Εξετάσεις ΤFLF

Οι εξετάσεις Τ.F.L.F. του Πανεπιστημίου της Λιέγης

01/04/2016

Οι εξετάσεις Τ.F.L.F. του Πανεπιστημίου της Λιέγης

Οι εξετάσεις Τ.F.L.F. του Πανεπιστημίου της Λιέγης
 
Με ιστορία αιώνων το Πανεπιστήμιο της Λιέγης θεωρείται από τα πιο αξιόπιστα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Οι εξετάσεις πιστοποίησης της Γαλλικής γλώσσας, οι οποίες αναγνωρίζονται και από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) στην Ελλάδα, στοχεύουν στο να προσφέρουν μια δυναμική επιλογή στους υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν αξιόπιστη και έγκυρη πιστοποίηση των γνώσεών τους.
 
Οι εξετάσεις καλύπτουν τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών. Με θέματα ειδικά μελετημένα για να ανταποκρίνονται στις ηλικιακές απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα της πλειοψηφίας των Ελλήνων υποψηφίων και φιλικό φορμάτ, οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Λιέγης προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες έτσι ώστε ο υποψήφιος να μπορεί να αποδώσει όσο το δυνατόν καλύτερα.
 
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε όλες τις δεξιότητες μέσω του γραπτού και προφορικού μέρους σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επιλογή των εξεταστών προφορικών, οι οποίοι στόχο έχουν να αφαιρέσουν, κατά το δυνατόν, τον παράγοντα άγχος από τους υποψηφίους, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοσή τους και να γίνουν οι εξετάσεις μια ευχάριστη και ικανοποιητική εμπειρία.

Η όλη διαδικασία των εξετάσεων παρακολουθείται και πιστοποιείται από το Πανεπιστήμιο.
 
Επίπεδα

Τα έξι επίπεδα πιστοποίησης της γνώσης της Γαλλικής Γλώσσας με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών είναι τα ακόλουθα:
 
Α1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί και να χειρίζεται καθημερινές εκφράσεις και βασικές φράσεις στην γαλλική γλώσσα. Για παράδειγμα, να μπορεί να συστήνεται και να μιλά για τον εαυτό του και άλλους και να μιλά για τα βασικά θέματα της καθημερινότητάς του.
 
Α2 Ο υποψήφιος μπορεί να επικοινωνεί με επιτυχία σε απλές, καθημερινές καταστάσεις. Μπορεί να περιγράφει με απλούς όρους θέματα της ζωής του, του περιβάλλοντος και των αναγκών του. Μπορεί να ανταπεξέλθει σε ανάγκες επικοινωνίας που απαιτούν απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε οικεία θέματα.
 
Β1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τα κύρια σημεία επί θεμάτων που απαντώνται καθημερινά στο σχολείο, ελεύθερο χρόνο, εργασία. Μπορεί να παράγει μικρά κείμενα σε θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος, μπορεί να περιγράφει οικείες εμπειρίες και γεγονότα και προσωπικά ενδιαφέροντα, όνειρα, σχέδια κλπ.
Β2 Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί τις κύριες ιδέες σε πιο σύνθετα κείμενα επί διαφόρων θεμάτων. Μπορεί να αντιδρά με σχετική άνεση και αυθορμητισμό σε βαθμό που να μπορεί να επικοινωνήσει με γαλλόφωνους χωρίς πρόβλημα αλληλοκατανόησης. Μπορεί να παράγει ξεκάθαρα κείμενα επί διαφόρων θεμάτων και να εξηγεί την άποψή του σε δεδομένα θέματα δίνοντας παράλληλα τα υπέρ και τα διαφόρων επιλογών.
C1 Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά κείμενα και βαθύτερα νοήματα. Μπορεί να εκφράζεται προφορικά άνετα και χωρίς μεγάλο δισταγμό προφορικά αλλά και γραπτά. Επιδεικνύει ευελιξία στην χρήση της γλώσσας και μπορεί να την χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά σε κάθε περιβάλλον.
 
C2 Μπορεί να κατανοεί σχεδόν τα πάντα που ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και να κατανοεί τις λεπτές διαφορές στα νοήματα.
 
Αυτοδιαχείριση χρόνου
 
Η γραπτή εξέταση γίνεται χωρίς διάλειμμα. Ο κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να διαχειριστεί αυτόνομα τον χρόνο της εξέτασης και να επικεντρώσει στους τομείς που απαιτούν περισσότερο χρόνο από τον ίδιο. Ενδεικτικώς προτείνονται οι χρόνοι ανά πεδίο εξέτασης αλλά είναι στην ευχέρεια του εξεταζόμενου να τους διαχειριστεί αυτόνομα.