Nέα - Ανακοινώσεις

14/07/2021

‼ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ A.P.L.F. - D.U. ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ. Αρ. Πρωτοκόλλου κατάθεσης: 85349 / 14/07/2021
???? Με το ΥΠΟΜΝΗΜΑ αναδεικνύεται πως το Υπουργείο Παιδείας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ από το 1997 με Ρυθμίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους και Νόμους ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ την υπηρεσιακή κατάσταση και τις οργανικές θέσεις των ήδη διορισμένων εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ τη δυνατότητα νέων διορισμών εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ έναν ολόκληρο κλάδο εκπαιδευτικών με προσφορά τη συνεχή διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση από το 1824 στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, τα λεγόμενα Λύκεια, όταν δηλαδή έγιναν δεκτές από τη Ελληνική Βουλή οι προτάσεις για την παιδεία που κατέθεσε ειδική επιτροπή βουλευτών υπό την προεδρία του Ανθίμου Γαζή…
Με το ΥΠΟΜΝΗΜΑ επίσης προτείνονται οι ενδεικνυόμενες λύσεις στα επί μέρους θιγόμενα θέματα ώστε η Γαλλική γλώσσα και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 να αντιμετωπίζονται εντέλει ισότιμα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
‼ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
???? Σχετικά με τα άρθρα 62 ( Όργανα και αντικείμενο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης ) παράγραφοι 1,2 και 73 ( Περιοδικότητα της Αξιολόγησης ), του Σχεδίου Νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών» με τα οποία επιχειρείται η αποσύνδεση του μονίμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας από την οργανική θέση του και τη σχολική μονάδα στην οποία έχει οριστεί αυτή
???? Σχετικά με την αναμόρφωση των θεσπισμένων διαχρονικά ρυθμίσεων – διατάξεων που αποδυναμώνουν και κατατείνουν στην υπονόμευση του Συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμικού ρόλου των ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ θέσεων που κατέχουν οι εν λόγω μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν οριστεί αυτές ως «σημείου αναφοράς» ως προς τη μονιμότητα τους, τις υπηρεσιακές τους μεταβολές, και εν γένει ότι αφορά στην υπηρεσιακή τους κατάσταση και στις σχέσεις τους με τη Διοίκηση – Υ.ΠΑΙ.Θ.

Περισσότερα

14/07/2021

14 juillet - La fête nationale de France ????????
LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ ????????
VIVE LA FRANCE ????????
Bonne fête à tous nos collègues français! ????????????????
Institut français de Thessalonique-Officiel Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Chers compatriotes, chers amis de la France,
Pour célébrer la fête nationale du 14 juillet ???????? ainsi que le regroupement dans les mêmes locaux de nos 3 entités, le Consulat général de France, l'Institut français et l'Ecole française de Thessalonique il y a exactement 10 ans, nous éclairons ce soir deux lieux emblématiques aux couleurs du drapeau français :
- notre bâtiment de l'avenue Leoforos Stratou ;
- la sculpture du front de mer chère aux Thessaloniciens, les parapluies du sculpteur G. Zongolopoulos.
Et aussi pour mettre un peu de couleurs sur cette année où la pandémie de Covid nous empêche malheureusement de nouveau de nous réunir, et pour ne pas oublier notre devise : LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ ????????
Très bonne fête nationale ???????? à toutes et tous,
Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent !
Sandrine Mouchet
Consule générale de France
Directrice de l’Institut français de Thessalonique

Περισσότερα

05/07/2021

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 84 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Kατατεθείσα πρόταση στη διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

 

Περισσότερα

01/07/2021

«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ05 Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021- 2022»
Με την Αρ. Πρωτ.: 78028/E2 /30-06-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
???? Α. Αποσπώνται, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

Περισσότερα

21/06/2021

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ APF-FU, APLF-DU ΚΑΙ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘ

Περισσότερα

21/06/2021

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Οι προτάσεις των Επιστημονικών Συλλόγων προς το ΥΠΑΙΘ για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

 

