Χρήσιμα Άρθρα

Σε ποιες ξένες γλώσσες έχουν έφεση τα Ελληνόπουλα

04/04/2016

Σχεδόν το σύνολο των μαθητών του Γυμνασίου (94%) μαθαίνουν μία η κ και περισσότερες ξένες γλώσσες και μάλιστα αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο γι’ αυτόν το σκοπό, περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο μαθητή.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τα οποία δημοσιεύει σήμερα το «ΕΘΝΟΣ», έστω και μια ξένη γλώσσα μαθαίνουν 314.700 μαθητές Γυμνασίου στην Ελλάδα, δηλαδή το σύνολο των μαθητών αυτού του επιπέδου. Μάλιστα, το 94% εξ αυτών μαθαίνουν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες, ενώ η πιο δημοφιλής ξένη γλώσσα στην Ελλάδα είναι τα αγγλικά (98,1%) και ακολουθούν τα γαλλικά (48.5%).
Η ανάγκη πάντως για την γνώση ξένων γλωσσών είναι διαδεδομένη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περίπου 18 εκατομμύρια μαθητές Γυμνασίου (ή το 98,6% όλων των μαθητών αυτού του επιπέδου) να σπουδάζουν έστω και μια ξένη γλώσσα. Τη σχολική χρονιά 2014-2015 όλοι ή σχεδόν όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου Γυμνασίου μαθαίνουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες στο Λουξεμβούργο (100%), στη Φινλανδία (98,5%), στην Ιταλία (98,4%), στην Εσθονία (96,3%) και τη Ρουμανία (95,6%). Αντίθετα, λιγότερο από το 10% των μαθητών σπουδάζουν δύο ή περισσότερες γλώσσες στην Ουγγαρία (6,3%), στην Ιρλανδία (7,9%) και την Αυστρία (9,5%).
Όπως ήταν αναμενόμενο, η αγαπημένη γλώσσα των νέων είναι τα αγγλικά, τα οποία είναι μακράν η πιο δημοφιλής γλώσσα, με περισσότερους από 17  εκατομμύρια μαθητές (97,3%) να τα σπουδάζουν. Ακολουθούν τα γαλλικά (5 εκατομμύρια ή 33,7%), τα γερμανικά (3 εκατομμύρια μαθητές ή 23,1%) και τα ισπανικά (2 εκατομμύρια μαθητές ή 13,1%).
Το γεγονός ότι οι Έλληνες μαθητές αγαπούν τις ξένες γλώσσες και κατέχουν υψηλά επίπεδα γλωσσομάθεια προκύπτει και από τις ώρες που αφιερώνουν για να τις μάθουν. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του  ΟΟΣΑ, ο μέσος όρος χρόνου που αφιερώνεται για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στην Ελλάδα για μαθητές από 9 έως 14 ετών ανέρχεται σε 160 ώρες. Στο αντίθετο άκρο βρίσκεται η Αυστραλία, όπου η διδασκαλία των ξένων γλωσσών δεν υπερβαίνει τις 30 ώρες. Στην ίδια υψηλή θέση με την Ελλάδα ως προς τον χρόνο που αφιερώνεται για τις ξένες γλώσσες βρίσκεται μόνο το Βέλγιο και ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά η Ισλανδία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Γερμανία κ.α.