Nέα - Ανακοινώσεις

OΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

18/04/2016

Όπως είναι γνωστό, οι υποχρεωτικές μετατάξεις, που διενεργήθηκαν βάσει των διατάξεων του Ν.4172/2013 από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εντός του ίδιου κλάδου (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, μουσικής, φυσικής αγωγής, πληροφορικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής), στόχευαν στην αξιοποίηση των πλεοναζόντων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της μετάταξής τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου είχαν δημιουργηθεί διδακτικές ανάγκες στα δημοτικά σχολεία ( κυρίως ολοήμερα και ΕΑΕΠ) και δια της εισαγωγής νέων μαθημάτων ( β΄ ξένη γλώσσα, πληροφορική, εικαστικά, θεατρική αγωγή).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, διενεργήθηκαν 3.390 περίπου μετατάξεις εκπαιδευτικών των παραπάνω ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, πλέον αυτών σε Διοικητικές θέσεις, οι οποίες ως ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ έχουν πλέον καταστεί ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ και ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΕΕΣ λόγω παρελεύσεως διετίας από τη δημοσίευσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3528/2007 και της σχετικής νομολογίας του ΣτΕ (1106/1962, 1396/1965, 1886/1966), (βλέπε και αρ. 315/2014 Γνωμοδότηση ΝΣΚ). 

Ως εκ τούτου, μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων, με τις υπ’ αριθ. 111967/Δ2/13-8-2013 και υπ’ αριθ.144049/Δ2/7-10-2013 υπουργικές αποφάσεις

αυξήθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τις οκτώ ειδικότητες των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών του Ν.4172/2013 καλύφθηκαν με μεταφορά πιστώσεων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (από τον Ειδικό Φορέα 220 στον Ειδικό Φορέα 210 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας) κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας ΥΔΕ.

Ταυτόχρονα, προκύπτει ευθέως από τις διοικητικές πράξεις των υποχρεωτικών μετατάξεων (π.χ. αριθ. 119655/Δ1/30−8−2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων-ΦΕΚ 986Γ’/3-9-2013) ότι οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/1997.

Επομένως από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ, έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν βάσει των αποφάσεων μετάταξής τους, (όπως άλλωστε αναγράφεται στους καταλόγους αιτήσεων μετάθεσης βελτίωσης– οριστικής τοποθέτησης των μεταταγμένων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, του έτους 2015-2016, που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενδεικτικά Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας κ.α. ).

Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι πέρυσι αρκετοί μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν σε άλλη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διότι ακριβώς είχαν υπηρετήσει την οργανική τους θέση στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν μεταταχθεί.

Δεν πρέπει να παραβλέπεται άλλωστε ότι οι μισθολογικές καταστάσεις των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών εκδίδονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά.

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ως εκ τούτου ΜΟΝΟ η οργανική - οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολείων των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η οργανική - οριστική τοποθέτηση αφενός μεν ικανοποιεί το δικαίωμα εργασιακής ασφάλειας των εκπαιδευτικών που αφορά, αφετέρου δε προάγει, υπέρ των μαθητών, το παρεχόμενο από αυτούς εκπαιδευτικό έργο καθώς εξασφαλίζει τη συνέχιση του με ευνοϊκότερες συνθήκες αφού αποτρέπει τη διαρκή αλλαγή εκπαιδευτικών ανά διδακτικό έτος στις σχολικές μονάδες.

 Έτσι, η Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας υποχρεούται, όπως άλλωστε έχει ήδη δεσμευτεί επανειλημμένως, με το από 22-8-2013 ενημερωτικό σημείωμα και τις εγκυκλίους υπ’ αριθ. Γ.Τ. 11314/31-10-2014 και υπ’ αριθ. 25614/Ε1/16-2-2015, να συστήσει - χαρακτηρίσει και να επιμερίσει νέες θέσεις ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ σε μεμονωμένες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ομάδες τους ΚΑΙ των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών που έχουν οργανική θέση στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δηλαδή, να συστήσει -χαρακτηρίσει και να επιμερίσει συγκεκριμένες θέσεις σταθερού τόπου ή τόπων παροχής υπηρεσίας, εν προκειμένω εκπαιδευτικού έργου, σε μεμονωμένες σχολικές μονάδες ή ομάδες τους, από οργανικά – οριστικά τοποθετημένους ΜΗ αντικαταστάσιμους πλέον σ’ αυτές ανά διδακτικό έτος εκπαιδευτικούς, εφόσον στις συγκεκριμένες υφίστανται μόνιμες διδακτικές ανάγκες.