Περισσότερα

24/05/2021

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ A.P.L.F. - D.U. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 
Επιπροσθέτως των αναφερομένων στην κοινή Ανακοίνωση των τριών Συλλόγων A.P.F. - F.U. – A.P.L.F. – D.U. – ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. , Πάγια Θέση αποκλειστικά και μόνο του Συλλόγου A.P.L.F. – D.U. η οποία ως Αίτημα θα τεθεί αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ. ώστε να ληφθεί υπόψη κατά την αναγκαία πλήρη αναμόρφωση του περιεχομένου της με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ52/55240/Δ1 / 18-5-2021 Εγκυκλίου για την συγκρότηση τμημάτων Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελούν τα εξής :
▪ «Aν στα σχολεία που ανήκουν στην ίδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχει αριθμός διορισμένων μονίμων εκπαιδευτικών της Δεύτερης Ξένης γλώσσας, οι οποίοι ΔΕΝ συμπληρώνουν το ελάχιστο Υποχρεωτικό Διδακτικό Ωράριο τους στο γνωστικό τους αντικείμενο να επιτρέπεται η συγκρότηση τμημάτων σε σχολικές μονάδες - συμπεριλαμβανομένης σε κάθε περίπτωση της σχολικής μονάδας η οποία έχει οριστεί ως σχολική μονάδα οργανικής θέσης - με αριθμό μαθητών μικρότερο από τον ελάχιστα προβλεπόμενο στην Εγκύκλιο και χωρίς περιορισμό από τον αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας, ώστε να επιτυγχάνεται σε κάθε περίπτωση η εν λόγω συμπλήρωση του Υποχρεωτικού Διδακτικού Ωραρίου για τη διατήρηση της οργανικής τους θέσης» .
▪ Επειδή για τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – A.P.L.F. – D.U. η «ελεύθερη επιλογή» Δεύτερης Ξένης γλώσσας, δεν γίνεται αποδεκτό να συνεπάγεται διακινδύνευση των οργανικών θέσεων και εργασιακή ανασφάλεια για τους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής γλώσσας.

Περισσότερα

23/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – www.apf.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - www.aplf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - www.pasykaga.gr
Προς
κα Ζέτα Μ. Μακρή, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Αλέξανδρο Κόπτση, Γενικό Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
▪ Σε συνέχεια του
από 10-5-2021 Αιτήματος Συνάντησης με την κα Υφυπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας το οποίο κατατέθηκε στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 53058/Υ2/13-5-2021 σχετικά προκειμένου να συζητηθούν δια ζώσης ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό κατανομής του αριθμού προσλήψεων – νέων διορισμών που θα προκηρυχθούν ανά ειδικότητα τα αιτήματα μας για την αναγκαιότητα ικανοποιητικού αριθμού προσλήψεων μονίμου προσωπικού στα Δημόσια Σχολεία εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας,
καταθέτουμε και το παρόν έγγραφο ώστε κατά την επικείμενη συνάντηση των Συλλόγων μας με την αρμόδια Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να συζητηθεί και το παρακάτω αίτημα σχετικά με το περιεχόμενο της με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ52/55240/Δ1 / 18-5-2021 εγκυκλίου για την συγκρότηση τμημάτων Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στη νέα Εγκύκλιο προβλέπεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ (1) ΤΡΟΠΟΣ συγκρότησης τμήματος 2ης Ξένης Γλώσσας. Συγκεκριμένα αναφέρονται επί λέξει τα εξής :
…«Γ. Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.
α) Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από́ τις δυο (Γαλλικά́-Γερμανικά́) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή́ διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά́ το επόμενο σχολικό́ έτος στην Ε ́ τάξη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή́ για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δεν επιτρέπεται αλλαγή́ τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους».
 

Περισσότερα

23/05/2021

Υπουργείο Παιδείας - Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ52/55240/Δ1 / 18-5-2021 : «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021- 2022»
 
