Η Τάξη Δημιουργεί

Συμμετέχουμε στη δράση για τη Γαλλοφωνία. Γράφουμε μια λέξη στα γαλλικά!!! » ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

13/03/2016

Αγαπητές, σας προσκαλούμε στη Δράση για τη Γαλλοφωνία, με τους μαθητές σας! 

Συμμετέχουμε στη δράση για τη Γαλλοφωνία. Γράφουμε μια λέξη στα γαλλικά!!! » ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