Ωστόσο, με την υπ’ αριθ.137644/Ε1/3-9-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αναβλήθηκε εκ νέου το ζήτημα της οργανικής - οριστικής τοποθέτησης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών, μολονότι είχαν συσταθεί - αυξηθεί ΚΑΙ με νέες οι οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τις κοινές ειδικότητες (ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16) με την υπ’ αριθ. 129468/Ε1/14-8-2015 (ΦΕΚ 1719Β’/17-8-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενώ προϋφίστατο και αριθμός, (μη επαρκής βεβαίως) για τις μη κοινές ειδικότητες (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32) με την υπ’ αριθ. 50200/Δ1/4-5-2012 (ΦΕΚ 1493Β’/4-5-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία έγινε και η σύσταση των κλάδων τους στην Π.Ε.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους το Υπουργείο Παιδείας είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να διαχωρίσει με νόμο την έννοια της οργανικότητας των εκπαιδευτικών από την έννοια της οριστικής τοποθέτησης ως εξής: « Η οργανική θέση θα υφίσταται στην περιοχή μετάθεσης, ενώ η οργανική (οριστική) τοποθέτηση θα πραγματοποιείται σε ένα σχολείο με 12-23 ώρες και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας σχολείων. Η αναφορά σε ώρες οργανικής τοποθέτησης να γίνεται σύμφωνα με τις Α΄ αναθέσεις μαθημάτων».

Βάσει των ανωτέρω, φρονούμε ότι είναι ορθή η προτεινόμενη διάκριση ανάμεσα στην οργανική θέση (ανά κλάδο και περιοχή μετάθεσης) και την οργανική - οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολείων, διότι θα εναρμονίσει τις ειδικές διατάξεις των Ν. 1566/85, των Π.Δ/των 50/96-100/97 και με τις γενικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Άρθρο 39, παρ. 1). Εξάλλου η ρύθμιση αυτή συνάδει με το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 103 του Συντάγματος.

Ούτως ή άλλως, η οργανική θέση των εκπαιδευτικών δεν συνδέεται άρρηκτα με τη θέση τους σε συγκεκριμένο σχολείο, καθώς σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης σχολικών μονάδων, οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που ανήκαν οργανικά σε αυτές, παραμένουν στη διάθεση της οικείας Δ/νσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε άλλη σχολική μονάδα εφόσον προκύψουν οριστικά διαθέσιμες διδακτικές ώρες (οργανικά κενά), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/85, άρθρα 13 παρ. 5 και 14 παρ7.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας να διευθετήσει την έννοια της οργανικότητας, διαχωρίζοντάς την από την έννοια της οριστικής τοποθέτησης και ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος διδακτικού έτους θα μεριμνήσει για την οργανική- οριστική τοποθέτηση ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών που παραμένουν στη διάθεση, διαθέτοντας ΟΧΙ ΜΟΝΟ τις 940 κενές θέσεις που έχουν ήδη συσταθεί με την υπ’ αριθ. 50200/Δ1/4-5-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση και τις 1686 νέες κενές θέσεις που έχουν συσταθεί με την υπ’ αριθ. 129468/Ε1/17-8-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση, αλλά συστήνοντας - χαρακτηρίζοντας και επιμερίζοντας ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ θέσεις οργανικής - οριστικής τοποθέτησης, όπως αυτές προσδιορίστηκαν παραπάνω, σε όλα τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία της επικράτειας ΚΑΙ σε αυτά με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟ, ώστε, λαμβανομένης βεβαίως υπόψη της οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα, να καθίσταται υλοποιήσιμη η κοινά αποδεκτή άποψη «στο Δημόσιο δεν πρέπει να περισσεύει κανείς», δια της ΠΛΗΡΟΥΣ αξιοποιήσεως – εξαντλήσεως του αριθμού του ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ανά ειδικότητα, δεδομένου μάλιστα, ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός ΔΕΝ επιβαρύνεται επιπροσθέτως οικονομικά από την οριστική τοποθέτηση των μεταταγμένων και λοιπών ευρισκομένων στη διάθεση εκπαιδευτικών, διότι όλοι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που μισθοδοτούνται ούτως ή άλλως από αυτόν. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΓΙΓΑ