Nέα - Ανακοινώσεις

08/09/2021

A.P.L.F. - D.U. - I.F.Thessalonique

Séminaire de rentrée 2021

???? SALON DU LIVRE VIRTUEL

???? Vendredi 17 septembre 2021 de 14.00 à 19.00 heures

???? Inscriptions: https://forms.gle/uc3SRHcCTrSiNt4p9

 

 

Περισσότερα

24/08/2021

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Όσα έχουμε υποχρέωση να γνωρίζουμε σχετικά με τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής, την αξιολόγηση των  προσώπων υπό την διοίκηση και εποπτεία των οποίων βρισκόμαστε ως εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας εκπαιδευτικού έργου !

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4823/2021 ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021

«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα

18/08/2021

Α. Οργανικά και λειτουργικά κενά

Β. Σειρά πραγματοποίησης υπηρεσιακών μεταβολών. Προσλήψεις αναπληρωτών πραγματοποιούνται  στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά αφού προηγηθεί το σύνολο των προβλεπόμενων υπηρεσιακών μεταβολών και τοποθετήσεων (βλέπε παρακάτω αντίστοιχο κεφάλαιο)

Γ. Μόρια μεταθέσεων, (αποτελούν κριτήριο για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά), μόρια αποσπάσεων (αποτελούν κριτήριο για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και για τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά) και ειδικές κατηγορίες.

Περισσότερα

02/08/2021

Διορισμοί Εκπαιδευτικών 2021: Δείτε αναλυτικά τα ονόματα των εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας που διορίζονται σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 Όλα τα ονόματα σε Πίνακα Execel στην υπερσύνδεση
 Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο Δελτίο Τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Περισσότερα

01/08/2021

Άσκηση επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας από Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και κατόχους Επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που απαιτούνται σύμφωνα  με την Αριθμ. 78844/Ν1 /1 Ioυλίου 2021 (ΦΕΚ 3369 / 28 Ιουλίου 2021) Υπουργική Απόφαση, για την :

  • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ έναρξης – λήψη αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας  (Άρθρο 1)
  • ΑΝΑΝΕΩΣΗ άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας (Άρθρο 2)
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ στοιχείων εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία σε φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και την κατ’ οίκον διδασκαλία (Άρθρο 4)
  • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ υπηρεσιών (Άρθρο 3)

Περισσότερα

28/07/2021

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων με την υπ’ αρ. 86651/16-7-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ΦΕΚ 1662 /26 Ιουλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ
???? Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που μετατάσσονται , με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, σε θέσεις κλάδων μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περισσότερα

27/07/2021

INSTITUT FRANCAIS DE GRÈCE WWW.IFG.GR
Service des Examens
‼ Résultats FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL DELF & DALF
???? Bonjour et bienvenue sur la plateforme d'accès aux résultats des diplômes DELF & DALF

Περισσότερα

18/07/2021

Υ.ΠΑΙ.Θ. : Αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, εκπαιδευτικών ΠΕ05 Δ.Ε., προκειμένου να μεταταχθούν ή να αποσπαστούν σε διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες
????Υπουργική Απόφαση Αρ. Πρωτοκόλλου: 86141 /E2 / 15 - 07 - 2021
????Εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των κάτωθι εκπαιδευτικών Δ.Ε., προκειμένου να ΜΕΤΑΤΑΤΑΧΘΟΥΝ σε διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες ή/και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021

Περισσότερα

16/07/2021

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Την κατανομή ΤΩΝ ΝΕΩΝ οργανικών θέσεων των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής και ΠΕ07 Γερμανικής, σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ανά περιοχή μετάθεσης με την Αριθ. Πρωτ. : 86233/Δ1/15-7-2021 Υπουργική Απόφαση ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
???? Οι εν λόγω ΝΕΕΣ οργανικές θέσεις ΠΛΕΟΝ των ήδη υφιστάμενων, που συστήθηκαν με την παράγραφο α) του άρθρου 55 του ν. 4807/2021 (Α΄ 96), των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής, (που ανέρχονται σε 7), και ΠΕ07 Γερμανικής, (που ανέρχονται σε 40), στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
???? Οι ΝΕΕΣ αυτές οργανικές θέσεις όπως κατανεμήθηκαν σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ανά περιοχή μετάθεσης με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση ,σύμφωνα με την παράγραφο γ) του άρθρου 55 του ν. 4807/2021, «διατίθενται για την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι οργανικές θέσεις που απομένουν κενές, μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης, διατίθενται για διορισμό».
???? Πίνακες με την κατανομή σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες
ανά περιοχή μετάθεσης
Η κατανομή γίνεται ως ακολούθως:
Δείτε το έγγραφο με την κατανομή

Περισσότερα

14/07/2021

‼ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ A.P.L.F. - D.U. ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ. Αρ. Πρωτοκόλλου κατάθεσης: 85349 / 14/07/2021
???? Με το ΥΠΟΜΝΗΜΑ αναδεικνύεται πως το Υπουργείο Παιδείας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ από το 1997 με Ρυθμίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους και Νόμους ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ την υπηρεσιακή κατάσταση και τις οργανικές θέσεις των ήδη διορισμένων εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ τη δυνατότητα νέων διορισμών εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ έναν ολόκληρο κλάδο εκπαιδευτικών με προσφορά τη συνεχή διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση από το 1824 στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, τα λεγόμενα Λύκεια, όταν δηλαδή έγιναν δεκτές από τη Ελληνική Βουλή οι προτάσεις για την παιδεία που κατέθεσε ειδική επιτροπή βουλευτών υπό την προεδρία του Ανθίμου Γαζή…
Με το ΥΠΟΜΝΗΜΑ επίσης προτείνονται οι ενδεικνυόμενες λύσεις στα επί μέρους θιγόμενα θέματα ώστε η Γαλλική γλώσσα και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 να αντιμετωπίζονται εντέλει ισότιμα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
‼ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
???? Σχετικά με τα άρθρα 62 ( Όργανα και αντικείμενο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης ) παράγραφοι 1,2 και 73 ( Περιοδικότητα της Αξιολόγησης ), του Σχεδίου Νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών» με τα οποία επιχειρείται η αποσύνδεση του μονίμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας από την οργανική θέση του και τη σχολική μονάδα στην οποία έχει οριστεί αυτή
???? Σχετικά με την αναμόρφωση των θεσπισμένων διαχρονικά ρυθμίσεων – διατάξεων που αποδυναμώνουν και κατατείνουν στην υπονόμευση του Συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμικού ρόλου των ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ θέσεων που κατέχουν οι εν λόγω μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν οριστεί αυτές ως «σημείου αναφοράς» ως προς τη μονιμότητα τους, τις υπηρεσιακές τους μεταβολές, και εν γένει ότι αφορά στην υπηρεσιακή τους κατάσταση και στις σχέσεις τους με τη Διοίκηση – Υ.ΠΑΙ.Θ.

Περισσότερα