέας ηγεσίας  προς το Υ.ΠΑΙ.Θ - για συνάντηση με τους φορείς του Υπουργείου έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να εκθέσουμε θέματα τα οποία απασχολούν τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας σχετικά με την διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Γαλλικής γλώσσας στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των ήδη διορισμένων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση,  των μη διορισμένων, των υπηρετούντων αναπληρωτών, αλλά και στους μαθητές των δύο βαθμίδων της Δημόσιας Εκπαίδευσης, έλαβε χώρα συνάντηση με την Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ  Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κα Γκίκα την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερα

31/01/2020

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !!! 

Περισσότερα

13/01/2020

Atelier pédagogique par Éric Cénat, metteur en scène, comédien et directeur de la Compagnie Théâtre de l'imprévu 

Institut Français de Thessalonique, Salle Nehama 

Jeudi  23 janvier de 17.00 à 19h30

Titre: "Périple poétique entre le vert et le bleu".

Découvrir la poésie de l’eau et de la mer ou comment sensibiliser les élèves au respect de l’environnement grâce à la lecture à voix haute.

Inscriptions : education@ift.gr

 

Περισσότερα

05/01/2020

CONCOURS INTERNATIONAL C.E.O. / F.I.P.F.

HAIKU

L’A.P.L.F. - D.U.  y participe en organisant une présélection nationale.

 Date limite: 25 février 2020

---------------------------------------------------------------------------------

17 syllabes ou trois vers (de texte) suffisent

à envoyer (à diffuser) un message de paix dans le monde entier.

En le prononçant (formulant) dans une autre langue,
nous faisons un grand pas vers autrui; un signe fort de solidarité!

La Commission de l’Europe de l’Ouest (CEO) de la FIPF encourage (promouvoir) ce beau projet.
Nous demandons aux participants d’écrire un haïku de façon créative et artistique! 

L’envoi des haïkus se fait sur : https://forms.gle/XTB9eP5MYidMiDKNA

Pour plus d’info:

Mme Stella Leonardou (Présidente) leonardoustel@gmail.com

Mme Roula Iasonidou (Secrétaire Générale)  roula.iasonidou@gmail.com

 

Περισσότερα

24/12/2019

Μόνιμοι Διορισμοί: Σε ΦΕΚ η προκήρυξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/307928_monimoi-diorismoi-s-se-fek-i-prokiryxi-tis-deyterobathmias-ekpaideysis

Περισσότερα

24/12/2019