Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΕΚ 1324/11-5-2016

20/05/2016

http://dipe.zak.sch.gr/files/20160519%20%CE%A6%CE%95%CE%9A%201324_11-5-2016%20%CF%84_%20%CE%92%CE%84.pdf