Γενικά - Νομοθεσία

Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του σχολείου επιλέγουν πρώτοι το κατά τον νόμο υποχρεωτικό τους ωράριο

03/09/2016

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