???? 1. Οδηγίες για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων.
???? 2. Προβλεπόμενες ενέργειες ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ για τους μαθητές που θα εγγραφούν από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2021- 2022, οι οποίοι διδάχθηκαν ως Β’ Ξένη Γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις.
???? 3. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Ε ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας έως 26 Μαΐου 2021.
Πατήστε εδώ https://www.esos.gr/.../articles-legacy/psn9m46mtli-rv5.pdf για να ανοίξετε την Εγκύκλιο.
???? Ειδικότερα αναλυτικά οι οδηγίες σύμφωνα με την εγκύκλιο έχουν ως εξής:
- Σύμφωνα με το π.δ. 79/2017 (Α’ 109) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», άρθρο 11 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Δημοτικού Σχολείου» παράγραφος 2 «Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις» και την Υ.Α. με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04- 2016/Δ1 (Β’ 1324) , https://www.alfavita.gr/.../2021-05/document%20%282%29.pdf η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, Γαλλικής ή Γερμανικής, πραγματοποιείται στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
- Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:
Α. Οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω ενημερώνουν για την επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας τους μαθητές/τριες της Δ ́ τάξης, οι οποίοι/ες θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Ε ́ τάξη, καθώς και τους γονείς και κηδεμόνες τους.
Β. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Ε ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στον Διευθυντή/ντρια του Σχολείου τους έως 26 Μαΐου 2021.
Πατήστε εδώ https://grafis.sch.gr/index.php/s/Cy8RinF10j4bWVa για να ανοίξετε τη δήλωση
Γ. Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.
α) Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε ́ τάξη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.
β) Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δ. Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων, με βάση τις αιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων συμπληρώνουν και υποβάλλουν τον αντίστοιχο Πίνακα στη Διεύθυνση Π.Ε. που ανήκει το σχολείο έως 31 Μαΐου 2021.
Οι Διευθυντές/ντριες Π.Ε. συμπληρώνουν συγκεντρωτικό Πίνακα, με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων και τον αποστέλλουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι 7 Ιουνίου 2021. Την τελική απόφαση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Τους συγκεντρωτικούς Πίνακες στους οποίους θα αναγράφεται κάθε σχολείο ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα αποστείλουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. μέχρι 18 Ιουνίου 2021.
2. Προβλεπόμενες ενέργειες ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ για τους μαθητές που θα εγγραφούν από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2021- 2022, οι οποίοι διδάχθηκαν ως Β’ Ξένη Γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις.
- Σύμφωνα με τη με αριθμ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 (Β’ 1171) Υ.Α. με θέμα: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων», https://www.esos.gr/.../epilogi_deyteris_xenis_glossas... οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων, αφού ενημερωθούν από τους Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων στα οποία διδάσκεται η Ιταλική Γλώσσα, ενημερώνουν εντός του Μαΐου με επιστολή τους τους μαθητές/τριες της ΣΤ ́ τάξης και τους γονείς και κηδεμόνες τους σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής της Ιταλικής Γλώσσας ως 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, καλώντας τους να υποβάλουν σχετική γραπτή δήλωση μέχρι την 4η Ιουνίου 2021.
- Ενημερώνουν, επίσης, τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ ́ τάξης με επιστολή τους εντός του Μαΐου ότι, κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ γραπτή ΑΙΤΗΣΗ μέχρι την 4η Ιουνίου 2021.
- Τέλος, οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων με τη λήξη των μαθημάτων αποστέλλουν στα Γυμνάσια μαζί με τους τίτλους Σπουδών, βεβαίωση για τη 2η ξένη γλώσσα που έχει διδαχθεί ο μαθητής στο Δημοτικό και κατά περίπτωση:
α) τις σχετικές δηλώσεις για την Ιταλική Γλώσσα και
β) τις ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για την αλλαγή της 2ης ξένης γλώσσας από αυτή που διδάχτηκε στο Δημοτικό.
 
 
 
 
 

Περισσότερα

12/05/2021

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΝΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

  • η κατ’ αναλογία κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, οι οποίες προκύπτουν δεδομένα εξαιτίας του μεγάλου αριθμού συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων που έλαβαν χώρα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της τελευταίας δεκαετίας σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  και της υλοποίησης, της ευεργετικής για μαθητές και γονείς, Κυβερνητικής δέσμευσης θεσμοθέτησης δυνατότητας απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κ.Π.γ.) Γαλλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Δημόσια Εκπαίδευση,
  •  η σύσταση οργανικών θέσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες, σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπως σήμερα εκφράζονται με την κατ’ έτος πρόσληψη αναπληρωτών σε εκατοντάδες κενά του κλάδου μας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας.

 

 

Περισσότερα