Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
www.ift.gr
 
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
www.ifa.gr
 
Α.Π.Θ. – ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
www.frl.auth.gr
 
F.I.P.F.
http://fipf.org/
 
Κ.Π.Γ.
http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/